Najważniejsze daty historyczne od 1492r.cz. 1 +Napoleon Bonaparte

 0    16 flashcards    annakorkosz
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1493r.
start learning
Zwołanie po raz pierwszy sejmu walnego w Polsce za panowania Jana Olbrachta.
1492r.
start learning
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
1498r.
start learning
Vasco da Gama odnajduje drogę morską do Indii.
1505r.
start learning
Ustanowienie konstytucji NIhil Novi (nic nowego) za panowania Aleksandra Jagiellończyka, król nie może ustanowić nic nowego w sprawach państwa bez wspólnej zgody obu izb: poselskiej i senatorskiej. Początek demokracji szlacheckiej w Polsce.
1517r.
start learning
Wystąpienie Marcina Lutra, początek reformacji.
1525r.
start learning
Hołd pruski, sekularyzacja (zeświecczenie) zakonu krzyżackiego w Prusach, Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu.
1534r.
start learning
Akt supremacji, Henryk VIII ogłasza się głową Kościoła w Anglii, powstaje Kościół państwowy.
1555r.
start learning
Pokój w Augsburgu, kończący wojny religijne w państwach niemieckich - czyj kraj, tego religia.
1569r.
start learning
Unia realna pomiędzy Polską a Litwą, powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów, oba państwa mają wspólny sejm i politykę zagraniczną, panowanie Zygmunta Augusta.
1573r.
start learning
Pierwsza wolna elekcja (wybór króla przez ogół szlachty), królem Polski zostaje Henryk Walezy. Każdy król elekcyjny podpisywał dwa dokumenty przed koronacją: artykuły henrykowskie i pacta conventa.
1573r.*
start learning
Konfederacja warszawska - dokument, który gwarantował tolerancję religijną w Polsce.
1807r.
start learning
Bitwa pod Iławą Pruską, utworzenie Księstwa Warszawskiego.
1812r.
start learning
Inwazja na Rosję, była ona decydującą dla losu dalszych wojen napoleońskich klęską Wielkiej Armii.
1813r.
start learning
Bitwa narodów pod Lipskiem.
1815r.
start learning
Klęska Napoleona pod Waterloo.
1806r.
start learning
Utworzenie Związku Reńskiego.

You must sign in to write a comment