Najważniejsze daty - historia - gimnazjum

5  1    82 flashcards    huq
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Pierwsze Igrzyska Olimpijskie
start learning
776 r. p.n.e.
Bitwa pod Maratonem
start learning
490 r. p.n.e.
Bitwa pod Termopilami
start learning
480 r. p.n.e.
Bitwa pod Salaminą
start learning
480 r. p.n.e.
Założenie Rzymu
start learning
753 r. p.n.e.
Zamordowanie Juliusza Cezara
start learning
44 r. p.n.e.
Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
start learning
476 r.
Edykt Mediolański
start learning
313 r.
Rozpad Cesarstwa Rzymskiego na Cesarstwo Zachodniorzymskie i Bizancjum
start learning
395 r.
Schizma Wschodnia (rozłam kościoła)
start learning
1054 r.
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny (hidżra)
start learning
622 r.
Koronacja cesarska Karola Wielkiego
start learning
800 r.
Traktat w Verdun
start learning
843 r.
Chrzest Polski
start learning
966 r.
Bitwa pod Cedynią
start learning
972 r.
Śmierć Wojciecha
start learning
997 r.
Zjazd Gnieźnieński
start learning
1000 r.
Pokój w Budziszynie
start learning
1018 r.
Koronacja B. Chrobrego
start learning
1025 r.
Spór o inwestyturę (Canossa)
start learning
1077 r.
Powrót Kazimierza Odnowiciela do kraju
start learning
1040 r.
Oblężenie Głogowa
start learning
1109 r.
Testament Krzywoustego (początek rozbicia dzielnicowego)
start learning
1138 r.
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
start learning
1226 r.
Bitwa pod Legnicą
start learning
1241 r.
Koronacja Władysława Łokietka (koniec rozbicia dzielnicowego)
start learning
1320 r.
Bitwa pod Płowcami
start learning
1331 r.
Pokój Wieczysty w Kaliszu
start learning
1343 r.
Założenie Akademii Krakowskiej
start learning
1364 r.
Układ dynastyczny w Budzie
start learning
1355 r.
Przywilej Koszycki (Ludwik Węgierski)
start learning
1374 r.
Śmierć Kazimierza Wielkiego
start learning
1370 r.
Unia w Krewie z Litwą
start learning
1385 r.
Wojna krzyżacka
start learning
1409 - 1411 r.
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410 r.
I pokój Toruński
start learning
1411 r.
Bitwa pod Warną
start learning
1444 r.
Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
start learning
1450 r,
Zdobycie Konstantynopola przez Turków
start learning
1453 r.
Wojna 13-letnia z Zakonem
start learning
1454 - 1466 r.
II pokój toruński
start learning
1466 r.
Konstytucja "nichil novi"
start learning
1505 r.
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
start learning
1492 r.
Odkrycie drogi morskiej do Indii przez Vasco da Gamę
start learning
1498 r.
Opłynięcie kuli ziemskiej przez wyprawę pod dowództwem Ferdynanda Magellana
start learning
1519- 1522 r.
Wystąpienie Marcina Lutra
start learning
1517 r.
Hołd Pruski
start learning
1525 r.
Unia lubelska
start learning
1569 r.
Śmierć Zygmunta Augusta/rzeź Hugenotów
start learning
1572 r.
Pierwsza wolna elekcja/Konfederacja Warszawska
start learning
1573 r.
Bitwa pod Kircholmem - Jan Karol Chodkiewicz
start learning
1605 r.
Bitwa pod Kłuszyną - Stanisław Żółkiewski
start learning
1610 r.
Bitwa pod Cecorą - śmierć Stanisława Żółkiewskiego
start learning
1620 r.
Wielka Smuta w Rosji - carem Michał Romanow
start learning
1613 r.
Bitwa pod Oliwą
start learning
1627 r.
Powstanie Chmielnickiego
start learning
1648 - 1657 r.
Potop Szwedzki
start learning
1655 - 1660
Traktaty Welawsko-Bydgoskie
start learning
1657 r.
Bitwa pod Chocimiem (Sobieski)
start learning
1673 r.
Sejm Niemy
start learning
1717 r.
Odsiecz Wiedeńska
start learning
1683 r.
Traktat 3 Czarnych Orłów
start learning
1732 r.
Powstanie "Collegium Nobilium"
start learning
1740 r.
Konfederacja barska
start learning
1768-1772 r.
I rozbiór Polski
start learning
1772 r.
II rozbiór Polski
start learning
1793 r.
III rozbiór Polski
start learning
1795 r.
Sejm Rozbiorowy/powstanie KEN
start learning
1773 r.
Konstytucja 3 maja
start learning
1791 r.
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych
start learning
1776 r.
Rewolucja Francuska
start learning
1789 - 1799 r.
Sejm Wielki (Sejm Czteroletni)
start learning
1788 - 1792 r.
Konfederacja Targowicka (Targowica)
start learning
1792 r.
Insurekcja kościuszkowska
start learning
1794 r.
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797 r.
Napoleon Bonaparte cesarzem Francuzów
start learning
1804 r.
Pokój w Tylży - utworzenie Księstwa Warszawskiego
start learning
1807 r.
Obrady Kongresu Wiedeńskiego
start learning
1814 - 1815 r.
Powstanie listopadowe
start learning
1830 - 1831 r.
Wiosna Ludów
start learning
1848 - 1849 r.
Powstanie styczniowe
start learning
1863 - 1864 r.
I wojna światowa
start learning
1914 - 1918 r.

You must sign in to write a comment