Najczęściej używane słowa w języku angielskim

 0    198 flashcards    guest1757829
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tamto/że
start learning
that
był
start learning
was
dla
start learning
for
jako
start learning
as
jego
start learning
his
być
start learning
be
mieć
start learning
have
to
start learning
this
od (miejsce)
start learning
from
lub
start learning
or
miał
start learning
had
przez (kogoś)
start learning
by
gorący
start learning
hot
ale
start learning
but
jakiś/trochę/nieco/któryś
start learning
some
tam
start learning
there
na zewnątrz
start learning
outside/out
wszyscy
start learning
everybody/all
w górę
start learning
up
użyć
start learning
use
powiedział
start learning
said
każdy
start learning
each/every
który
start learning
which
zrobić
start learning
do
ich
start learning
their
jeśli
start learning
if
będzie
start learning
will
droga/sposób
start learning
way
o
start learning
about
wiele
start learning
many/much
wtedy
start learning
then
jak/lubić
start learning
like
więc
start learning
so
te
start learning
these
jej
start learning
her
długi
start learning
long
zrobić (wyprodukować)
start learning
make
rzecz
start learning
thing
widzieć
start learning
see
go
start learning
him
ma
start learning
has
patrzeć
start learning
look
więcej
start learning
more
mógłby
start learning
could/might
przyjść
start learning
come
zrobił
start learning
did
najwięcej/najbardziej
start learning
most
ponad
start learning
over
wiedzieć/znać
start learning
know
niż
start learning
than
wzywać/dzwonić
start learning
call
ludzie
start learning
people
może
start learning
maybe/may
w dół
start learning
down
strona
start learning
side/page
znaleźć
start learning
find
jakikolwiek
start learning
any
część
start learning
part
wziąć
start learning
take
dostać
start learning
get
zrobiony
start learning
made
po
start learning
after
z powrotem
start learning
back
mały
start learning
little/small
tylko
start learning
only
mężczyzna/człowiek
start learning
man
przyszedł
start learning
came
pokazać
start learning
show
dać
start learning
give
nasz
start learning
our
bardzo
start learning
very
przez
start learning
throught
właśnie
start learning
just
świetny/wielki
start learning
great
myśleć
start learning
think
powiedzieć
start learning
say/tell
niski
start learning
low
przed
start learning
before
przyczyna/powód
start learning
cause
podobnie/tak samo/identycznie
start learning
same
oznaczać
start learning
mean
różnić się
start learning
differ
ruch/poruszać się
start learning
move
za/także/również/też/zbyt
start learning
too
robi
start learning
does
zdanie
start learning
sentence
zbiór
start learning
set
chcieć
start learning
want
powietrze
start learning
air
dobrze
start learning
well
także
start learning
also
kłaść
start learning
put
dłoń
start learning
hand
duży
start learning
large
zaklęcie/literować/oznaczać
start learning
spell
dodać
start learning
add
nawet
start learning
even
lądować
start learning
land
tutaj/tu
start learning
here
musieć
start learning
must
wysoki
start learning
high
taki
start learning
such
śledzić
start learning
follow
zapytać
start learning
ask
mężczyźni
start learning
men
reszta/zmiana
start learning
change
poszedł
start learning
went
miły/rodzaj
start learning
kind
potrzebować
start learning
need
próbować
start learning
try
nam/nas
start learning
us
znowu/ponownie
start learning
again
blisko/niedaleko
start learning
near
ja/sam osobiście/samego siebie
start learning
self
gleba/ziemia
start learning
earth
głowa
start learning
head
stać
start learning
stand
własny
start learning
own
powinien
start learning
should
znalazł
start learning
found
odpowiedź
start learning
answer
rosnąć
start learning
grow
wciąż/nadal
start learning
still
uczyć się
start learning
learn
roślina
start learning
plant
nakrycie/pokrywa/przykrywać
start learning
cover
myśl
start learning
thought
zachować
start learning
keep
niech/pozwolić
start learning
let
ostatni
start learning
last
pomiędzy
start learning
between
krzyż
start learning
cross
od (roku)
start learning
since
twardy
start learning
hard
zobaczył
start learning
saw
daleko
start learning
far
późno
start learning
late
podczas gdy
start learning
while
naciśnij
start learning
press
zamykać/blisko
start learning
close
mało/niewiele
start learning
few
wydaje się
start learning
seem
razem
start learning
together
rozpocząć/zacząć
start learning
begin
dostał
start learning
got
łatwość
start learning
ease
często
start learning
often
tamte
start learning
those
oba
start learning
both
znak/oznakowywać
start learning
mark
dopóki
start learning
until
stopy
start learning
feet
opieka/uwaga/troska
start learning
care
grupa
start learning
group
nieść
start learning
carry
wziął
start learning
took
zaczął
start learning
began
góra
start learning
mountain
północ
start learning
north
raz
start learning
once
słyszeć
start learning
hear
pewny/pewien
start learning
sure
główny
start learning
main
dosyć/dość
start learning
enough
po prostu/zwykły
start learning
plain
zwykły
start learning
usual
młody
start learning
young
gotowy
start learning
ready
powyżej/ponad
start learning
above/over
kiedykolwiek
start learning
ever
chociaż
start learning
though
czuć
start learning
fell
mówić/rozmawiać
start learning
speak/talk
wkrótce
start learning
soon
bezpośredni
start learning
direct
urlop/odejście
start learning
leave
mierzyć/miara
start learning
measure
stan
start learning
state
wiatr
start learning
wind
pytanie
start learning
question
zdarzyć się
start learning
happen
całkowity/kompletny
start learning
complete
statek
start learning
ship
powierzchnia/obszar
start learning
area
połowa
start learning
half
skała
start learning
rock
porządek/zamówienie
start learning
order
południe
start learning
south
kawałek/fragment
start learning
piece
wiedział
start learning
knew
podać (coś komuś)
start learning
pass
cały
start learning
whole
usłyszał
start learning
heard
lepszy
start learning
better
podczas
start learning
during
pamiętać
start learning
remember
krok
start learning
step
wcześnie
start learning
early

You must sign in to write a comment