My english

 0    175 flashcards    cezarynaskret
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zakończyć pracę
start learning
Call it a day
przeskoczyć/ogrodzić
start learning
hurdling
Ozdoba/zajęcie
start learning
Garnishment
marnotrawienie
start learning
wastefully
pozbawienia wolności
start learning
custodial
zniechęcać
start learning
discourage
śmiertelny
start learning
lethal
impas
start learning
deadlock
wymagać
start learning
to demand
ilość
start learning
quantity
w imieniu
start learning
behalf
zaniepokojony, zniecierpliwiony
start learning
anxious
złożoność
start learning
complexity
przetrzymanie
start learning
detainment
półroczny
start learning
semi annual
przeniesienie
start learning
reassignment
parować
start learning
vaporize
okoliczności
start learning
circumstances
prędkość
start learning
velocity
zasada
start learning
principle
ugięcie
start learning
deflection
dawny
start learning
former
praktykant/aplikank
start learning
apprentice
prawo
start learning
entitled
sztuczny
start learning
artificial
dodatkowo
start learning
additionaly
zapisywali
start learning
enrolled
zobowiązany
start learning
commited
czapki śmigłowe
start learning
propeller beanies
szelki
start learning
suspenders
kontynuować
start learning
proceed
zakręć/pokręć
start learning
twirl
przenośny
start learning
portable
rogówka
start learning
cornea
soczewki kontaktowe
start learning
Connect lenses
refundowane
start learning
reimbursed
kroki
start learning
strides
odkupienie
start learning
redemption
czuły/delikatny
start learning
tender
możliwości
start learning
capabilities
komunikat
start learning
statement
odniesienie
start learning
reference
wykonuje
start learning
carries out
gwiazdka
start learning
asterisk
nawiasy
start learning
parantheses
doprowadzający do wściekłości
start learning
infuriating
iloraz
start learning
quotient
reszta
start learning
remainder
separator
start learning
delimiter
przedwcześnie
start learning
prematurely
tak więc / tym samym
start learning
thus
zwięźle
start learning
conciselly
wcięcie
start learning
indentation
obowiązkowe
start learning
mandatory
zębaty
start learning
indented
dwukropek
start learning
colon
zagnieżdżone
start learning
nested
wewnętrzny
start learning
inner
polegać
start learning
rely
ocenia
start learning
evaluates
przecinek
start learning
comma
poza granicami
start learning
out of the bounds
myśl/rozważany
start learning
thought
Występowanie
start learning
occurence
okrzyk
start learning
exclamation
wykrzyknik
start learning
exclamation mark
skaczący
start learning
leaping
utrzymać
start learning
maintain
przestrzegać
start learning
abide
stwierdzenie
start learning
assertion
sprawdzenie stanu zdrowia
start learning
sanity-check
bez skazy/bezbłędny
start learning
flawless
zrozumienie
start learning
comprehension
egzekwować
start learning
enforce
kwestia
start learning
issue
Aby dodać
start learning
to embed
pasować
start learning
match
stąd
start learning
hence
przez
start learning
via
dać klapsa
start learning
spank
Czytelnia
start learning
study hall
por
start learning
a leek
cecha/właściwość
start learning
feature
mruczenie
start learning
purring
wirować
start learning
swirl
posługi/obowiązki
start learning
chores
miele/zemleć/zeszlifować
start learning
grinds
kanalizacja
start learning
sewers
kłuć
start learning
pricked
fanatyk
start learning
bigot
tak się składa
start learning
i happen to be
akurat jestem Niemcem
start learning
i happen to be german
guzdrający/zawstydzający
start learning
shambling
płód
start learning
fetus
niemowlę
start learning
infant
uzyskać
start learning
obtained
szansa
start learning
odds
straszny
start learning
dire
części zamienne
start learning
spare parts
drobne
start learning
moola
plamka/pieg
start learning
freckle
przysięga
start learning
oath
krzywić się/marszczyć brwi
start learning
frown
przeznaczony
start learning
intended
odporny
Potrzebujesz tej szczepionki, żeby być odpornym na gruźlicę.
start learning
immune
You need this vaccine to be immune to tuberculosis.
obfite
start learning
ploriferous
fatum/los
start learning
doom
z pewnością nadejdzie
start learning
is sure to follow
tryskanie/hobi zwiedzanie jaskiń
start learning
sprlunking
pod
start learning
beneath
szkodliwy
start learning
harmful
grzyb
start learning
fungus
skok
start learning
leap
nadużycie
Żaden król nie powinien nadużywać swojej władzy.
start learning
abuse
No king should abuse his power.
jest na próżno
start learning
is in vain
ulga
Poczułem dużą ulgę po zdaniu egzaminu.
start learning
relief
I felt a great relief after passing my exam.
chociaż
start learning
though
surowo
start learning
severely
pogorszyła się
start learning
deteriorated
głębokie
start learning
profounds
sączył
start learning
seeped
niezdolność
start learning
inability
część garderoby
start learning
garment
Wniebowstąpienie
start learning
ascension
poza
start learning
beyond
intuicyjny
Interfejs tego programu jest bardzo intuicyjny, więc łatwo z niego korzystać.
start learning
intuitive
The interface of this program is very intuitive, so it's easy to use it.
spirala
start learning
spiral
włóczęga
start learning
ramble
długowieczność
start learning
longevity
walki
start learning
struggles
duchowy
start learning
spiritual
perswazja
Dzięki dużej dozie perswazji, udało nam się przekonać Amelię do skoku ze spadochronem.
start learning
persuasion
With a lot of persuasion, we managed to convince Amelia to go skydiving.
cichnąć/zmniejszyć/osłanić
start learning
abate
wywrócony
start learning
subverted
nadmiernie
start learning
excessively
ozdobny
start learning
ornate
rozrzutny
start learning
lavish
wąski
Ten korytarz jest zbyt wąski.
start learning
narrow
This corridor is too narrow.
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
start learning
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
świętość
start learning
holiness
zarejestrowany
start learning
incorporated
granulki
start learning
pellets
popiół
start learning
ash
próba
start learning
attempt
nieco
start learning
somewhat
czytelny
Pismo Jasona było tak brzydkie, że było ledwo czytelne.
start learning
legible
Jason's handwriting was so bad, it was barely legible.
peryferia
start learning
peripherists
rzeczywiście
start learning
certainly
Poprawki
start learning
amendments
najwyraźniej
start learning
apparently
udzielony
start learning
granted
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
start learning
approach
I have a positive approach to life.
w odniesieniu
start learning
in regards
ostrożny
To drugi tom książki.
start learning
wary
This is the second volume of the book.
atak korupcji
start learning
fit of corruption
zrzucić
start learning
dumped
nieuchronnie
start learning
inevitably
Masy/szerokie rzesze
start learning
masses
zawiły
start learning
intricate
dywanik
start learning
rug
węzeł
start learning
knot
futro
start learning
fur
obciążony
start learning
burdened
przekonany
start learning
convinced
dążenie
start learning
striving
wada
start learning
vice
bez wysiłku
start learning
efgortless
niepohamowany
start learning
unrestrained
naszynie
start learning
vessel
małżonka/małżonek
start learning
spouse
dwuznaczność
start learning
ambiguity
doczesny
start learning
earthly
niezrównany
start learning
unparalleled
niewinność
start learning
innocence
cenionych
start learning
cherished

You must sign in to write a comment