Monarchia Jagiellonów

 0    32 flashcards    wesi16
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
wojna 13 letnia? (ROK)
start learning
1454 - 1466
Przyczyny wojny 13- letniej
start learning
- chęć odzyskania Pomorza Gdańskiego -osłabienie Krzyżaków -Związek Pruski (1440 ) -powstanie anty krzyżackie -akt o inkorporacji Prus
Najważniejsze wyd. wojny:
start learning
1. Początkowe sukcesy krzyżaków 2. Wynajęcie armii zaciężnej (polska) 3. sukcesy polaków 4. 1446 - II pokój toruński 5. Przyłączenie do Polski: Warmii i Pomorza Gdańskiego 6. Pozostała część państwa Krzyżackiego stała się lennem Polski
1519
start learning
kolejna wyprawa na krzyżaków
1525
start learning
* złożenie hołdu lennego przez Hohenzollerna * sekularyzacja państwa Krzyżaków
sekularyzacja (wyjaśnij)
start learning
przejście do stanu świeckiego (odejście od zasad religii)
Przyczyny wojen z Rosją
start learning
-odrodzenie się państwa Moskiewskiego -spór o Inflanty -ekspansja terytorialna -proces zbierania ziem ruskich
Polityka dynastyczna
start learning
wszelkie działania podejmowane przez daną dynastię w celu zwiększenia jej znaczenia i stanu posiadania
1385
start learning
Unia w Krewie
1440
start learning
Zawarcie Unii Polsko - Węgierskiej
1454
start learning
akt o inkorporacji Prus
1515
start learning
układ we Wiedniu
Cechy polskiego renesansu
start learning
- czerpanie ze włosów Włoskich - studia młodzieży Polskiej we Włoszech
mecenat
start learning
opieka ludzi zamożnych nad artystami
przykłady mecenatów:
start learning
Zygmunt Stary, Zygmunt August, Marcin Promer, Stanisław Hosjusz, Zamojski
Zabytki i twórcy polskiego renesansu:
start learning
a) architektura - Wawel, Sukiennice, Ratusz w Poznaniu b) nauka -Mikołaj Kopernik, Maciej Miechowita c) literatura -Jan Kochanowski -Mikołaj Rej d) literatura polityczna - ks. Stanisław Orzechowski
Przyczyny nie powodzenia reformacji w Polsce:
start learning
- wielość wyznań - wielonarodowość i wielokulturowość Rzeczpospolitej - trwanie przy katolicyzmie władcy i ludu - brak zjawisk nagannych w Polskim kościele
demokracja szlachecka
start learning
ustrój Rzeczpospolitej obowiązujący od XVI w. co upadku państwa. Charakteryzował się równością w obrębie stanu szlacheckiego, zwiększenie roli szlachty i kosztem władzy królewskiej.
koszycki
start learning
1374 - Ludwik Węgierski
czerwiński
start learning
1422 - Władysław Jagieło
warecki
start learning
1423- W. Jagieło
jedleński
start learning
1430 - W. Jagieło
cerwicko - mieszawski
start learning
1454 - Kazimierz Jagiellończyk
Piotrkowski
start learning
1496 - Jan Olbrycht
nihil nowy
start learning
1505
Reformy wewnętrzne
start learning
- ruch egzekucyjny - powstanie wojska kwarcialnego - utworzenie trybunałów dla Litwy i Polski
Przemiany gospodarcze i społeczne po II pokoju toruńskim:
start learning
a) intensywny rozwój handlu b) wzrost znaczenia Gdańska c) rozwój gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej e) rozwój kultury f) wzrost znaczenia szlachty g) pojawienie się towarów luksusowych
Przyczyny dążenia do zawarcia Unii Realnej
start learning
- groźba bez potomnej śmierci - niebezpieczeństwo rozpadu Rzeczpospolitej i Litwy, co równa się z osłabieniem państw - litewska szlachta domagała się przywilejów - upodobanie się ustrojów społecznych państw
1569
start learning
zawarcie Unii Realnej w Lublinie
Postanowienia Unii Realnej
start learning
-połączenie Rzeczpospolitej i Litwy w jedno państwo -wspólny władca, sem i senat -wspólny ustrój i prawa - odrębne urzędy, wojska, moneta i sądownictwo - przyłączono do Polski tereny - bezpośrednia granica z Moskwą - wspólna polityka zagraniczna
pakt Pagonwenta
start learning
dokument zawierający obietnice kandydata do zrealizowania po wyborze na króla
artykuły henrykowskie
start learning
dokument zawierający najważniejsze zasady ustrojowe Rzeczpospolitej

You must sign in to write a comment