moje slowka

 0    55 flashcards    djwr61
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
absolutnie
start learning
absolutely
pochłaniać
start learning
absorb
nadużycie
start learning
abuse
dostęp
start learning
access
towarzyszy
start learning
accompanied
dokładny
start learning
accurate
według
start learning
according to
oskarżać, zarzucać
start learning
accuse
osiągać
start learning
achieve
przyznać
start learning
acknowledge
kwaśny
start learning
acid
rzeczywisty
start learning
actual
nabyć, zdobyć
start learning
acquire
dostosować
start learning
adapt
dodanie, dodatek
start learning
addition
odpowiedni
start learning
adequate
wyregulować
start learning
adjust
świadomy
start learning
conscious
towarzyszyć
start learning
to accompany
ilość
start learning
quantity
próba
start learning
attempt
zawierać
start learning
to contain
podziw
start learning
admiration
podziwiać
start learning
admire
przyznać się
start learning
admit
zaawansowany
start learning
advanced
przeciętny, średni
start learning
average, the average
sprawa, romans, afera, interes
start learning
affair
przeciwko
start learning
against
potem
start learning
afterwards
Nie znoszę wstawać wcześnie rano.
start learning
I can’t stand getting up early in the morning.
Cholera! Spóźnię się do pracy
start learning
Dammit! I’m going to be late for work
Czy mógłbyś wstawić się za mną?
start learning
Could you put in a good word for me?
Co mam zrobić?
start learning
What am I supposed to do?
zrob cokolwiek aby złagodzić sytuacje
start learning
Do whatever possible to ease the situation.
Innymi słowy, nie będziesz mógł opuszczać kraj.
start learning
In other words you won’t be allowed to leave the country.
niech to dobrze zrozumiem. czy jestem podejrzany o ostatnie zabójstwa w miescie?
start learning
Let me get this straight. Am I a suspect in the recent killings in the city?
Skąd mam wiedzieć?
start learning
how should i know?
Mam wrażenie, że coś ukrywasz przede mną.
start learning
I get the feeling that you’re hiding something from me.
Myślę, że ktoś próbuje cię wrobić.
start learning
I think somebody’s trying to frame you.
Właśnie mówiłem, że zamierzam podjąć pracę w Irlandii
start learning
I was just saying I was going to take up a job in Ireland
Jeśli zostaniesz ze mną, nie pożałujesz tego
start learning
If you stay with me, I’ll make it worth your while.
Wow, złote kolczyki! Naprawdę nie trzeba było
start learning
Wow, gold earrings! You shouldn’t have.
sprawiasz, że mam po co żyć
start learning
You make my life worth living.
naprawdę
start learning
is that so?
Zmienił zdanie w ostatniej chwili
start learning
He changed his mind at the last moment
Myślałem, że ma być przyjść w sobotę.
start learning
I thought he was supposed to be coming on Saturday.
Zapytałem, czy mogę zaprosić Piotra na kolację w niedzielę
start learning
I asked if I could invite Peter to dinner on Sunday
Będzie przechodził koło supermarket?
start learning
Will you be passing a supermarket?
nie chce mi sie robić dla ciebie zakupów
start learning
I can’t be bothered to do the shopping for you.
nie chce mi sie robic dla cb zakupow
start learning
can’t be bothered to do the shopping for you.
Weźmy na przykład Bliski Wschód
start learning
Take the Middle East, for example
To zależy od ciebie, jakie ryzyko jesteś gotów podjąć.
start learning
It’s up to you what risks you are prepared to take.
Nie wyciągajmy pochopnych wniosków.
start learning
Let’s not jump to conclusions
Pozwól, że powiem to inaczej. Jeśli tam pojedziemy, będzie po nas.
start learning
Let me put it in another way, if we go there, we’ll be done for.

You must sign in to write a comment