moje fiszki

 0    220 flashcards    gs7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
już
start learning
already
śpieszyć się
start learning
hurry
również
start learning
also
dziwny
start learning
strange
pospieszyć się
start learning
hurry up
wysłuchany
start learning
heard
ostrzec
start learning
warn
słuchać
start learning
listen
wydawać się
start learning
seem
chwila relaksu, łamać, pękać
start learning
break
przynieść
start learning
bring
złapać
start learning
catch
przychodzić / pochodzić
start learning
come
dostawać
start learning
get
ten
start learning
this
tamten
start learning
that
te
start learning
these
tamte
start learning
those
wydarzyć się, zdarzyć się
start learning
happen
zwykle / zazwyczaj
start learning
usually
żywy
start learning
alive
stało się, wydarzyło się
start learning
happened
przyczyna, powód
start learning
reason
podczas, w trakcie
start learning
while
spał
start learning
slept
pobyt, zostać, zatrzymać się
start learning
stay
ich
start learning
their
najbardziej, najwiecej, większość
start learning
most
koleś, facet, laluś
start learning
dude
bogaty
start learning
rich
zdolny, bedący w stanie
start learning
able
próbować
start learning
try
znowu, jeszcze raz
start learning
again
kilka, parę
start learning
some
one, oni
start learning
they
sikać, załatwiać się
start learning
piss
zalany, spity, schlany
start learning
pissed
wkurzony
start learning
pissed off
całkiem, dość, dosyć
start learning
quite
wziął, brał, zabrał
start learning
took
dokładnie
start learning
exactly
błąd, pomyłka
start learning
mistake
musieć
start learning
must
tam
start learning
there
powiedział, mówił
start learning
told
od
start learning
since
prawie
start learning
almost
dumny
start learning
proud
młody
start learning
young
niewłaściwe, złe
start learning
wrong
mieć na myśli
start learning
mean
przestraszony / wystraszony
start learning
afraid
bać się
start learning
be afraid
wtedy / wówczas, potem, następnie
start learning
then
kiedy
start learning
when
który, która
start learning
which
gdzie
start learning
where
co
start learning
what
kto
start learning
who
jak
start learning
how
dlaczego
start learning
why
ile (niepoliczalne)
start learning
how much
ile (policzalne)
start learning
how many
nadzieja
start learning
hope
więc
start learning
so
jeśli, jeżeli
start learning
if
zły (na kogoś)
start learning
angry
myśl, opinia, zdanie
start learning
thought
obecny, rz. prezent
start learning
present
już
start learning
already
blisko, niedaleko
start learning
near
dopuszczać, pozwalać, zezwalać
start learning
allow
wybierać, dobierać
start learning
pick
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both
wartość
start learning
worth
odebrać, podnieść
start learning
pickup
wystarczająco
start learning
enough
nieruchomy
start learning
still
pobliski, w pobliżu
start learning
nearby
napełniać, zapełniać, wypełnić np. dokumenty
start learning
fill
razem
start learning
together
przeciętny, zwyczajny, oczywisty
start learning
plain
wzrosła, zwiększony
start learning
increased
w przecienym razie-wypadku
start learning
else
nudziarz, nuda
start learning
bore
prosty, łatwy, nie skomplikowany
start learning
simple
powód, przyczyna
start learning
couse
w rzeczy samej, istotnie, naprawdę
start learning
indeed
wzrost, przyrost, zwiększać
start learning
increase
na zdrowie
start learning
bless you
błogosławić
start learning
bless
zgadzać się, przyznawać rację
start learning
agree
za, z tyłu
start learning
behind
napój, pić
start learning
drink
pili, pił
start learning
drank
leniuchować
start learning
laze
leniwy
start learning
lazy
zachować, zatrzymać, trzymać
start learning
keep
utrzymywane, trzymane
start learning
kept
mało
start learning
little
trochę
start learning
a little
bić
start learning
beat
stawać się
start learning
became
rozpocząć
start learning
begin
ukąszenie, gryść
start learning
bite
budować
start learning
build
oparzenie, palić, spalać
start learning
burn
kupować
start learning
buy
wybierać
start learning
choose
koszt
start learning
cost
skaleczenie, ciąć
start learning
cut
robić
start learning
do
rysować
start learning
draw
sen / marzenie
start learning
dream
kierować
start learning
drive
jeść
start learning
eat
spadek, upadek
start learning
fall
karmić
start learning
feed
spadła, spadł
start learning
fell
walka
start learning
fight
latać
start learning
fly
zakazać, zabraniać
start learning
forbid
zapomnieć
start learning
forget
zamrażać, marznać
start learning
freeze
dostawać, otrzymywać
start learning
get
dawać
start learning
give
iść
start learning
go
mieć
start learning
have
słyszeć
start learning
hear
chować się, ukryć, schować, zakrywać, zamaskować
start learning
hide
uderzać
start learning
hit
trzymać
start learning
hold
zranić
start learning
hurt
wiedzieć
start learning
know
uczyć się
start learning
learn
urlop, wyjeżdzać, zostawiać, opuszczać
start learning
leave
pożyczać komuś
start learning
lend
pozwalać, dopuszczać, zezwalać
start learning
let
kłamstwo, leżeć
start learning
lie
światło, zapalać
start learning
light
stracić, gubić
start learning
lose
robić, wytwarzać
start learning
make
spotkać
start learning
meet
płacić
start learning
pay
wkładać, polożyć
start learning
put
czytać
start learning
read
jazda
start learning
ride
pierścionek, dzwonić
start learning
ring
rosnąć, wzrastać, podnosić się, wzrosnąć
start learning
rise
biegać
start learning
run
powiedzieć
start learning
say
widzieć
start learning
see
sprzedać
start learning
sell
wyślij
start learning
send
pokazać, wyświetlać, widok, pokaz
start learning
show
zamykać, wyłączać, przytrzaskiwać
start learning
shut
śpiewać
start learning
sing
siedzieć
start learning
sit
spać
start learning
sleep
mówić
start learning
speak
wydać, wydawać, spędzać, zużyć, poświęcać
start learning
spend
stoisko, stać
start learning
stand
ukraść
start learning
steal
zamiatać
start learning
sweep
pływać
start learning
swim
uniknąć, zapobiegać, ominać
start learning
avoid
daleko
start learning
far
być
start learning
to be
na bok, na boku, z boku
start learning
aside
czuć, czuć się,
start learning
feel
widziany
start learning
seen
świadek
start learning
witness
reach
start learning
osiągać
z dala
start learning
away
ono, to
start learning
It
przy
start learning
at
część
start learning
part
budzić, obudzić
start learning
wake up, wake up
inny
start learning
other
zgadywać, odgadywać, domyślać się
start learning
to guess
ma (on, ona, ono)
start learning
has (he, she, it)
mógłby
start learning
could
poszedł
start learning
went
bez
start learning
without
powiedzieć
start learning
tell
dany, ustalony
start learning
a given
niewidzialne
start learning
invisible
ryzyko
start learning
risk
odpowiedź
start learning
answer
byli
start learning
were
musieć
start learning
gotta (od have got to)
odszedł, przeminął
start learning
gone
zapach
start learning
smell
przyszło
start learning
came
chciałbym...
start learning
I would like to ... (wanna)
upuszczać
start learning
drop
powiedziany
start learning
said
około, mniej więcej
start learning
around
zatrudniony, pracownik
start learning
employed worker
pracodawca
start learning
an employer
być
start learning
been
dostał
start learning
got
dobrze
start learning
well
nas
start learning
us
pytać
start learning
to ask
ciągnąć
start learning
to pull
by
start learning
would
tak jak
start learning
as
jego
start learning
his
jej
start learning
her
odważny
start learning
brave
zamierzam
start learning
gonna (going to)
najmniej
start learning
least
widział
start learning
saw
było
start learning
was
zrobione
start learning
done
dla
start learning
for
zrobił
start learning
did
będzie (używane do tworzenia form czasu przyszłego)
start learning
will
ostatni
start learning
last

You must sign in to write a comment