Moja pierwsza lekcja

 0    144 flashcards    zubma
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plastyka
start learning
Art
angielski
start learning
English
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
Geography
historia
start learning
History
informatyka
start learning
information technology
matematyka
start learning
Maths
muzyka
start learning
Music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
religia
start learning
religious education
nauka ścisłe (biologia, chemia, fizyka)
start learning
science (biologia, chemia, fizyka)
przedmiot szkolny
start learning
subject
program nauczania
start learning
curriculum
literatura
start learning
literature
szkoła ogólnokształcąca dla wszystkich uczniów
start learning
comprehensive school
gimnazjum
start learning
middle school/ junior high school
przedszkole
start learning
nursery school/ kindergarten
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła średnia
start learning
secondary school/high school
szkoła państwowa
start learning
state school/public school
uniwersytet
start learning
university
szkoła z internatem
start learning
boarding school
nauczanie w domu
start learning
home schooling
tylko dla dziewcząt
start learning
single-sex school
stołówka
start learning
a canteen
klasa
start learning
classroom
szatnia
start learning
cloakroom
świetlica
start learning
common room
sala komputerowa
start learning
computer room
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
a gym
aula
start learning
hall
biblioteka
start learning
a library
szafka
start learning
locker
sekretariat
start learning
office
boisko do zabawy
start learning
playground
sala do nauki biologi, chemii, fizyki
start learning
science lab
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staff room
pomieszczenia obiekty
start learning
facilities
torba szkolna
start learning
school bag
tablica
start learning
blackboard/ board
kalkulator
start learning
calculator
kredki
start learning
coloured pencils
słownik
start learning
dictionary
klej
start learning
glue
zeszyt
start learning
notebook
długopis
start learning
pen
ołówek
start learning
pencil
piórnik
start learning
pencil case
gumka
start learning
eraser
linijka
start learning
ruler
nożyczki
start learning
scissors
sprzęt sportowy
start learning
sports equipment
podręcznik
start learning
textbook/ coursebook
dziennik lekcyjny
start learning
register
strój gimnastyczny
start learning
PE kit
tablica (biała)
start learning
whiteboard
kolega - koleżanka z klasy / ze szkoły
start learning
classmate/ schoolmate
wychowawca / opiekun
start learning
form teacher/ tutor
dyrektor/ dyrektorka
start learning
head teacher/ headmaster/ headmistress
profesor, wykładowca akademicki
start learning
professor
uczennica, uczeń
start learning
schoolboy/ schoolgirl, student, pupil
nauczyciel
start learning
teacher
odpowiednik matury
start learning
A levels
egzamin w połowie szkoły średniej w Wielkiej Brytanii
start learning
AS levels
ściągać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
klasówka, sprawdzian
start learning
(class) test
nie zdać egzaminu / testu
start learning
fail an exam/ test
egzamin końcowy
start learning
final exam/ final examination
gumka
start learning
rubber
odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
GCSEs
dostać, piątkę/ czwórkę
start learning
get an A/ a B
dostać wyniki (testu/ egzaminu)
start learning
get the results (of a test / an exam)
stopień
start learning
mark/grade
zdać egzamin/ test
start learning
pass an exam / a test
przygotowywać się do egzaminów
start learning
prepare for exams
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake an exam
powtarzać materiał/ uczyć się do egzaminów
start learning
revise/ study for exams
egzamin na koniec nauki w szkole
start learning
school-leaving exam
podchodzić do egzaminu
start learning
take an exam
temat
start learning
topic
semestralny raport o wynikach
start learning
school report
kartkówka
start learning
short/ spot test
uczęszczać
start learning
attend
klasa
start learning
class
obowiązkowy
start learning
compulsory
skupić się
start learning
concentrate
przeszkadzać
start learning
disturb
zajęcia dodatkowe
start learning
extra/ activities
uczyć się
start learning
learn
przerwa (na lunch)
start learning
(lunch) break
konkurs
start learning
competition
nieobowiązkowy/ dobrowolny
start learning
optional
wywiadówka
start learning
parent-teacher meeting
Szkolna wycieczka
start learning
school trip
mundurek szkolny
start learning
school uniform
wakacje/ferie
start learning
summer/ winter holiday
uczyć
start learning
teach
plan lekcji
start learning
timetable
klasa (rok nauczania)
start learning
year/form
kółko zainteresowań
start learning
after-school club
impreza charytatywna
start learning
charity event
uroczystość rozdania
start learning
graduation ceremony
Zajęcia umiejętności życiowych
start learning
life skills classes
piknik szkolny
start learning
science fair
lektury szkolne
start learning
set books
semestr
start learning
term
ambitny
start learning
ambitious
leniwy
start learning
lazy
cierpliwy
start learning
patient
surowy
start learning
strict
utalentowany
start learning
talented
wyrozumiały
start learning
understanding
wymagający
start learning
demanding
spokojny, "wyluzowany"
start learning
easy-going
uzdolniony
start learning
gifted
punktualny
start learning
punctual
być nieobecnym w szkole
start learning
be absent form school
być dobrym/złym z czegoś
start learning
be good / bad at something
spóźnić się do szkoły
start learning
be late for school
robić ćwiczenie/ projekt/ zadanie
start learning
do an exercise / a project / a task
dobrze/ źle poradzić sobie na teście
start learning
do well/ badly in a test
dać z siebie wszystko
start learning
do your best
odrabiać pracę domową
start learning
to your homework
dostać się na uczelnię
start learning
get into university
przygotować się
start learning
get ready
mieć / zrobić sobie przerwę
start learning
have/ take a break
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
popełnić błąd
start learning
make a mistake
robić notatki
start learning
make/take notes
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
uważać
start learning
pay attention
uczyć się pilnie
start learning
study hard
brać w czymś udział
start learning
take part in something
pisać wypracowanie
start learning
write an essay
spisać pracę domową
start learning
copy homework
mieć zaległości
start learning
fall behind
oddać pracę domową/ wypracowanie
start learning
hand in homework/ an essay
opuścić szkołę
start learning
leave school
wyszukać coś
start learning
look something up
robić postępy
start learning
make progress
sprawdzać listę
start learning
take the register

You must sign in to write a comment