MODULE 7 ab

 0    120 flashcards    obnc3rzxfhbw
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
powiązany
start learning
associated
pozaziemski
start learning
extraterrestrial
zatonąć
start learning
to sink
dowód
start learning
evidence
zjawiska
start learning
occurrences
zniknięcia
start learning
disappearances
dno morskie
start learning
sea floor
trafic do prasy
start learning
hit headlines
oficjalne press release
start learning
official press release
oficjalne oświadczenie do prasy
start learning
official press release
wydane przez
start learning
issued by
statek kosmiczny
start learning
a spacecraft
zatuszować prawdę
start learning
cover up the truth
odosobniony
start learning
isolated
cześć przodków
start learning
honor ancestors
miejsce pochówku
start learning
burial ground
dobrze widoczny
start learning
clearly visible
pasy do lądowania
start learning
landing strips
przedstawiać
start learning
depict
precyzja
start learning
accuracy
punkt widokowy
start learning
vantage point
wzmocnić
start learning
magnify
usiana linia brzegowa
start learning
dot the coastline
starożytni mieszkańcy
start learning
ancient inhabitants
strzec ich
start learning
guard them
surrealistyczne doświadczenie
start learning
surreal experience
przekraczac
start learning
exceed
intrygować
start learning
puzzled
znaczenie religijne
start learning
religious significance
poczucie zachwytu
start learning
sense of wonder
zachwyt
start learning
awe
sama wielkość
start learning
sheer size
niedowierzanie
start learning
disbelief
szczyt
start learning
summit
sprawi, by twoja szczęka opadła
start learning
make your jaw drop
zakodowanie geograficzne
start learning
geographic encoding
idealnie zrównane
start learning
perfectly aligned
rozkładać się
start learning
decompose
tępe żyletki
start learning
dull razor blades
jakość wykonania
start learning
workmanship
osiągnąć taką dokładność
start learning
achieve such accuracy
zbierać
start learning
gather
wzmacniać
start learning
amplify
osiągnąć taki wyczyn
start learning
accomplish such a feat
świątynia
start learning
temple
miejsce leczenia
start learning
healing site
spostrzec
start learning
set eyes on
kpina
start learning
taunt
odizolowane miejsce
start learning
isolated place
potrząsnąć głową z niedowierzaniem
start learning
to shake my head in disbelief
kamienne bloki
start learning
stone blocks
kompletna tajemnica
start learning
complete mystery
rzeźby
start learning
carvings
nierozwiązany
start learning
unsolved
oddalony / oddalona
start learning
remote
oddalone miejsca
start learning
remote locations
Świątynia Majów
start learning
Mayan temple
rozwiązać tajemnicę
start learning
unlock the mystery
czaszka
start learning
skull
zaskakujący
start learning
baffling
podbijać
start learning
conquered
słabnąć
start learning
decline
rozszerzać
start learning
expand
rozciągać się
start learning
extend
czcić coś
start learning
worship
prosperować/kwitnąć
start learning
flourish
uprowadzenie
start learning
abduction
spotkanie/napaść
start learning
encounter
przypadki kiedy ktoś coś zobaczył
start learning
sightings
poruszać się po orbicie
start learning
orbit
uruchamiać
start learning
launch
obracać
start learning
rotate
załogowy statek kosmiczny
start learning
manned spacecraft
ciało niebieskie
start learning
a body in space
wystrzelić w kosmos
start learning
to be launch into space
wahadłowiec
start learning
apace shuttle
spadająca gwiazda
start learning
shooting star
układ słoneczny
start learning
solar galaxy
mdleć
start learning
pass out
natknąć się na
start learning
came across
wysunąć teorię
start learning
put forward a theory
zatuszować
start learning
cover up
uspokoić się po
start learning
calm down after
sekcja zwłok
start learning
autopsy
kontrowersje dotyczące prawdziwego pochodzenia
start learning
controversy over the real origin
wysyłać sygnały radiowe w kosmos
start learning
send radio signals into space
łódź podwodna
start learning
submarine
zabronił dziennikarzowi wstępu do laboratorium
start learning
prohibited the journalist from entering the labolatory
głupota
start learning
bull story
za zamkniętymi drzwiami
start learning
behind closed doors
experci wciąż nic nie wiedzą
start learning
experts are still in the dark
prawda wyjdzie na jaw
start learning
the truth will come out
ważne elementy maszyny
start learning
vital pieces of machinary
usterka
start learning
malfunction
krótka wiadomość
start learning
memo
głowić się
start learning
racking my brains
burza mózgów
start learning
brainstorm
rozdawać ulotki
start learning
handing out leaflets
wpuszczać nastolatki za darmo
start learning
let teenagers for free
wyznaczono
start learning
assigned
zaprzeczył
start learning
denied
dla odmiany
start learning
for a change
polegać na
start learning
relies on
wiejskie krajobrazy
start learning
rural settings
wydać przyjęcie
start learning
throw a party
utrudniony
start learning
hindered
zakazany
start learning
prohibited
wstrzymana
start learning
withheld
zapobiec
start learning
prevented
rocznica
start learning
anniversary
stolica
start learning
capital
w towarzystwie osoby dorosłej
start learning
accompanied by an adult
bezzałogowy
start learning
unmanned
Przesilenie letnie
start learning
summer solstice
osada
start learning
settlement
osobliwość
start learning
singularity
gęstość
start learning
density
oddziaływać
start learning
affect
zniekształcać
start learning
distorts
bieg czasu
start learning
flow of time

You must sign in to write a comment