maxilla ania

 0    45 flashcards    AniaDomka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
z czego składa się maxilla
start learning
trzon i wyroski
jakie wyróżniamy wyroski na szczece
start learning
zębodołowy, podniebienny, czołowy, jarzmowy
jaka przestrzen zawiera trzon szczeki
start learning
pneumatyczna- zatoka szczekowa
zatoka szczekowa
start learning
sinus maxillaris
dokąd prowadzi ujscie zatoki szczekowej
start learning
przewodu nosowego srodkowego
czym otwiera się sinus maxillaris
start learning
rozworem szczekowym
kształt i pojemność sinus maxillaris
start learning
trójścienna piramida 24cm3
w ktora strone zwrocna podstawa zatoki szczekowej
start learning
boczna sciana jamy nosowej
w ktora strone zwrocony jest szczyt zatoki szczekowej
start learning
wyrostka jarzmowego szczeki
do zatoki szczekowej dochodzą zachyłki, jakie
start learning
zebodołowy, wyrostka oczodołowego, jarzmowy, podoczodołowe, podniebienny
trzon powierzchnia przednia
start learning
foramen infraorbitale, fossa canina, wciecie nosowe, otwór gruszkowaty, kolec nosowy przedni
otwór podoczodołowy
start learning
foramen infraorbitale
dół nadkłowy
start learning
fossa canina
elementy na powierzchni bocznej TRZONU SCZEKI
start learning
grzebień jarzmowo zębodołowy
grzebień jarzmowo zębodołowy
start learning
crista zygmaticoalveolaris
lelemnty na powierzchni tylnej trzonu szczeki
start learning
tuber maxillae, otwory zebodolowe->kanaliki z.d
tuber maxillae
start learning
góz szczęki
elementy na powierzchni przyśrodkowej trzonu szczęki
start learning
rozwór szczękowy, bruzda łzowa, grzebień małżowinowy
wyrostek zebowy elementy
start learning
łuk zebodolowy>8 zebodolow odzielonych przegrodami miedzy zebodolowymi
łuk zebodolowy
start learning
arcus alveolaris
przegrody miedzyzebodolowe
start learning
septa interalveolaria
przegrody miedzykorzeniowe
start learning
septa interradicularia
łeki zebodołowe
start learning
juga alveolaria
wyrostek podniebienny elementy
start learning
otwór przysieczny, szew posrodkowy podniebienia
szew posrodkowy podniebienia
start learning
sutura palatina mediana
otwór przysieczny
start learning
foramen incisivum
wyrostek czołowy elementy
start learning
grzebień łzowy przedni, wciecie lzowe
elemnty na żuchwie
start learning
trzon i gałęzie
kąt żuchwy wynosi
start learning
123 stopnie -/+
elementy na trzonie żuchwy1
start learning
guzowatość brudkowa, otwór bródkowy, dołek dwubrzuścowy, kresa żuchwowo gnykowa, rowek żuchwowo gnykowy, dołek podjęzykowy, dołek podżuchwowy
kresa żuchwowo gnykowa
start learning
linea mylohyoidea
otwór bródkowy
start learning
foramen mentale
dołek dwubrzuścowy
start learning
fossa digastrica
dołek podjęzykowy
start learning
fovea sublingualis
dołek podżuchwowy
start learning
fovea submandibularis
gdzie leży trójkąt zatrzonowy
start learning
górny brzeg trzony żuchwy
trókąt zatrzonowy
start learning
trigonum retromolare
czym ograniczony jest trigonum retromolare
start learning
grzebieniem policzkowym(przysr.) kresa skroniowa (bok) ostatni zab trzonowy (przód)
elementy na trzonie2
start learning
część zębodołowa, 16 zębodołów, przegrody miedzy zębodołowe, przegrody między korzeniowe
elementy na granicy oraz na gałęzi
start learning
guzowatość żwaczowa, guzowatość skrzydłowa, otwór żuchwowy, kanał żuchwy, języczek żuchwy
guzowatość żwaczowa
start learning
tuberositas masseterica
guzowatość skrzydłowa
start learning
tuberositas pterygoidea
otwór żuchwowy
start learning
foramen mandibulae
kanał żuchwy
start learning
canalis mandibulae
języczek żuchwy
start learning
lingua mandibulae

You must sign in to write a comment