Łoś

 0    22 flashcards    CzlowiekTwarog
print play test yourself
 
Question Answer
Od czego zależy siła Lorentza?
start learning
Masy i wielkości ładunku oraz iloczynu wektorowego wektora prędkości ładunku i wektora indukcji magnetycznej.
Wskaż prawidłową relację pomiędzy wektorem natężenia pola elektrycznego E a potencjałem φ
start learning
E= -gradφ
W procesie nieodwracalnym
start learning
Entropia układu rośnie (dS>0)
Podaj prawidłową definicję siły bezwładności
start learning
Jest to siła związana z przyspieszeniem samego układu odniesienia
Równanie Poissona wyrażające prawo grawitacji Newtona w postaci równania różniczkowego to
start learning
D fi =4 pi ro G
Co to jest samoindukcja?
start learning
Oddziaływanie indukcyjne obwodu elektrycznego na siebie.
Ze szczególnej teorii względności wynika, iż:
start learning
liniowe rozmiary ciała są największe w tym układzie względem którego ciało spoczywa
Co nazywamy ruchem falowym
start learning
Rozchodzące się w przestrzeni różnego rodzaju zaburzenia stanu materii lub pola
Które z poniższych stwierdzeń bądź równań NIE STANOWI prawa Ampera
start learning
rot B=fi 0j
Równanie materiałowe dla pola magnetycznego (zależność pomiędzy wektorami indukcji magnetycznej B a natężeniem pola magnetycznego H) określa reakcja
start learning
B= fi H
Dla nieskończenie długich, płaskich i równoległych powierzchni naładowanych jednakowym lecz przeciwnym ładunkiem o gęstości powierzchniowej σ
start learning
Pole elektryczne jest minimalne pomiędzy warstwami
Ruchem drgającym nazywamy
start learning
Każdy ruch lub zmianę stanu, które charakteryzuje powtarzalność w czasie wartości wielkości fizycznych, określających ten ruch lub stan
Która z poniższych zasad NIE STANOWI zasad dynamiki Newtona
start learning
Zasada równoważności przyspieszenia bezwładnego i grawitacyjnego
Pole magnetyczne jest polem
start learning
wirowym i bezźródłowym
Co nazywamy strumieniem pola elektrycznego
start learning
Iloczyn skalarny wektora powierzchni i przechodzący przez nią wektora natężenia pola elektrycznego
Reguła Lenza pozwala na określenie kierunku indukowanej SEM, według tej zasady
start learning
Prąd indukowany w obwodzie ma taki kierunek że wytwarzane przez ten prąd własne pole magnetyczne przeciwdziała zmianie strumienia magnetycznego, która go wywołuje
Moment pędu bryły sztywnej zależy od
start learning
iloczynu skalarnego prędkości obrotowej i momentu bezwładności bryły względem danej osi obrotu
Dla kondensatora płaskiego NIE OSIĄGNIE się wzrostu jego pojemności poprzez
start learning
Zmniejszenie powierzchni okładek
Elektromotoryczna siła samoindukcji
start learning
Przeciwstawia się zmianom natężenia prądu płynącego w danym obwodzie
Wokół płaskiej jednorodnie naładowanej warstwy o ładunku powierzchniowym 𝜎 umieszczonej w próżni o przenikalności dielektrycznej ɛ, wartość pola elektrycznego E jest
start learning
Stała o wartości natężenia E=𝜎/(2ɛ)
Która z poniższych zasad NIE JEST spełniona dla układu izolowanego:
start learning
Zasada zachowania popędu siły
Ruch aperiodyczny zachodzi w przypadku
start learning
Drgań harmonicznych silnie tłumionych

You must sign in to write a comment