lexical patterns

 0    138 flashcards    monika0797
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uzależniony od (czegoś)
start learning
addicted to
przestraszony, bojący się (czegoś)
start learning
afraid of
znudzony (czymś)
start learning
bored with
bliski, niedaleko (od jakiegoś miejsca)
start learning
close to
opóźniony przez (coś)
start learning
delayed by
inny niż...
start learning
different from
zawiedziony (kimś, czymś)
start learning
disappointed with
znany z...
start learning
famous for
daleki, daleko położony od
start learning
far from
zniechęcony, mający (czegoś) dość
start learning
fed up with
lubić kogoś/ coś
start learning
(be) fond of
pełen czegoś
start learning
full of
dobry/ słaby w czymś
start learning
good/ bad at
winny (czegoś)
start learning
guilty of
zadowolony (z czegoś)
start learning
happy about/with
zainteresowany (czymś)
start learning
interested in
ważny dla (kogoś/czegoś)
start learning
important for
zaangażowany w (coś)
start learning
involved in
zwariowany na punkcie (czegoś)
start learning
mad about
zainteresowany (czymś)
start learning
keen on
zwariowany na punkcie (czegoś)
start learning
mad about
miły dla (kogoś)
start learning
nice to
zadowolony z (czegoś)
start learning
pleased with
uprzejmy dla (kogoś)
start learning
polite to
dumny z (kogoś/czegoś)
start learning
proud of
gotowy na (coś)
start learning
ready for
odpowiedzialny za (coś)
start learning
responsible for
podobny do (kogoś)
start learning
similar to
odpowiedni dla (kogoś)
start learning
suitable for
zaskoczony (czymś)
start learning
surprised by
użyteczny dla (kogoś)
start learning
useful for/to
znany (z czegoś)
start learning
well-known for
zmartwiony (czymś)
start learning
worried about
dostęp do (czegoś)
start learning
access to
zaleta/wada (czegoś)
start learning
advantage / disadvantage of
rada dotycząca (czegoś)
start learning
advice about
przeprosiny za (coś)
start learning
apology for
uwaga, zainteresowanie (czymś)
start learning
attention to
kampania przeciwko (czemuś)
start learning
campaign against
wpływ, oddziaływanie na (coś)
start learning
effect on
wpływ na (coś)
start learning
influence on
informacja o (czymś)
start learning
information about
zamiłowanie do (czegoś)
start learning
passion for
obraz, zdjęcie (kogoś/czegoś)
start learning
picture of
nagroda za (coś)
start learning
prize for
kara za (coś)
start learning
punishment for
powód, przyczyna (czegoś)
start learning
reason for
przepis na (coś)
start learning
recipe for
historia, opowiadanie (o czymś)
start learning
story about
talent do (czegoś)
start learning
talent for
ofiara (czegoś/kogoś)
start learning
victim of
widok (na coś)
start learning
view of
zainteresowanie (czymś)
start learning
interest in
zgadzać się/ nie zgadzać się (z kimś)
start learning
agree / disagree with
przepraszac za (coś)
start learning
apologise for
podobać się komuś, przemawiać do (kogoś)
start learning
appeal to
ubiegać się o (coś)
start learning
apply for
przybyć, przyjechać do (jakiegoś miejsca)
start learning
arrive in
pytać, prosić o (coś)
start learning
ask for
należeć do (kogoś)
start learning
belong to
troszczyć się o (kogoś)
start learning
care about
kliknąć w (coś)
start learning
click on sth
konkurować, rywalizować o (coś), w (czymś), z (kimś)
start learning
compete for sth/ in sth/with sb
narzekać na (coś/kogoś)
start learning
complain about
koncentrować się/skupiać na (czymś)
start learning
concentrate on
podłączyć się do (czegoś), połaczyć sie z (kimś)
start learning
connect to
składać się z (czegoś)
start learning
consist of
polegać na (kimś/czymś), zależeć od (czegoś)
start learning
depend on
dyskryminować (kogoś)
start learning
discriminate against
marzyć o (czymś)
start learning
dream of
wymienić coś na coś
start learning
exchange sth for sth
nie zdołać czegoś zrobić
start learning
fail to do sth
walczyć przeciw (czemuś), zwalczać (coś)
start learning
fight against
dostać wiadomość od kogoś/usłyszeć dowiedzieć się o czymś
start learning
hear from sb about/ of sth
zaprosić kogoś na (coś/gdzieś)
start learning
invite sb to
patrzeć na (coś)
start learning
look at
szukać (czegoś)
start learning
look for
zrozumieć (coś)
start learning
make sense of
płacić za (coś)
start learning
pay for
woleć coś od czegoś
start learning
prefer something to something
polecić coś komuś
start learning
recommend something to sb
zwrócić coś (gdzieś np do sklepu)
start learning
return sth to
powtarzać, uczyć się do (czegoś)
start learning
revise for
oszczędzać na (coś)
start learning
save for
skazać kogoś na (coś)
start learning
sentence sb to
dzielić coś, wspólnie korzystać z czegoś z (kimś)
start learning
share sth with
krzyczeć na (kogoś)
start learning
shout at
specjalizować się w (czymś)
start learning
specialize in
wydawać pieniądze na (coś)
start learning
spend money on
brać udział w (czymś)
start learning
take part in
mówić, rozmawiać o (kimś/czymś)
start learning
talk about
dziękować za (coś)
start learning
thank for
myśleć o (kimś/czymś)
start learning
think about/of
czekać na (coś/kogoś)
start learning
wait for
pracować nad (czymś)
start learning
work on sth
martwić się o (coś/kogoś)
start learning
worry about
pisać do (kogoś)
start learning
write to sb
interesować się (czymś)
start learning
be into
odbywać się, mieć miejsce
start learning
be on
zepsuć się
start learning
break down
włamać się
start learning
break into
nie móc się oderwać (od czegoś)
start learning
can’t put sth down
rozchmurzyć się, rozweselić się
start learning
cheer up
zrelaksować się
start learning
chill out
ograniczyć (coś)
start learning
cut down on
odnowić coś (dom, meble itp)
start learning
do sth up
jeść na miejscu/na wynos
start learning
eat in/take away
jeść poza domem
start learning
eat out
dowiedzieć się
start learning
find out
rozdać
start learning
give out
zwiedzać (coś)
start learning
go round
pasować do siebie (po ubraniach, kolorach itp)
start learning
go with
dorosnąć
start learning
grow up
zaczekać
start learning
hang on
trzymać się, przestrzegać (czegoś)
start learning
keep to
zawieść, rozczarować (kogoś)
start learning
let somebody down
zajmować się kimś
start learning
look after
nie móc się doczekać (czegoś)
start learning
look forward to
sprawdzić coś
start learning
look sth up
zepsuć coś
start learning
mess sth up
przytyć
start learning
put on (weight)
założyć coś na siebie
start learning
put sth on
wyczerpać, skończyć się (o czymś)
start learning
run out off
wyprzedać
start learning
sell out
wyruszyć
start learning
set off
ustawić, skonfigurować coś (np komputer)
start learning
set sth up
rozwiązać, rozwikłać (np problem)
start learning
sort out
późno chodzić spać
start learning
stay up (late)
właczyć/wyłączyć
start learning
switch on/off
oddać, zwrócić coś do sklepu
start learning
take sth back
wynieść coś (np śmieci)
start learning
tame sth out
zająć się jakimś hobby
start learning
take up a hobby
wypróbować coś
start learning
try out
przymierzyć coś
start learning
try sth on
zmienić się w
start learning
turn into
wyłączyć
start learning
turn off
okazać się
start learning
turn out
umyć, zmyć (naczynia)
start learning
wash up

You must sign in to write a comment