Lesson 26.05.2020

 0    12 flashcards    slepyszifo3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Co się wstydzisz?
start learning
What are you embarrassed of?
Właśnie przypomniałem sobie sytuację związaną z Covid19.
start learning
I’ve just remembered a situation connected with Covid19.
Przestrzegamy odległości dwóch metrów.
start learning
We respect a two meter distance.
Moje biuro znajduje się w pobliżu miejsca produkcji.
start learning
My office is situated near the production site.
Moja firma zaleca noszenie okularów.
start learning
My company recommends wearing glasses.
Przyzwyczailiśmy się do tej sytuacji.
start learning
We got used to this situation.
Musimy stosować zdrowy rozsądek.
start learning
We need to use common sense.
Wiele osób mnie denerwuje, gdy nie noszą masek.
start learning
Many people annoy me when they aren’t wearing their masks.
Jeśli coś uzgodnimy...
start learning
If we agree on something...
Jak na początku
start learning
Like at the beginning
Kiedy moja żona wyjeżdża, mam problem z utrzymaniem porządku w moim mieszkaniu.
start learning
When my wife goes away, I have a problem keeping my apartment in order.
Podziwiam ludzi, którzy mają wszystko zaszyte.
start learning
I admire people who have everything sewed up.

You must sign in to write a comment