Lesson 20: Negotiations (part I)

 0    10 flashcards    Milan Pupezin
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
If you reduce shipping time, you will increase shipping costs.
start learning
Jeśli skrócisz czas wysyłki, zwiększysz koszty wysyłki.
If you agree, we will sign the contract now.
start learning
Jeśli się zgodzisz, podpiszemy teraz umowę.
If you agreed, we would sign the contract now.
start learning
Gdybyś się zgodził, podpisalibyśmy teraz umowę.
If you come to work late, your boss will be angry.
start learning
Jeśli przyjdziesz do pracy późno, twój szef będzie zły.
If you came to work late, your boss would be angry.
start learning
Gdybyś przyjechał do pracy późno, twój szef byłby zły.
If I don't get some rest, I will fall asleep at my desk...
start learning
Jeśli nie odpocznę, zasnę przy moim biurku...
If I didn't rest, I would fall asleep at my desk.
start learning
Gdybym nie odpoczywał, zasypiałbym przy moim biurku.
Unless you pay the bill on time, you’ll get a fine.
start learning
O ile płacisz rachunki na czas, dostaniesz grzywnę.
If you don't stop smoking, I will call the fire brigade.
start learning
Jeśli nie przestaniesz palić, zadzwonię do straży pożarnej.
If you agreed, we would finish the lesson sooner.
start learning
Jeśli się zgodzisz, skończymy lekcję wcześniej.

You must sign in to write a comment