Lesson 12: How is bubble gum made (Passive Voice in Describing Processes)

 0    20 flashcards    Milan Pupezin
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
What is your favourite dish?
start learning
Jakie jest Twoje ulubione danie?
How is it made?
start learning
Jak to się robi?
The machine squeezes the mixture to create thin strips of gum.
start learning
Maszyna wyciska mieszankę, tworząc cienkie paski gumy.
They blend the ingredients for about 20 minutes to put everything together.
start learning
Mieszają składniki przez około 20 minut, aby wszystko połączyć.
A machine cuts and wraps the bubble gum.
start learning
Maszyna przecina i owija gumę.
A machine weighs and packs the bubble gum into boxes which are sealed to keep it fresh.
start learning
Maszyna waży i pakuje gumę w pudełka zapieczętowane, aby zachowała świeżość.
A gum base is poured into a mixer and color and flavoring is added.
start learning
Bazę gumy wlewa się do miksera i dodaje się barwniki i sztuczne aromaty.
They pour in glucose syrup to the mixture.
start learning
Wlewają do mieszaniny syrop glukozowy.
The gum goes to a cooling chamber for 15 minutes.
start learning
Guma przechodzi do chłodni na 15 minut.
They transfer the mixture to another machine.
start learning
Przenoszą mieszaninę do innej maszyny.
Another machine squeezes the mixture to the size of bubble gum.
start learning
Inna maszyna wyciska mieszankę do wielkości gumy.
The mixture is ready when it looks like a bread dough.
start learning
Mieszanina jest gotowa, gdy wygląda jak ciasto na chleb.
First,...
start learning
Najpierw,...
Next,...
start learning
Następnie,...
After that...
start learning
Po tym...
Then...
start learning
Następnie...
And finally,
start learning
I w końcu,
withdrawing money from an ATM
start learning
wypłata pieniędzy z bankomatu
resolving problems/issues
start learning
rozwiązywanie problemów
applying for a bank loan
start learning
ubieganie się o kredyt bankowy

You must sign in to write a comment