lekcja nr 2 w hotelu i lotnisku

 0    93 flashcards    Klaudia. kacprowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nic interesującego
start learning
nothing interesting
wczoraj długo pracowałam
start learning
I worked a long time yesterday
możemy zamienić się za miejsca przy oknie ponieważ lubię spać
start learning
we can change behind the window seat because I like to sleep
Urodziłem się w
start learning
I wos born in
chwileczkę
start learning
wait a minute
Chcę coś wyjaśnić
start learning
I habe to explain something
ostateczne wezwanie
start learning
final call
załoga
start learning
crew
jak bardzo spotykasz swojego chłopaka
start learning
how offen do you meet your boyfriend
raz na dwa tygodnie
start learning
once in two weeks
strych
start learning
attic
jaki jest numer pokoju
start learning
what is the room numer
można podpisać tutaj proszę
start learning
can you sign here please
jest śniadanie Wliczone w cenę
start learning
is breakfast Included in the price
Czy mogę Panu pomóc
start learning
how can I help you
jak mogę ci pomóc
start learning
how may I help you
wziąć drugi w prawo
start learning
take the second right
przejść przez ulicę
start learning
cross the street
przed
start learning
in front of
wybuchać/włączać się/psuć się (np. o jedzeniu)/odbywać się
start learning
go off
wchodzić
start learning
go up
zatonąć/obniżać się/spadać
start learning
go down
widzieć
start learning
see
Będę do was wrócić wkrótce
start learning
I will get back to you soon
główne drzwi
start learning
main door
który jest który
start learning
which one is which
Inny
start learning
the other
za główne drzwi
start learning
for the main door
czy chciałbyś kupić
start learning
would you like to buy
jeśli lubisz śniadanie, płacisz dodatkowo
start learning
if you like breakfast, you have pay extra
muszę zapłacić dodatkowo
start learning
have to pay extra
jeśli chcesz, organizujemy wycieczki
start learning
if you like, we organize trips
ulotka
start learning
leaflet
możesz zdecydować się na swoje
start learning
you can decide for yours
popatrzeć
start learning
have a look
możemy zorganizować transport na lotnisko
start learning
we can arrange transport to the airport
o której godzinie przybywa
start learning
what time does it arrive
Chciałbym
start learning
I would like to
na wejście / wyjście
start learning
at the entrance / exit
skarżyć się
start learning
complain
brudny
start learning
dirty
czysty
start learning
clean
Chciałbym zamówić sprzątanie
start learning
I would to order cleaning
śmierdząca
start learning
stinky
pachnący (przyjemnie)
start learning
fragrant (pleasantly)
Standard pokoju był niższy niż reklamowany
start learning
the Standart of the room was lower than advertised
czy mógłbyś coś z tym zrobić
start learning
could you do anything about it
czy mógłbyś coś z tym zrobić
start learning
could you do something about it
teraz idziemy na plażę
start learning
now we are going to the beach
bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności
start learning
we are really sorry for all the inconvenience caused
Wrócę
start learning
I'll comme back
czy mógłbyś wysłać coś, żeby to wyczyścić
start learning
could you send something to clean it
to bardzo miłe z twojej strony
start learning
it's very nice of you
Życzę miłej pracy
start learning
I wish you nice work
jeszcze raz
start learning
once again
ciągle
start learning
still
chce iść na spacer
start learning
I want to go for a walk
Chciałbym zarezerwować pokój
start learning
I would like to book a room
suita, duży apartament
start learning
suite
Chciałbym singel, pokój dwuosobowy, pokój trzyosobowy
start learning
I would like a singel, double, triple room
habe masz jakieś wolne pokoje
start learning
habe you got any free rooms?
czy pokój ma prysznic, wannę, balkon
start learning
does the room have a shower, bath, balcony
czy pokój ma wifi, klimatyzację, telewizor?
start learning
does the room have wifi, air conditioning, television?
o której godzinie podajesz śniadanie lub inne posiłki?
start learning
what time do you serve breakfast or other meals?
jakim czasie ma pasek zamknąć?
start learning
what time does the bar close?
jak długo zostaniesz?
start learning
how longare you staying hier?
czy mogę mieć ręcznik bo nie było w pokoju
start learning
could I have a towel because it was not in the room
czy mógłbyś zadzwonić do mnie po taksówkę?
start learning
could you call me a taxi, please
w moim pokoju nie ma ciepłej wody
start learning
there is no hot water in my room
w moim pokoju nie ma mydła, papiery toaletowego, ręcznika
start learning
in my room there is no soap, no toilet paper, no towel
w pokoju nie działa klimatyzacja, WiFi, telewizor
start learning
the room does not work air conditioning, WiFi, TV
Chciałbym sprawdzić.
start learning
I would like to check out.
Zapłacę gotówką, kartą kredytową
start learning
I will pay in cash, by credit card
Bardzo podobał mi się mój pobyt.
start learning
I did enjoy my stay.
czy mają państwo wolne pokoje
start learning
Do you have any vacancies
zdecydować się na coś
start learning
decide on something
idź prosto i skręcić w lewo, po prawej stronie zobaczysz bankomat
start learning
go straight and turn left, on the right side you will see an ATM
przejdź przez ulicę
start learning
cross the street
na najbliższym skrzyżowaniu, przejdź przez ulicę
start learning
at the next intersection, cross the street
skręć w drugą w prawo, w lewo
start learning
take the second right, left
skręcić w prawo
start learning
turn right
winda
start learning
lift
czy mam ściągnąć kurtkę
start learning
Should I take off a jacket?
idź do celników
start learning
go to customs officers
poczekaj chwilę, muszę coś wyjaśnić
start learning
Wait a moment, I need to explain something
tak to prawda
start learning
yes, thats right
niewłaściwe, złe
start learning
wrong
podpisać, podpis
start learning
sign, signature
kilka
start learning
a few
daleko
start learning
far
widywać się często
start learning
see each other often
co to znaczy
start learning
what does it means
nurkować
start learning
dive

You must sign in to write a comment