lekcja 4 pokolenia

 0    47 flashcards    edytaradziszewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pokolenie
start learning
a generation
pod jednym dachem
start learning
under the same roof
konflikt
start learning
conflict
pojawić się
start learning
to occur
brak
start learning
shortage
prace domowe (np. sprzątanie)
start learning
housework
troszczyć się o
start learning
take care of
to care for
przyzwyczaić się do
start learning
to get used to, to become accustomed to
liczyć na
start learning
count on
rozwiązywać problemy
start learning
to solve problems
przestrzegać reguł
start learning
follow the rules
to obey the rules
ustalić
start learning
to lay down
wychowywać dzieci
start learning
to bring up children
wychowywanie dzieci
start learning
raising children
prowadzenie domu
start learning
housekeeping
zdecydowany
start learning
strong-minded
narzucający swoją wolę / apodyktyczny
start learning
bossy
sprzeciwiać się czemuś
start learning
to object to something
kłócić się
start learning
to quarrel / to argue
dzielić z kimś kuchnię
start learning
share with anyone kitchen
pomagać w domu
start learning
help around the house
wydawać pieniądze
start learning
to spend money
polegać na kimś
start learning
rely on somebody
rada
start learning
advice
mieszkanie 3-pokojowe
start learning
3-room flat
w ciągu / wśród
start learning
within
dach
start learning
roof
niestety
start learning
unfortunately
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both
spędzać czas w pracy
start learning
spend time at work
mogą liczyć na sb
start learning
can count on sb
mieć prawo decydować
start learning
have the right to decide
bardzo
start learning
a lot
z drugiej strony
start learning
on the other hand
takie rzeczy jak
start learning
such things as
podobny / podobna
start learning
similar
ślepo
start learning
blindly
traktować jak partnera
start learning
treat as a partner
powód
start learning
reason
liczyć na kogoś
start learning
to count on somebody
własny
start learning
own
traktować jako
start learning
treat as
rzadko
start learning
rarely
decydować
start learning
to decide
uważnie słuchać
start learning
listen carefully
zachowywać się
start learning
to behave
kazać/ mówić
start learning
tell

You must sign in to write a comment