Law book 1

 0    182 flashcards    wojciechpogan
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
System prawny
start learning
legal system
Skarga
start learning
Complaint
Pozwany
start learning
Defendant
powód
start learning
plaintiff
prawnicy
start learning
attorneys
Asystent
start learning
paralegal
ława przysięgłych
start learning
jury
wyrok
start learning
verdict
sędzia
start learning
judge
spór
start learning
dispute
sprawa (aktywność sądowa)
start learning
legal action
rzetelny proces sądowy
start learning
due process
zainicjować
start learning
initiate
sprawa sądowa
start learning
lawsuit
odszkodowanie
start learning
damages
dowód
start learning
proof
proces sądowy
start learning
trial
apelacja
start learning
appeal
porozumienie (ugodowe)
start learning
settle
zasoby, środki
start learning
resources
materiały podstawowe
start learning
primary materials
podsumowanie podobnych przypadków
start learning
digest
prawo
start learning
law
prawne encyklopedie
start learning
legal encyclopedias
odwoływać się do czegoś
start learning
cite
odnośniki
start learning
references
artykuły, adnotacje o sprawach
start learning
case annotations
książka z przykładami pism
start learning
form book
skomputeryzowana baza danych
start learning
computerized database
ustawodastwo
start learning
legislation
polityka (zasady działania)
start learning
policy
ustawa
start learning
statute
dotyczyć
start learning
pertain
precedens
start learning
precedent
prawo stanowe
start learning
state law
odwołany
start learning
dismissed
prawo stanowe
start learning
state law
wymagania
start learning
requirements
wymagania
start learning
requirements
istotny / trafny / odpowiedni
start learning
relevant
prawo konstytucyjne
start learning
constitutional law
przepisy sądowe
start learning
court rule
procedura / sposób postępowania
start learning
procedure
dokumentacji medycznej
start learning
medical records
Raport policyjny
start learning
Police report
korespondencja
start learning
correspondence
umowa opłaty
start learning
fee agreement
porządek obrad / spotkania
start learning
agenda
notatka z nowym klientem
start learning
intake memo (formularz zgloszenia)
list formalny
start learning
form letter
postępowanie przedsądowe
start learning
pre-litigation
porozumienie o ustaleniu wynagrodzenia
start learning
retainer agreement
pakiet na żądanie (dokumentów)
start learning
demand package
sąd rejonowy
start learning
district court
sądownictwo
start learning
jurisdiction
sąd specjalistyczny
start learning
specialized court
bankructwo
start learning
bankruptcy
Roszczenia
start learning
claims
sąd apelacyjny
start learning
court of appeal
sąd stanowy
start learning
state court
opinia
start learning
review
Sąd Najwyższy
start learning
supreme court
uznaniowy przegląd (wybieranie spraw sąd najwyższy)
start learning
discretionary review
władza / organ
start learning
authority
Organy prawne
start learning
legal bodies
jurysdykcja osobista
start learning
personal jurisdiction
jurysdykcja terytorialna
start learning
territorial jurisdiction
jurysdykcja przedmiotowa
start learning
subject jurisdiction
wylaczna (np. właściwość)
start learning
exclusive
równoległy
start learning
concurrent
rozstrzygać
start learning
adjudicate
wybór sądu
start learning
forum shopping
orzec na korzyść
start learning
rule in favor of
temat
start learning
subject
okoliczności
start learning
circumstances
Obowiązek Jury
start learning
jury duty
protokolant
start learning
court reporter
urzędnik sądowy
start learning
clerk of the court
funkcjonariusz sądowy
start learning
bailiff
obrona
start learning
defense
oskarżyciel (prokurator)
start learning
prosecution
postępowanie
start learning
proceedings
przewodniczy
start learning
presides
ławnicy
start learning
jurors
szczerze
start learning
honestly
ławka jury
start learning
jury box
stronniczy
start learning
biased
niewinność
start learning
innocence
próby
start learning
attempts
dowieść
start learning
prove
odpowiedni / odpowiednia
start learning
suitable
usunięcie jurora
start learning
removing a juror
niesprawiedliwy
start learning
unfair
zwolnić jurora
start learning
release a juror
dowód
start learning
evidence
zaczyna
start learning
begins
zdyskwalifikowany
start learning
disqualified
wybrany
start learning
selected
nadzór kuratorski / probacja
start learning
probation
reprezentuje
start learning
represents
kara więzienia
start learning
imprisonment
postawienie w stan oskarżenia
start learning
arraignment
oskarżony
start learning
charged
negocjacje wyroku z prokuratorem
start learning
plea bargain
skazany
start learning
sentenced
uniewinniony
start learning
acquitted
Odkrycie/badanie sprawy/zwrócenie się do drugiej strony o dowody
start learning
Discovery
przedprocesowe przesluchanie
start learning
pre-trial hearing
tłumić np. dowody (przykrywać)
start learning
suppress
unieważniony proces
start learning
mistrial
radzić sobie
start learning
to handle
protokół (zasady)
start learning
protocol
wszystkie powstają
start learning
all rise
zaprzysiężony
start learning
sworn in
pod przysięgą
start learning
under oath
krzywoprzysięstwo
start learning
perjury
przerwać
start learning
interrupt
zwracać się do
start learning
address
Wysoki Sądzie
start learning
Your Honor
zbliżać się do ławki sedziego
start learning
approach the bench
miejsce przed sędzia
start learning
the well
nieoficjalnie
start learning
off the record
usunięte
start learning
removed
śledztwo
start learning
investigation
przewodzi
start learning
conducts
karać
start learning
punish
popełnić zbrodnię
start learning
commit a crime
Wykroczenie
start learning
Trespass
grzywna
start learning
fine
nadzór kuratorski / probacja
start learning
probation
obrazić/ naruszyć prawo
start learning
offend
napaść i pobicie
start learning
assault and battery
kara śmierci
start learning
capital punishment
morderstwo
start learning
murder
skazany / skazana
start learning
convicted
zasłużyć
start learning
deserve
odszkodowania pieniężne
start learning
monetary damages
prawo deliktowe
start learning
tort law
zatwierdzać testament
start learning
probate
odszkodowanie
start learning
compensation
rozwód
start learning
divorce
pozywać
start learning
sue
dotyczy
start learning
involve
zgłaszanie szkód
start learning
filing injuctions
odpowiedzialność
start learning
liability
zaniedbanie
start learning
negligence
zarobek
start learning
earnings
wymagać
start learning
require
odszkodowanie karne, nawiązką
start learning
punitive damages
przepisy prawne
start learning
regulations
licencja
start learning
license
akredytacja
start learning
accreditation
zgodność z
start learning
compliance with
biurokracja
start learning
bureaucracy
rozwiązać (np. spór)
start learning
resolve
Prawo administracyjne
start learning
administrative law
postępowanie dyscyplinarne
start learning
disciplinary action
negocjować
start learning
negotiate
narazić
start learning
jeopardize
bezprawne wypowiedzenie
start learning
wrongful termination
dawny
start learning
former
stwierdzenie
start learning
assertion
zatrudnić
start learning
hire
ważny (np. o paszporcie)
start learning
valid
pozyskiwanie faktów
start learning
Eliciting factual
wierzenia
start learning
beliefs
uzyskane
start learning
obtained
dokumentacja
start learning
documentation
polecić
start learning
recommend
wiarygodność
start learning
credibility
przyjacielski świadek
start learning
friendly witness
stronniczy
start learning
biased
sprawozdania
start learning
statements
uprzedzony
start learning
prejudiced
wrogi świadek
start learning
hostile witness
kwalifikacje
start learning
qualifications
biegły sądowy
start learning
expert witness
naoczny świadek
start learning
eyewitness
z pierwszej ręki
start learning
firsthand
wiarygodny
start learning
reliable
wiarygodny
start learning
credible
podejrzany
start learning
suspect

You must sign in to write a comment