łacińską terminologią prawnicza 50-65

 0    15 flashcards    sparklingshot
print play test yourself
 
Question Answer
uprawnienie do wniesienia skargi
start learning
ius appellationis ius avocandi ius provocationis
prawo do ochrony
start learning
ius cavendi
uprawnienie do odwetu
start learning
ius gladii
ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
start learning
lex posterior derogat priori
późniejsza ustawa ogólna nie uchyla wcześniejszej ustawy szczegółowej
start learning
lex posterior generali non derogat legi priori speciali
ustawa szczegolna uchyla ustawę ogolna
start learning
lex specialis derogat legi generali
ustawa wyższa uchyla ustawę niższą
start learning
lex superior derogat legi inferiori
prawo nie działa wstecz
start learning
Lex retro non agit
ustawa patrzy w przyszłość a nie przeszłość
start learning
lex prospicit non repicit
wtedy gdy odpada uzasadnienie ustawy, ustawa przestaje obowiązywać
start learning
cessante ratione legis cessat ipsa lex
ustawa niesłuszna nie jest ustawą
start learning
lex iniusta non est lex
pomiędzy armatami ustawy milczą
start learning
Internet Arma silent leges
Nie może być uznane za przestępstwo postępowanie którego ustawa w momencie popełnienienia czynu nie uznaje za przestępstwo
start learning
nullum crimen sine lege
przestępstwo nie powinno pozostać bez kary
start learning
nullum crimen sine poena
właściwe jest takie interpretowanie ustaw które zachowuje zamiar ustawodawcy
start learning
benignius leges interpretandae sunt quo voluntas earum conservatur

You must sign in to write a comment