Łacina w terminologii prawniczej

 0    481 flashcards    ilonagronau
print play test yourself
 
Question Answer
ius
start learning
prawo
ius est ars boni et aequi
start learning
uczciwość i odpowiednie techniki
quo iure ‒ ipso iure
start learning
ustawa - prawo
ius naturale ‒ ius gentium
start learning
naturalne prawo - prawo międzynarodowe
ius publicum – quod ad statum rei Romanae spectat
start learning
prawa publicznego - który patrzy na stan Roman
ius privatum – quod ad singu-lorum utilitatem spectat
start learning
iusprivatum - i zaletą pojedynczych pasek
ius civile – ius canonicum
start learning
cywilne - właściwy
ius particulare – ius universale
start learning
szczególności - uniwersalny
ius ducale
start learning
dworze książęcym
summum ius – summa iniuria
start learning
najwyższym prawem - najwyższy szkody
ius cogens – ius dispositivum
start learning
zmuszając prawo - prawo rozstrzygająca
da mihi factum, dabo tibi ius
start learning
Daj mi to wykonane, dam ci prawo do
iura novit curia
start learning
Wie, sąd praw
ubi societas ibi ius
start learning
gdzie społeczeństwo jest tam
praecepta iuris ‒ honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
start learning
Przepisy prawne - żyć uczciwie, nie szkodzić mu się należy
qui suo iure utitur, neminem laedit
start learning
się, że przez jego przez prawo wykorzystuje, to nikogo nie krzywdzi
prior tempore potior iure
start learning
ważniejsze niż prawa raz pierwszy
fontes iuris
start learning
źródła prawa
fontes iuris oriundi
start learning
Radziecki Zjednoczone
fontes iuris cognoscendi
start learning
źródła wiedzy
mos maiorum
start learning
zwyczaje naszych przodków
consuetudo
start learning
zwyczaj
longa consuetudo
start learning
długa praktyka
consuetudines loci
start learning
lokalne zwyczaje
consuetudines approbatae
start learning
zatwierdzone celne
consuetudines in scriptis redactae
start learning
celne na piśmie
desuetudo
start learning
porzucenie
doctor utriusque iuris
start learning
doktor prawa
error - ignorantia
start learning
Błąd - niewiedza
ignorantia iuris nocet = ignorantia iuris non exculpat
start learning
to nie biczowanie nieznajomość ignorancji prawniczej prawa szkodzi =
ignorantia facti non nocet
start learning
nieznajomość rzeczywistości to nie boli
glossa marginalis
start learning
marginalny połysku
glossa interlinealis
start learning
połysk
glossa ordinaria (Accursius)
start learning
zwykła połysk (ankieta)
forum
start learning
rynek
forum Romanum
start learning
Forum Romanum
forum originis
start learning
Rynek pochodzenia
forum domicilii
start learning
Rynek mieszkaniowy
forum competens
start learning
właściwe forum
forum contractus
start learning
Kontrakty na rynku
forum solutionis
start learning
rozwiązanie na rynku
forum soluti contractus
start learning
rynku tylko kontrakty
forum delicti commissi
start learning
Forum zostało popełnione przestępstwo
forum rei sitae
start learning
rynku lokalizacji
forum hereditatis
start learning
Rynek nieruchomości
forum liberum
start learning
wolny rynek
loca forensia
start learning
miejsca publiczne
census fori
start learning
oceny rynku
privilegium fori
start learning
Przywilej sądzie
praescriptio fori
start learning
rynku na receptę
perpetuatio fori
start learning
utrwalanie rynku
actor sequitur forum rei
start learning
aktor następująco salę sądową
causae spirituales
start learning
Przyczyny
causae saeculares
start learning
świeckie przyczyny
lex
start learning
Prawo
lex generalis
start learning
Prawo ogólne
lex specialis
start learning
Specjalne prawa
lex perfecta
start learning
doskonałe prawo
lex plus quam perfecta
start learning
Prawo jest więcej niż doskonały
lex minus quam perfecta
start learning
Prawo jest mniej niż doskonałe
lex imperfecta
start learning
Prawo jest niedoskonałe
verba legis
start learning
Prawo
vacatio legis
start learning
Prawo zwolnienie
lex retro non agit
start learning
Prawo nie kopie
lex posterior derogat legi priori
start learning
później prawo odstępstwo wobec byłego
lex superior derogat legi inferiori
start learning
Wyższe prawo odstępstwo przed niższe
lex specialis derogat legi generali
start learning
Prawo specjalne odstępstwo od ogólnego prawa
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
start learning
później ustawa nie stanowi odstępstwa od ogólnego prawa były specjalny
praeter legem
start learning
Poza tym
contra legem
start learning
Prawo
iuxta legem
start learning
Zgodnie z prawem
lege artis
start learning
Artyści
ratio legis
start learning
system prawa
ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio
start learning
Z tego samego powodu, w których prawa są istnieje samo rozmieszczenie
Ecclesia vivit lege Romana
start learning
Kościół z prawa rzymskiego
per analogiam
start learning
analogicznie
analogia legis
start learning
analogia z prawa
analogia iuris
start learning
Stosunek
a contrario
start learning
odwrotnie
praesumptio facti
start learning
Domniemanie rzeczywistości
paesumptio hominis vel facti
start learning
paesumptio lub przez człowieka
praesumptio iuris tantum
start learning
Domniemanie tylko prawa
praesumptio iuris ac de iure
start learning
Domniemanie prawa i prawa
fictio legis
start learning
fikcja prawa
de lege lata
start learning
Prawo
de lege ferenda
start learning
Uchwalenie prawa
erga omnes – inter partes
start learning
dla wszystkich - między stronami
ad incertas personas
start learning
do niektórych osób
sensu stricto – sensu largo
start learning
ściśle mówiąc - w szerokim znaczeniu
lege non distinguente
start learning
Prawo nie rozróżnia
stricte
start learning
Rygorystycznie
clara non sunt interpretanda
start learning
Interpretacja nie jasne
ex definitione
start learning
Z definicji
expressis verbis
start learning
wyraźnie
numerus clausus
start learning
Liczba zablokowane
prima facie
start learning
na pierwszy rzut oka
genus – species
start learning
rodzina - wygląd
genus perire non censetur
start learning
rasa nie jest uważany za utracony
species perit ei cui debetur
start learning
gatunek utracone w wyniku
inter vivos – mortis causa
start learning
Wśród żywych - przyczyna śmierci
causa solvendi
start learning
Powodem uruchomienia
causa donandi
start learning
bezjaźniowość
causa obligandi vel acquirendi
start learning
wiązania lub nabycia
per facta concludentia
start learning
Zawarcie wykonane
ad solemnitatem
start learning
święto
ad probationem
start learning
na okresie próbnym
ad eventum
start learning
Zdarzenie
iuris eventus
start learning
Efekty prawne
reservatio mentalis
start learning
rezerwacja psychiczne
simulatio – negotium simulatum
start learning
Simulation - symulacja biznesu
negotium claudicans
start learning
biznes kuleje
conversio actus iuridici
start learning
Przekształcenie aktu prawnego
convalidatio
start learning
uprawomocnienie
ratihabitio
start learning
legalizacja
ratificatio
start learning
ratyfikacja
essentialia negotii
start learning
Podstawy biznesu
naturalia negotii
start learning
naturalny obiekt
accidentalia negotii
start learning
przypadkowe biznes
dies a quo
start learning
dni od
dies ad quem
start learning
dzień jest
computatio civilis
start learning
obliczenie cywilny
computatio a momento ad momentum
start learning
liczyć się z chwili na chwilę
ex tunc
start learning
od tego czasu
ex nunc
start learning
się teraz
condicio sine qua non
start learning
Warunkiem sine qua non
res
start learning
biznes
res omnium communes
start learning
Najczęstszym
superficies solo cedit
start learning
powierzchni gleby rentowności
iura in re aliena
start learning
prawa do posiadania własności
actio in rem – erga omnes
start learning
działanie jest - dla wszystkich
ius possidendi
start learning
prawo posiadania
ius utendi (abutendi, fruendi)
start learning
Prawo do korzystania (nadużywaniu, cieszyć)
ius disponendi
start learning
prawo do organizowania
ius infinitum
start learning
prawo w nieskończoność
nemo plus iuris ad (in) alium transferre potest quam ipse haberet
start learning
nikt nie ma większego prawa do (w) może być przeniesiony do innego niż on sam będzie musiał
solo consensu
start learning
tylko zgoda
accessio possessionis
start learning
posiadanie przystąpienie
accessio temporis
start learning
w okresie przedakcesyjnym
in statu usucapiendi
start learning
W stanie nabycia przy zastosowaniu
dominium directum
start learning
bezpośrednią własność
dominium utile
start learning
korzystne własności
condominium pro indiviso
start learning
kondominium wspólnego
rei vindicatio – cum omni causa
start learning
reivindicatio - z każdej rzeczy
actio negatoria
start learning
działania jest ujemny
non facere pati
start learning
nie cierpią
confussio
start learning
confussio
ususfructus
start learning
zyski
quasi-ususfructus
start learning
a-profit
servitus in faciendo consistere nequit
start learning
niewolnictwo nie może składać się robi
pignus antichreticum
start learning
zastaw antichreticum
corpus ‒ animus
start learning
ciało - umysł
animus rem sibi habendi, animus possidendi
start learning
umysł osoby, która odbędzie się, a umysł posiadania
nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
start learning
nikt nie może zmienić w posiadanie rzeczy sama przyczyna
possessio vitiosa – non vitiosa
start learning
posiadanie błędne - nie uszkodzony
animus possidendi pro alieno
start learning
za posiadanie odwagi innym
precario dans – accipiens
start learning
Płatność dawania - biorąc
beneficium possessionis
start learning
posiadanie korzyści
cautio damni infecti
start learning
Szkoda Ostrzeżenie
constituttum possessorium
start learning
constituttum possessory
traditio corporalis
start learning
dostawa fizyczna
longa manu tradittio
start learning
długa ręka tradittio
traditio brevi manu
start learning
Tradycja krótkim strony
traditio symbolica
start learning
Symboliczne tradycja
nemini deneganda
start learning
nikt nie odmawia
successio
start learning
Sukcesja
successio ex lege
start learning
Sukcesja prawa
succesio anticipata
start learning
oczekiwane następstwo
succesio ordinum et graduum
start learning
sukcesja zamówień i stopni
succesio in possessionem
start learning
Sukcesja w posiadaniu
succesio ab intestato
start learning
przez intestato
succesio contra tabulas
start learning
Sukcesja na tablicach
succesio ex testamento
start learning
Sukcesja testamentowe
succesio in univesitatem
start learning
Sukcesja w univesitatem
succesio in capita
start learning
Sukcesja na górę
succesio in stirpes
start learning
sukcesja roślin
nasciturus pro iam nato habetur
start learning
urodził się jego urodzenia jest
cum animo testandi ‒ animus
start learning
z zamiarem wystawiania -
favor testamenti
start learning
łaska
lucidum intervallum
start learning
Przedział świadomym
legatum per vindicationem
start learning
dziedzictwo zemsty
legatum per damnationem
start learning
Dziedzictwo przez potępienie
legatum nominis
start learning
Dziedzictwo
legatum liberationis
start learning
Spuścizna wyzwolenia
legatum optionis
start learning
Opcja spuścizna
transmissio hereditatis
start learning
przekazywanie dziedzictwa
cum viribus hereditatis
start learning
Gdy jego majątek
pro viribus hereditatis
start learning
do jego majątku
hereditatis petitio
start learning
dziedziczenie petycja
separatio bonorum
start learning
Oddzielenie
matrimonium
start learning
małżeństwo
mas ‒ femina
start learning
mężczyzna - kobieta
vir ‒ uxor
start learning
mąż - żona
coniunctio maris et feminae
start learning
stosunki seksualne
matrimoniale foedus
start learning
przymierze małżeńskie
consensus matrimonialis
start learning
zgoda
impedimentum matrimonii dirimens ‒ impediens
start learning
utrudnienie separacji małżeńskiej - która utrudnia
matrimonium iustum ‒ iniustum
start learning
Just Married - nielegalne
matrimonium legitimum
start learning
małżeństwo jest legalne
matrimonium non legitimum
start learning
małżeństwo nie było legalne
matrimonium bene concordans
start learning
Harmonia małżeństwa
matrimonium non existens
start learning
małżeństwo nie istnieje
matrimonium putativum
start learning
niby małżeństwo
matrimonium non consummatum
start learning
małżeństwo nie zostało skonsumowane
matrimonium ratum et consummatum
start learning
Małżeństwo zawarte i dopełnione
matrimonia libera esse debent
start learning
małżeństwa powinny być wolne
sponsalia – matrimonii promissio
start learning
zaręczyny - obietnica małżeństwa
ad reparationem damnorum
start learning
o naprawienie szkody
nemo turpitudinem suam allegans audiatur
start learning
Niech nikt nie odkrył domniemane
nulla humana potestas
start learning
żadna ludzka moc
separatio quoad torum et mensam
start learning
separacja od stołu i łoża
separatio perpetua
start learning
Stała separacja
separatio temporanea
start learning
tymczasowa separacja
separatio manente vinculo
start learning
oddzielanie resztek wiązania
mater semper certa est
start learning
matka jest zawsze niezawodny
pater noster
start learning
Nasz ojciec
pater est quem nuptiae demonstrant
start learning
ojciec, którego małżeństwo
impotentia generandi
start learning
niemożność wytworzenia
impotentia coeundi
start learning
niezdolność do stosunków seksualnych
filius - filia
start learning
syn - córka
avus – avia
start learning
dziadek - babka
nepos – neptis
start learning
Nephew - siostrzenica
pronepos ‒ proneptis
start learning
prawnuk - prawnuczka
liberi vulgo concepti
start learning
Dzieci powszechnie rozumianą
filii legitimi ‒ illegitimi
start learning
nieślubne dzieci - legalne
filii illegimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum
start learning
są usankcjonowane przez późniejsze małżeństwo rodziców dzieci illegimi
exceptio plurium concubentium
start learning
wyjątkiem kilku concubentium
adoptio ‒ adrogatio
start learning
Przyjęcie - adrogatio
adoptio plena
start learning
Przyjęcie
adoptio minus plena
start learning
Przyjęcie mniej niż pełna
adoptio plenissima
start learning
Przyjęcie jest kompletny
adoptio naturam imitatur
start learning
Przyjęcie naśladuje naturę
in vivo – in vitro
start learning
in vivo - in vitro
obligare ‒ obligatio
start learning
zobowiązanie - zobowiązanie
credito ‒ debitor
start learning
Kredyt - dług
ex contracu
start learning
od umowy
ex delicto
start learning
z przestępstwa
ius obligationis
start learning
prawo i obowiązek
vinculum iuris
start learning
Prawo obligacji
in personam ‒ inter partes
start learning
osobiście - między stronami
obligatio naturalis
start learning
naturalny obowiązek
dare, facere, non facere, pati
start learning
dać, zrobić, aby nie robić, cierpieć
impossibilium nulla obligatio est
start learning
wszelkie zobowiązania niemożliwe
damnum emergens
start learning
uszkodzenia wynikające z
lucrum cessans
start learning
Zysk wychodzące
pretium commune
start learning
cena wspólna
pretium singulare
start learning
Wartość pojedynczej
pretium affectionis
start learning
Cena miłości
ius moderandi
start learning
prawo do regulowania
compensatio lucri cum damno
start learning
Wymiana z utratą zysku
ius retentionis
start learning
prawo zatrzymania
ius tollendi
start learning
usuwanie prawo
ius variandi
start learning
prawo do zmiany
obligatio alternativa
start learning
Obowiązek alternatywa
facultas alternativa
start learning
Zdolność alternatywa
datio in solutum
start learning
dając w płatności
negotium mixtum cum donatione
start learning
zmieszany z darowizny firmy
via facti ‒ legis
start learning
Sposób, w jaki - Prawo
lex commissoria
start learning
Prawo Komisariat
contractus innominatus
start learning
umowa nienazwana
pactum de contrahendo
start learning
Umowa o wykonawstwo
rebus sic stantibus
start learning
sprawy stojące
exceptio non adimpleti contractus
start learning
nie wyjątek, więc umowa
dolus
start learning
Oszustwo
culpa
start learning
błąd
culpa in abstracto
start learning
usterka w abstrakcyjne
culpa in concreto
start learning
Błąd w betonie
culpa Aquiliana
start learning
przyczepić Aquiliana
culpa in eligendo
start learning
winy w wyborze
culpa in contrahendo
start learning
winy w kontraktowaniu
culpa in custodiendo
start learning
usterka w kontroli
casus
start learning
sprawa
vis maior
start learning
dur
vis cui humana infirmitas resistere non potest
start learning
gdzie człowiek nie jest w stanie wytrzymać siłę słabości
compensatio
start learning
odszkodowanie
novatio
start learning
renowacja
confusio
start learning
Zamieszanie
cessio
start learning
Zrzeczenie się
error in iudicando
start learning
Błąd w wyroku
pactum de non cedendo vel non alienando
start learning
pactum de non emeryturę lub nie zrazić
cessio legis
start learning
Zrzeczenie się prawa
actio Pauliana
start learning
Akcja Paulian
emptio rei speratae
start learning
zakup rzeczy nadzieję
emptio spei
start learning
zakup nadziei
res extra commercium
start learning
poza handlu
cuius commodum eius periculum
start learning
Zaletą niebezpieczeństwo
dicta et promissa
start learning
oświadczenia i obietnice
pactum reservati dominii
start learning
własność umowa zastrzeżone
pactum displicentiae
start learning
Umowa niezadowolenie
pactum in favorem tertii
start learning
Przymierze na rzecz trzecia
emptio ad gustum
start learning
zakup do smaku
pactum de retroemendo
start learning
przymierze retroemendo
locatio conductio operis
start learning
zatrudnić pracy
depositum irregulare
start learning
depozytu nieprawidłowego
negotiorum gestio
start learning
oferty biznesowe
indebitum
start learning
nadmierny
condictio indebiti
start learning
condictio nienależne
condictio causa data causa non secuta
start learning
condictio powodem za nieprzestrzeganie
condictio causa finita
start learning
condictio sprawę
condictio ob causam finitam
start learning
Dlaczego skończone condictio
condictio sine causa
start learning
condictio bez przyczyny
condictio ob turpem vel iniustam causam
start learning
condictio za obsceniczne lub niesprawiedliwego przyczyny
affectio (animus) societatis
start learning
uczucia (umysł) Społeczeństwo
tempus deliberandi
start learning
Czas na celowe
iurisdictio voluntaria
start learning
jurysdykcja będzie
formula processus
start learning
Proces sformułowanie
lex fori processualis
start learning
prawo procesowe forum
iudicium ‒ actus trium personarum
start learning
wyrok - akt z trzech osób
audiatur et altera pars
start learning
pozwól drugiej stronie
domini litis
start learning
'S garnitur
nemo iudex sine actore
start learning
Sędzia, prokurator nie
vigilantibus iura sunt scripta
start learning
prawa pisane są na jawie
ne eat iudex ultra petita partium
start learning
Sędzia nie pozwoli stroną poszukiwane
ante litem natam
start learning
zanim urodził garnitur
post litem natam
start learning
urodził się po wydaniu
qui rem in iudicium ducit
start learning
Jedno prowadzi do procesu
contra quem res in iudicium deducitur
start learning
przeciwko któremu sprawa przed sądem
legitimatio ad causam
start learning
legitymacja dla sprawy
legitimatio ad processus
start learning
Zasadność procesu
successio mortis causa
start learning
Sukcesja śmierci
successio inter vivos
start learning
Następstwo życia
res iudicata ‒ inter partes
start learning
Decyzja sądu - między stronami
res inter alios gesta
start learning
Wśród innych rzeczy zrobić
ad quem – post quem
start learning
w której - po którym
prorogatio fori
start learning
Rozszerzenie rynku
prorogatio iurisdictionis
start learning
rozszerzenie kompetencji
prorogatio imperii
start learning
rozszerzenie
negatio per positionem alterius
start learning
negowanie pozycji drugiej jest
exceptiones peremptoriae
start learning
apodyktyczny wyjątki
exceptiones dilatoriae
start learning
opóźnianie wyjątki
exceptiones declinatoriae
start learning
Wyjątki odmowny
exceptiones non sunt extendendae
start learning
wyjątki nie są do
replicatio ‒ duplicatio
start learning
Do replikacji - podwojenie
onus proferendi
start learning
Obowiązek dostarczenia
onus probandi
start learning
Ciężar dowodu
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
start learning
dowodu spoczywa na tym, który mówi do niego, a nie ten, kto zaprzecza,
ne bis in idem
start learning
Nie dwukrotnie sam
sententia facit ius inter partes
start learning
Uchwała daje właściwym kierunku
votum separatum
start learning
oddzielne
reformatio in peius
start learning
Reforma gorzej
de minimis non curat praetor
start learning
Burmistrz nie dba o najmniejszy
error in procedendo
start learning
Błąd w procedurze
iudex inhabilis
start learning
Ocenić nieprzydatność
iudex suspectus
start learning
Sędzia podejrzewany
absolutio ab instantia
start learning
rozgrzeszenie od instancji
professio iuris
start learning
Prawo profesjonalny
ad litis ordinationem
start learning
odpowiednio do organizacji
ad litem decidendam
start learning
zdecydować sporu
lex fori – lex loci processus
start learning
Prawo rynku - lokalne przetwórstwo
locus regit formam actus
start learning
lokalne zasady formie
statuta personalia
start learning
Statuty osobowe
statuta realia
start learning
Zestaw rzeczywistym
statuta mixta
start learning
statut mieszany
lex loci ‒ ubi res est
start learning
Prawo miejsce - gdzie to jest
statutum comitatur personae
start learning
towarzyszy osoba wyznaczona
ius commune
start learning
common law
statuta prohibitiva
start learning
Statut zabraniające
statuta prohibitiva favorabilia
start learning
Statut zabraniające korzystne
statuta prohibitiva odiosa
start learning
statuty, które zakazują nienawistnych
statuta permissiva
start learning
liberalne statut
comitas gentium
start learning
Wzajemne poszanowanie narodów
lex domicilii
start learning
Prawo miejsca zamieszkania
mobilia personam sequuntur
start learning
Osoba po komórkowych
lex loci solutionis
start learning
prawo miejsca płatności
lex patriae
start learning
prawo kraju
lex domicilii
start learning
Prawo miejsca zamieszkania
animus manendi
start learning
nic pobyt
lex adoptionis
start learning
Prawo przyjęcie
lex loci actus
start learning
prawo miejsca czynu
pactum de lege utenda
start learning
Umowa o korzystanie z prawa
ultimum refugium
start learning
ostatnim schronieniem
lex loci contractus
start learning
Prawa umów
lex loci celebrationis matrimonii
start learning
Lokalne obchody prawa małżeńskiego
lex loci delicti commissi
start learning
prawo miejsca przestępstwa popełnione
lex rei sitae
start learning
Prawo lokalizacji
lex fori
start learning
Ustawa z forum
lex causae
start learning
Prawo przyczyny
lex valutae – lex pecuniae
start learning
Prawo waluty - pieniądze
locus gestionis
start learning
Zarządzanie lokalizacja
lex loci laboris
start learning
prawo miejsca pracy
lex libri sitae
start learning
Prawo znajdują się książki
situs naturalis
start learning
naturalna pozycja
lex in transitu
start learning
Prawo jest na krawędzi
lex loci expeditionis
start learning
prawo miejsca wyprawy
lex loci destinationis
start learning
Prawo do miejsca przeznaczenia
lex voluntatis
start learning
Ustawa
lex loci protectionis
start learning
prawo miejsca, ochrony
lex cartae sitae
start learning
Prawo Karty znajdują się
lex successionis
start learning
Prawo spadkowe
ius contrahendi ‒ ius contractum
start learning
Umawiające prawa - prawo do zaciągania
pacta sunt servanda
start learning
Umowy mają być przechowywane
pacta tertiis non nocent non prosunt
start learning
umowy nie szkodzą osobom trzecim nie korzystają
res inter alios acta
start learning
biznes zrobić między
opinio iuris sive necessitatis
start learning
opinią prawa lub konieczności
pro foro interno
start learning
dla rynku wewnętrznego
pro foro externo
start learning
do zewnętrznego
dismembratio
start learning
dismembratio
ius postliminii
start learning
prawo postliminii
tabula rasa
start learning
łupek
ius representationis omnimode
start learning
prawo reprezentacji w każdym calu
delictum iuris gentium
start learning
przestępstwo prawa narodów
qui in territorio meo est, etiam meus subditus est
start learning
co jest w mojej dzielnicy, również podlega
quidquid est in territorio, est etiam de territorio
start learning
co jest w terenie, ale także na terenie
ius sanguinis
start learning
Prawo krwi
ius soli
start learning
ius soli
persona non grata
start learning
persona non grata
crimen – delictum
start learning
Opłata - awaria
nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori
start learning
nie ma przestępstwa, nie ma kary bez ustawy karnej na przedniej
sine lege scripta
start learning
bez pisemnej
sine lege certa
start learning
Kancelaria
sine lege praevia
start learning
bez uprzedniej
victima
start learning
ofiara
vis
start learning
siła
vis ac metus
start learning
siła i strach
vis privata -‒ vis publica
start learning
prywatny siła - siła państwa
vis legis
start learning
moc prawa
vis testamenti
start learning
Siła
vis probandi
start learning
siła dowodowa
vis absoluta
start learning
władza absolutna
vis compulsiva
start learning
Siła kompulsywne
dolus generalis
start learning
Ogólne oszustwo
dolus directus
start learning
Sztuką
dolus directus repentinus
start learning
oszukać chwilę
dolus directus praemeditatus
start learning
zdrady z wcześniej
dolus eventualis ‒ quasi-eventualis
start learning
potencjalne oszustwo - quasi potencjał
culpa dolo exorta
start learning
usterka powstała sztuczkę
iter delicti
start learning
sposób przestępstwo
delictum putativum
start learning
ma przestępstwa
in dubio pro reo ‒ pro libertate
start learning
W przypadku wątpliwości imieniu pozwanego - i dla wolności
dolus non praesumitur
start learning
ma prawdopodobieństwa
nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur
start learning
ale nie będziemy grzeszyć, ponieważ grzech jest mądry nikogo nie karze
reformatio in peius iudici appellato non licet
start learning
Reforma wezwał gorzej, sędzia nie jest dozwolone
delicta parentum liberis non nocent
start learning
grzechy rodziców nie szkodzą dzieciom
reus in exceptione actor est
start learning
Składający petycję jest winny rezerwacji
quod non est in actis non est in mundo
start learning
to nie jest w aktach, w świecie, który nie istnieje
verba volant, scripta manent
start learning
Słowa latać, pisma pozostają
testis ex auditu
start learning
świadków z rozprawy
nemo iudex in propria (sua) causa
start learning
nikt sędzia osobisty (własny) w trosce o
forum praeventionis
start learning
Forum zapobieganie
forum connexitatis causarum
start learning
Forum connexitatis przyczyny
causa principalis
start learning
Głównym powodem,
causa accessoria
start learning
akcesoria
res iudicata pro veritate habetur
start learning
Uznano, że mają prawdę
ne bis in idem crimen iudicetur
start learning
nie należy oceniać dwa razy za to samo przestępstwo
confessio est regina probationum
start learning
Spowiedź jest królową dowodów
propter falsa ‒ propter nova
start learning
Za fałszywe - bo od nowa
custodia honesta - inhonesta
start learning
opieki honorowy - niehonorowe
In legibus magis simplicitas quam difficultas placet
start learning
W prostocie ustawodawstw więcej niż miłe trudności
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
start learning
W przypadku, gdy z tego samego powodu prawa, tam jest to samo z prawa dysponowania
Optima est legum interpres consuetudo
start learning
Najlepszym interpretatorem prawa
Leges ab omnibus intellegi debent
start learning
Przepisy prawne muszą być zrozumiałe dla wszystkich
Leges bonae ex malis moribus procreantur
start learning
Dobre przepisy od złych zwyczajów
Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus
start learning
Praworządność podzielić dobro od zła, rzeczy, które możemy zrobić, nikt inny, chyba że w charakterze
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
start learning
Znać przepisy ustawowe nie obserwować swoje zwykłe słowa, ale ich siła i moc
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
start learning
Prawa osób, nie jednostki, ale w ogóle są utworzone
Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari
start learning
Byłoby zbrodnią być pozostawione bez kary niż skazać niewinnego
Cessante ratione legis, cessat ipsa lex
start learning
Kiedy przyczyną prawie ustaje samo prawo
Non omne quod licet honestum est
start learning
Nie wszystko, co jest dozwolone jest
Sententia facit ius inter partes
start learning
Zdanie daje prawo do
Libertas inaestimabilis res est
start learning
Wolność jest nieoceniony
Vim vi repellere licet
start learning
Chociaż życie repel
Male nostro iure uti non debemus
start learning
Kobieta nasze prawo i nie należy używać
Nullus idoneus testis in re sua intellegitur
start learning
Żaden człowiek nie powinien być zakwalifikowany jako świadek w swoim królestwie rozumie się
Poena constituitur in emendationem hominum
start learning
Farba jest przeznaczona do poprawy
Res nullius cedit primo occupanti
start learning
Procedura daje pierwszy okupanta któregokolwiek
Vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt
start learning
Czujni, a nie tych, którzy śpią, prawa ich łagodzenia
Volenti et scienti non fit iniuria
start learning
Wiedza i chętnych nie pasuje injuria
Ignorantia legis neminem excusat
start learning
Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem
Culpa lata dolo aequiparatur
start learning
Oczy szeroko, odpowiednik oszustwa
Ex iniuria ius non oritur
start learning
Dobra od zła nie wynika
Nemo ex suo delicto meliorem suam condictionem facere potest
start learning
Żaden z jego przestępstwa może zrobić lepiej niż jego condictionem
Hominum causa omne ius constitutum est
start learning
Męska wszystko w porządku, aby sprawy
Quid leges sine moribus, vanae proficiunt
start learning
Jakie są prawa bez moralności, są bezwartościowe, będą zwiększać
Moribus ornes, legibus emendes
start learning
Wręcz celnej, reformy prawa
Corruptissima re publica plurimae leges
start learning
Stan uszkodzony, więcej przepisów
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
start learning
Sprawiedliwość jest stała i wieczna wola daje każdemu prawo do ich
Iustitias vestras iudicabo
start learning
Twój sędzia sprawiedliwość
Legem brevem esse oportet
start learning
Prawo powinno być krótkie
Vanae voces populi non sunt audiendae
start learning
Ludzie nie są puste słowa słuchowe
Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat
start learning
Sprawiedliwość nie zna ani ojca, ani matki, i tylko prawda ma odniesienie do
finis coronat opus
start learning
Koniec wieńczy dzieło
in fine
start learning
w końcu

You must sign in to write a comment