łacina kierunki położenia w przestrzeni

 0    30 flashcards    Nela606
print play test yourself
 
Question Answer
strzałkowy
start learning
sagittalis
górny
start learning
superior
łokciowy
start learning
ulnaris
podłużny
start learning
longitudinalis
lewy
start learning
sinister
boczny
start learning
lateralis
grzbietowy
start learning
dorsalis
poziomy
start learning
horizontalis
bliższy
start learning
proximalis
powierzchowny
start learning
Superficial
tylny
start learning
posterior
pośredni
start learning
Intermedius
promieniowy
start learning
radiales
dłoniowy
start learning
Palmaris
środkowy
start learning
medius
czaszkowy
start learning
cranialis
brzuszny
start learning
ventralis
dolny
start learning
inferior
wewnętrzny
start learning
internus
zewnętrzny
start learning
Externus
pionowy
start learning
verticalis
dalszy
start learning
distalis
ogonowy
start learning
caudalis
piszczelowy
start learning
tibialis
prawy
start learning
dexter
przedni
start learning
anterior
podeszwowy
start learning
plantaris
przyśrodkowy
start learning
medialis
poprzeczny
start learning
transversalis
pośrodkowy
start learning
Medianus

You must sign in to write a comment