łac. ćw 6- czaszka cz. 3

 0    23 flashcards    czachaaa
print play test yourself
 
Question Answer
szew podniebienny poprzeczny
start learning
sutura palatina transversa
szew podniebienny środkowy
start learning
sutura palatina mediana
wyr. podniebienny
start learning
proc. palatinus
blaszka pozioma
start learning
lamina horizontalis
nozdrza klinowe
start learning
choanae sphenoidalis
grzebień podskroniowy
start learning
crista infratemporalis
blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowego
start learning
lamina medialis proc. pterygoidei
dół podskroniowy
start learning
fossa infratemporalis
blaszka boczna wyrostka skrzydłowego
start learning
lamina lateralis proc. pterygoidea
otwór owalny
start learning
foramen ovale
otwór poszarpany
start learning
foramen lacerum
otwór kolcowy
start learning
foramen spinosus
skostnienie klinowo-potyliczne
start learning
synostosis sphenooccipitalis
guzek gardłowy
start learning
tuberculum pharyngeum
szczelina skalisto potyliczna
start learning
fissura petrooccipitalis
otwór wielki
start learning
foramen magnum
kłykieć potyliczny
start learning
condylus occipitalis
dół szyjny
start learning
fossa jugularis
otwór rylcowo-sutkowy
start learning
foramen stylomastoideum
otwór tętnicy szyjnej
start learning
foramen caroticum externum
dół żuchwowy
start learning
fossa mandibularis
guzek stawowy
start learning
tuberculum articulare
dół łódkowaty
start learning
fossa scaphoidea

You must sign in to write a comment