książka DE-> PL

 0    434 flashcards    korneliakudlinska8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Affäre, die (-n
start learning
romans
aggressiv
start learning
agresywny
Akte, die (-e
start learning
karta pacjenta
akzeptieren
start learning
akceptować
alle
start learning
wszyscy
als
start learning
kiedy, gdy
Altbauwohnung, die (-en
start learning
mieszkanie w starym budownictwie
Anagramm, das (-e
start learning
anagram
anbieten (er bietet an, bot an, hat angeboten
start learning
proponować, oferować; das Du anbieten proponować przejście na, ty“
anders
start learning
inaczej
Anfang, der (Anfänge
start learning
początek; am Anfang na początku
anfassen (er fasst an, fasste an, hat angefasst
start learning
dotykać
Angelfreund, der (-e
start learning
kolega, z którym łowi się ryby
Angelhose, die (-n
start learning
spodnie wędkarza
Angelhut, der (Hüte
start learning
kapelusz wędkarza
angeln
start learning
łowić
Angeln, das (kein Pl.
start learning
łowienie ryb
Angelstelle, der (-n
start learning
miejsce, w którym łowi się ryby
angespannt
start learning
spięty
Angler, der
start learning
wędkarz
anklopfen
start learning
pukać
anlächeln, jdn
start learning
uśmiechać się do kogoś
Anruf, der (-e
start learning
rozmowa telefoniczna
anrufen (er ruft, rief an, hat angerufen
start learning
dzwonić
Anrufregister, das
start learning
rejestr rozmów
ansehen, sich etwas (er sieht sich etwas an, sah sich etwas an, hat sich etwas angesehen
start learning
obejrzeć coś sobie, spoglądać na coś
ansprechen, jdn (er spricht an, sprach an, hat angesprochen
start learning
zagadnąć kogoś
Antrag, der (Anträge
start learning
wniosek; einen Antrag ausfüllen wypełnić wniosek
Arbeit, die (-en
start learning
praca; sich an die Arbeit machen zabierać się do pracy
arbeitslos
start learning
bezrobotny
Arbeitszimmer, das
start learning
gabinet
Archiv, das (-e
start learning
archiwum
archivieren
start learning
archiwizować
Arztpraxis, die (-praxen
start learning
gabinet lekarski
atmen (er atmet, atmete, hat geatmet
start learning
oddychać
aufhören
start learning
przestać coś robić
auflegen
start learning
odkładać słuchawkę
aufschreiben (er schreibt auf, schrieb auf, hat aufgeschrieben
start learning
zapisywać, notować
ausdrucken
start learning
wydrukować
ausdrücken
start learning
wyrażać, składać
ausleihen (er leiht aus, lieh aus, hat ausgeliehen
start learning
pożyczać
ausmachen
start learning
wyłączyć
aussehen (er sieht aus, sah aus, hat ausgesehen
start learning
wyglądać
Autopsie, die (-n
start learning
sekcja zwłok
Autounfall, der (-fälle
start learning
wypadek samochodowy
Backsteinhaus, das (-häuser
start learning
dom z czerwonej cegły
Bauch, der (Bäuche
start learning
brzuch
Baum, der (Bäume
start learning
drzewo
Beamer, der
start learning
rzutnik, projektor
bedanken, sich
start learning
dziękować
beeindruckt sein
start learning
być pod wrażeniem
beenden
start learning
skończyć, zakończyć
Befehl, der (-e
start learning
rozkaz
befragen
start learning
przepytywać
befreundet (mit jdm
start learning
zaprzyjaźniony z
Begrüßung, die (-en
start learning
powitanie
beige
start learning
beżowy
Beileid, das (kein Pl.
start learning
współczucie, wyrazy współczucia
bekommen (er bekommt, bekam, hat bekommen
start learning
otrzymywać, dostawać
bemerken
start learning
zauważać
beobachten
start learning
obserwować
Berg, der (-e
start learning
góra
Bericht, der (-e
start learning
sprawozdanie
Berliner, der
start learning
pączek
beschäftigen, sich (er beschäftigt sich, beschäftigte sich, hat sich beschäftigt
start learning
zajmować się
beschimpfen
start learning
zwymyślać, łajać
beschließen (er beschließt, beschloss, hat beschlossen
start learning
postanawiać, podejmować decyzję
Besetztzeichen, das
start learning
sygnał zajętej linii
besprechen (er bespricht, besprach, hat besprochen
start learning
omawiać
besser
start learning
lepszy stopień wyższy od gut
bestätigen
start learning
potwierdzać
bestätigt
start learning
utwierdzony
bestellen
start learning
zamawiać
Bestellnummer, die (-n
start learning
numer zamówienia
Bestellung, die (-en
start learning
zamówienie; eine Bestellung aufnehmen przyjmować zamówienie
bewegen, sich (er bewegt sich, bewegte sich, hat sich bewegt
start learning
poruszać się
Beweis, der (-e
start learning
dowód
Beweismittel, das
start learning
materiał dowodowy
Beweisstück, das (-e
start learning
dowód rzeczowy
bewirken
start learning
spowodować
blättern (ich blättere/er blättert, blätterte, hat geblättert
start learning
kartkować, wertować
Blazer, der
start learning
blezer
bleich
start learning
blady
Blut, das (kein Pl.
start learning
krew
Bürger, der
start learning
obywatel
Bürotür, die (-en
start learning
drzwi biura
checken
start learning
sprawdzić
circa
start learning
około
Couch, die (-s/-en
start learning
kanapa
eingießen, sich (er gießt sich ein, goss sich ein, hat sich eingegossen
start learning
nalewać sobie
Einheit, die (-en
start learning
jednostka
einschlafen (er schläft ein, schlief ein, ist eingeschlafen
start learning
zasypiać
einschließen, sich (er schließt sich ein, schloss sich ein, hat sich eingeschlossen
start learning
zamykać się
Einstichstelle, die (-n
start learning
ślad po wkłuciu, miejsce wkłucia
Einstichwunde, die (-n
start learning
rana kłuta, nakłucie
einzeln
start learning
pojedynczo
Eis, das (kein Pl.
start learning
lód
Eispavillon, der (-s
start learning
budka z lodami
Eisverkäufer, der
start learning
sprzedawca lodów
emotionslos
start learning
pozbawiony emocji
endlich
start learning
wreszcie
eng
start learning
wąski
enttäuscht
start learning
zawiedziony
entweder... oder
start learning
albo... albo
Erdbeere, die (-n
start learning
truskawka
Erdbeerkuchen, der
start learning
ciasto truskawkowe
erfahren (adj
start learning
doświadczony
erfahren
start learning
dowiedzieć się
Erfahrung, die (-en
start learning
doświadczenie die meiste Erfahrung największe doświadczenie
Erfolg, der (-e
start learning
sukces
erfolgreich
start learning
z sukcesem, odnoszący sukces
erinnern, sich
start learning
przypominać sobie
Ermittlung, die (-en
start learning
dochodzenie
ernst
start learning
poważny, poważnie
erschöpft
start learning
wykończony, wyczerpany
erst
start learning
najpierw
Erwachsene, der (-n
start learning
dorosły
etwas
start learning
coś; etwas Ungewöhnliches
fahren, jdn (er fährt, fuhr, hat gefahren
start learning
zawieźć kogoś
Fall, der (Fälle
start learning
sprawa, przypadek
faul
start learning
wątpliwy, też: leniwy, nieświeży
Feind, der (-e
start learning
wróg
Fett, das (-e
start learning
tłuszcz
finden (er findet, fand, hat gefunden
start learning
uważać, sądzić, znajdować
Fingerabdruck, der (Fingerabdrücke
start learning
odcisk palca
Fisch, der (-e
start learning
ryba Fische fangen er fängt, fing, hat gefangen
flüstern (er flüstert, flüsterte, hat geflüstert
start learning
szeptać
Flur, der (-e
start learning
korytarz
folgen
start learning
kroczyć za kimś, nadążać
Formsache, die (kein Pl.
start learning
formalność
fortsetzen
start learning
kontynuować
friedlich
start learning
spokojnie
frisch
start learning
rześko, chłodno
frisch gebacken
start learning
świeżo upieczony
froh
start learning
zadowolony
fröhlich
start learning
wesoły
früher
start learning
wcześniej
gar nichts
start learning
zupełnie nic
Gartentor, das (-e
start learning
brama do ogrodu
Gebäude, das
start learning
budynek
gebildet
start learning
wykształcony, z dużą wiedzą
gebunden
start learning
związany
Gedanke, der (-n
start learning
myśl
Gefallen, der (-
start learning
przysługa; um einen Gefallen bitten prosić o przysługę
Gefangene, der (-n
start learning
więzień
Gefängnis, das (-se
start learning
więzienie
Gefängnisakte, die (-n
start learning
dokumentacja więzienna
Gefühl, das (-e
start learning
tu: przeczucie, też: uczucie
gegen
start learning
koło, około
Gegend, die (-en
start learning
okolica
gegenüber
start learning
naprzeciwko
geheimnisvoll
start learning
tajemniczy, tajemniczo
gehören
start learning
należeć
Geist, der (-er
start learning
duch, mara
gelangweilt
start learning
znudzony
Geldüberweisung, die (-en
start learning
przekaz pieniężny
genervt
start learning
zdenerwowany
genießen (er genießt, genoß, hat genossen
start learning
rozkoszować się
gepflegt
start learning
zadbany
gerade
start learning
akurat, właśnie
Gerichtsmedizin, die (kein Pl.
start learning
medycyna sądowa
Gerichtsmedizinerin, die (-nen
start learning
lekarz sądowy kobieta
Gerücht, das (-e
start learning
plotka, pogłoska
Geschirrtuch, das (-tücher
start learning
ścierka do naczyń
Gesicht, das (-er
start learning
twarz, buzia
gespannt
start learning
zainteresowany, czekający w napięciu
gespeichert
start learning
zapisany, zgromadzony
gespielt
start learning
udawany, sztuczny
Gespräch, das (-e
start learning
rozmowa
gesprächig
start learning
rozmowny
Gesundheit, die (kein Pl.
start learning
zdrowie; bei guter Gesundheit sein cieszyć się dobrym zdrowiem
getoastet
start learning
spieczony, z tostera
Gewicht, das (kein Pl.
start learning
waga
Gift, das (-e
start learning
trucizna
Glück, das (kein Pl.
start learning
szczęście
Gummihandschuhe, die (Sg. Der Gummihandschuh
start learning
gumowe rękawiczki
gratulieren
start learning
gratulować
Hektik, die (kein Pl.
start learning
pośpiech, gonitwa
herausfinden (er findet heraus, fand heraus, hat herausgefunden
start learning
ustalić, stwierdzić, dowiedzieć się
herausholen (er holt heraus, holte heraus, hat herausgeholt
start learning
wyjąć, wyciągnąć
herauskommen (er kommt heraus, kam heraus, ist herausgekommen
start learning
wychodzić
hier
start learning
tu, tutaj
hilfreich
start learning
pomocny
Himmel, der (kein Pl.
start learning
niebo
hinzufügen
start learning
dodawać
hoffen
start learning
mieć nadzieję
hoffentlich
start learning
miejmy nadzieję
hoffnungslos
start learning
bez nadziei
hundertprozentig
start learning
na sto procent
Identität, die (-en
start learning
tożsamość
inkompetent
start learning
niekompetentny
inspizieren
start learning
dokładnie oglądać, prowadzić inspekcję
instinktiv
start learning
instynktownie
involviert (in
start learning
uwikłany, zamieszany w
ja
start learning
tak, przecież
Jackentasche, die (-n
start learning
kieszeń kurtki
jagen
start learning
polować
Jahr, das (-e
start learning
rok; ein halbes Jahr pół roku
jugendlich
start learning
młodzieńczy
Justizsystem, das (-e
start learning
system sądownictwa
kämpfen
start learning
walczyć
Keks, der (-e
start learning
ciastko
Kleinkriminelle, der
start learning
drobny przestępca
klicken
start learning
klikać
Klimaanlage, die (-n
start learning
klimatyzacja
klingen (er klingt, klang, hat geklungen
start learning
rozbrzmiewać, dzwonić
kommen (er kommt, kam, ist gekommen
start learning
przychodzić; zu spät kommen spóźniać się
komplett
start learning
całkowicie, kompletnie
konfrontieren
start learning
konfrontować
konzentrieren, sich (er konzentriert sich, konzentrierte sich, hat sich konzentriert
start learning
koncentrować się
Kopf, der (Köpfe
start learning
głowa; den Kopf schütteln er schüttelt den Kopf, schüttelte den Kopf, hat den Kopf geschüttelt
Körper, der
start learning
ciało
Körpersprache, die (-n
start learning
mowa ciała
Krankheit, die (-en
start learning
choroba
kriminell werden
start learning
popełnić przestępstwo
Kripo, die (kein Pl.
start learning
policja kryminalna
kümmern sich (um jdn
start learning
er kümmert sich, kümmerte sich, hat sich gekümmert
kündigen (er kündigt, kündigte, hat gekündigt
start learning
złożyć wypowiedzenie, zwolnić kogoś z pracy
Kundennummer, die (-n
start learning
numer klienta
Labyrinth, das (-e
start learning
labirynt
lächeln (ich läch[e]le/er lächelt, lächelte, hat gelächelt
start learning
uśmiechać się
Lächeln, das (kein Pl.
start learning
uśmiech
lagern
start learning
przechowywać
länger
start learning
dłużej
Lärm, der (kein Pl.
start learning
hałas
Lederschuhe, die (Pl.
start learning
buty skórzane
letzte (r, s
start learning
ostatni; die letzte, die... ostatnia, która...
leer
start learning
pusty
leidenschaftlich
start learning
oddany swojej pracy, zagorzały
leidtun (es tut mir leid, tat mir leid, hat mir leidgetan
start learning
być przykro
Letzte, die (-n
start learning
ostatnia tu: ostatnia osoba
Licht, das (kein Pl.
start learning
światło
lügen (er lügt, log, hat gelogen
start learning
kłamać
Magnetwand, die (-wände
start learning
tablica magnetyczna
Mauer, die (-n
start learning
mur; durch die Mauer getrennt rozdzieleni murem
merken
start learning
zauważać, zauważyć
Mitgefangene, der (-n
start learning
współwięzień
Mörder, der (-
start learning
morderca
müde
start learning
zmęczony
Mund, der (Münder
start learning
usta
murmeln
start learning
mruczeć
mysteriös
start learning
tajemniczy, niewyjaśniony
nachdenken (er denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht
start learning
zastanawiać się, przemyśliwać
Nachricht, die (-en
start learning
wiadomość
Nacht, die (Nächte
start learning
noc; bis spät in die Nacht do późna w nocy
in der folgenden Nacht
start learning
następnej nocy
Nadel, die (-n
start learning
igła; wie eine Nadel im Heuhaufen suchen szukać igły w stogu siana
näher herankommen
start learning
podejść bliżej
namens
start learning
o nazwisku
Nelke, die, (-n
start learning
goździk
nennen
start learning
nazywać, wymieniać
neu
start learning
nowe, też: nowy
neugierig
start learning
ciekawy, zaciekawiony
Neuigkeit, die (-en
start learning
nowość, nowina
nichts
start learning
nic; nichts mehr
nicken (er nickt, nickte, hat genickt
start learning
potakiwać, kiwać potakująco głową
noch mal
start learning
jeszcze raz
normalerweise
start learning
zwykle, normalnie
Notizblock, der (-blöcke
start learning
notes
Obduktionstisch, der (-e
start learning
stół sekcyjny
offen
start learning
otwarcie
Ostdeutschland (das, używamy bez rodzajnika
start learning
Niemcy Wschodnie
Papierkram, der (kein Pl.
start learning
papiery, papierologia pot.
passen
start learning
zgadzać się, pasować
passieren (es passiert, passierte, es ist passiert
start learning
wydarzać się
Patient, der (-en
start learning
pacjent
peinlich
start learning
przykry, niezręczny
Personalakte, die (-n
start learning
akta osobowe
Personenkennzahl, die (-en
start learning
PESEL
Pferdeschwanz, der (Pferdeschwänze
start learning
koński ogon
piepen
start learning
gwizdać
Platz, der (Plätze
start learning
miejsce
plötzlich
start learning
nagle
Polizeimarke, die (-n
start learning
odznaka policyjna
Polizeirevier, das (-e
start learning
komisariat, posterunek policji
Potsdamer
start learning
poczdamski
Praxis, die (Praxen
start learning
gabinet
Priorität, die (-en
start learning
priorytet
prüfen
start learning
sprawdzić, skontrolować
Quatsch, der (kein Pl.
start learning
bzdury, brednie
Rathaus, das (-häuser
start learning
ratusz
Rätsel, das (-
start learning
zagadka
Raubmord, der (-e
start learning
morderstwo na tle rabunkowym
rauchen
start learning
palić papierosa
Rechnung, die (-en
start learning
rachunek
reden
start learning
rozmawiać
Register, das (-
start learning
rejestr
registrieren
start learning
rejestrować
reiben (er reibt, rieb, hat gerieben
start learning
przecierać, zacierać
rein
start learning
czysty
renovieren
start learning
odnawiać
Rente, die (-n
start learning
emerytura, renta; in die Rente gehen er geht, ging, ist gegangen
richten auf
start learning
wycelować w kierunku
riechen (es riecht, roch, hat gerochen
start learning
pachnieć, też: wąchać
riskant
start learning
ryzykowny
Rücken, der (-
start learning
plecy
rufen (er ruft, rief, hat gerufen
start learning
wołać
Ruhestand, der (-e
start learning
emerytura
ruhig
start learning
spokojnie
ruinieren
start learning
rujnować
Sackgasse, die (-n
start learning
ślepy zaułek, tu: mylny trop
schämen, sich
start learning
wstydzić się
scharf
start learning
ostry
scheinen (er scheint, schien, hat geschienen
start learning
świecić
schicken
start learning
wysyłać
schlaflos
start learning
bezsenny
Schlaftablette, die (-n
start learning
tabletka nasenna
schlimm
start learning
zły; das Schlimmste
Schlüssel, der
start learning
klucz, kluczyk
Schmuck, der (kein Pl.
start learning
biżuteria
schon
start learning
już
Schrift, die (-en
start learning
pismo, tu: napis
Schuld, die (-en
start learning
dług; kein Pl. wina; jdm die Schuld geben przypisywać komuś winę
schuldig
start learning
winny
Schulter, die (-n
start learning
ramię; bis zu den Schultern gehen sięgać do ramion
schweigen (er schweigt, schwieg, hat geschwiegen
start learning
milczeć
schwer verletzt
start learning
ciężko ranny
seit damals
start learning
od tamtego czasu
Sektionssaal, der (-säle
start learning
sala do sekcji zwłok, prosektorium
seltsam
start learning
dziwne, osobliwe
sinken (er sinkt, sank, ist gesunken
start learning
spadać, tonąć; ist zu tief gesunken spadł zbyt nisko
sogar
start learning
nawet
solch
start learning
taki
Sonne, die (kein Pl.
start learning
Słońce
Spannung, die (-en
start learning
napięcie, niepokój
spät
start learning
późno, też: późny
Späti, der (-s
start learning
sklep czynny wieczorem lub w nocy
Spaziergänger, der
start learning
spacerowicz
sprechen (er spricht, sprach, hat gesprochen
start learning
mówić
spritzen, sich
start learning
wstrzyknąć sobie
Spur, die (-en
start learning
ślad; die Spuren sichern zabezpieczać ślady; eine heiße Spur świeży trop
Stasiakte, die (-n
start learning
teczka Stasi Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD
Stau, der (-s
start learning
korek uliczny
stehlen (er stiehlt, stahl, hat gestohlen
start learning
kraść
sterben (er stirbt, starb, ist gestorben
start learning
umrzeć; auf natürliche Weise sterben umrzeć śmiercią naturalną
Stimme, die (-n
start learning
głos
stimmen
start learning
zgadzać się
stolz
start learning
dumnie
stören
start learning
przeszkadzać
streiken
start learning
strajkować
Tasse, die (-n
start learning
filiżanka
Tatort, der (-e
start learning
miejsce przestępstwa
Team, das (-s
start learning
zespół
Teekanne, die (-n
start learning
dzbanek do herbaty
Terrassentür, die (-en
start learning
drzwi na taras
testen (er testet, testete, hat getestet
start learning
sprawdzać
Tod, der (kein Pl.
start learning
śmierć
Todesnachricht, die (-en
start learning
wiadomość o śmierci
Todestag, der (-e
start learning
dzień śmierci
Todeszeit, die (-en
start learning
godzina śmierci
tot
start learning
martwy
töten (er tötet, tötete, hat getötet
start learning
zabijać
traurig
start learning
smutno
Tuch, das (Tücher
start learning
chusta, płótno
Tür, die (-en
start learning
drzwi
überlegen (er überlegt, überlegte, hat überlegt
start learning
zastanawiać się
überraschen (er überrascht, überraschte, hat überrascht
start learning
zaskoczyć
überzeugen
start learning
przekonać
überzeugend
start learning
przekonujący
Uhrzeit, die (kein Pl.
start learning
pora; um diese Uhrzeit o tej porze
um
start learning
wokół
umarmen
start learning
obejmować
umdrehen, sich (er dreht sich um, drehte sich um, hat sich umgedreht
start learning
odwracać się
Umgebung, die (-en
start learning
okolica
Unfall, der (Unfälle
start learning
wypadek
ungeduldig
start learning
niecierpliwy
unterbrechen, jdn (er unterbricht, unterbrach, hat unterbrochen
start learning
przerywać komuś
untersuchen (er untersucht, untersuchte, hat untersucht
start learning
badać, sprawdzać
Untersuchung, die (-en
start learning
badanie
unzufrieden
start learning
niezadowolony
Urkundenfälscher, der
start learning
fałszerz dokumentów
verabschieden, sich
start learning
żegnać się
verändern
start learning
zmieniać
Verdacht, der (Verdächte
start learning
podejrzenie; unter Verdacht stehen być podejrzanym
verdächtig
start learning
podejrzany
verfahren, sich (er verfährt sich, verfuhr sich, hat sich verfahren
start learning
pomylić drogę, zabłądzić
Vergangenheit, die (kein Pl.
start learning
przeszłość
vergessen
start learning
zapomnieć
vergiften
start learning
otruć
vergleichen (er vergleicht, verglich, hat verglichen
start learning
porównywać
vergrößern
start learning
powiększać
verheiratet
start learning
zamężna, żonaty
verlassen (er verlässt, verließ, hat verlassen
start learning
opuszczać
verschlafen (er verschläft, verschlief, hat verschlafen
start learning
zaspać
verschwindet (er verschwindet, verschwand, ist verschwunden
start learning
zniknąć
versuchen
start learning
próbować
vertrauen (jdm
start learning
ufać komuś
Verwandte, der (-n
start learning
krewny
or
start learning
przed
vorbei sein
start learning
mijać, kończyć się
vorbeigehen, an jdm (er geht vorbei, ging vorbei, ist vorbeigegangen
start learning
przechodzić obok kogoś
vorbestraft
start learning
karany
vorlesen (er liest, las, hat gelesen
start learning
czytać na głos
vorsichtig
start learning
ostrożnie
Vorwahl, die (-en
start learning
numer kierunkowy
wach
start learning
rozbudzony, przytomny
Waffe, die (-n
start learning
broń
wählen (er wählt, wählte, hat gewählt
start learning
wybierać
warten
start learning
czekać
Wartezimmer, das
start learning
poczekalnia
waschen
start learning
myć; sich die Hände
wasserdicht
start learning
niepodważalny, niezbity
Wasserkocher, der
start learning
czajnik
wechseln
start learning
zmieniać, wymieniać
Wecker, der
start learning
budzik
Weg, der (-e
start learning
droga; sich auf den Weg machen er macht sich auf den Weg, machte sich auf den Weg, hat sich auf den Weg gemacht
weglegen
start learning
odkładać
wehtun (tut weh, tat weh, hat wehgetan
start learning
boleć
weißgrau
start learning
siwy
Werkstatt, die (Werkstätten
start learning
warsztat samochodowy
Wert, der (-e
start learning
wartość, wynik
wertvoll
start learning
wartościowy; das Wertvollste
Wetter, das (kein Pl.
start learning
pogoda
wichtig
start learning
ważny
Wiedervereinigung, die (-en
start learning
zjednoczenie
windig
start learning
wietrznie
Wochenende, das (-n
start learning
weekend; am letzten Wochenende w ostatni weekend
Wolke, die (-n
start learning
chmura
Wollsocke, die (-n
start learning
wełniana skarpetka
wütend
start learning
zły, wściekły, zdenerwowany, wkurzony
Zeichen, das
start learning
znak
Zeitverschwendung, die (kein Pl.
start learning
marnowanie czasu
Zelle, die (-n
start learning
cela
Zettel, der
start learning
kartka
Zeug, das (kein Pl.
start learning
rzeczy; dummes Zeug reden mówić głupie rzeczy
Zeuge, der (-n
start learning
świadek
Ziffer, die (-n
start learning
cyfra
Zigarette, die (-n
start learning
papieros
zögernd
start learning
z wahaniem
zuhören
start learning
przysłuchiwać się
zurücklassen (er lässt zurück, ließ zurück, hat zurückgelassen
start learning
pozostawić
zurückrufen (er ruft zurück, rief zurück, hat zurückgerufen
start learning
odkrzyknąć jako odpowiedź
zustimmen, jdm (er stimmt zu, stimmte zu, hat zugestimmt
start learning
zgadzać się z
Zweifel, der
start learning
wątpliwość

You must sign in to write a comment