Kosc ramienna

 0    20 flashcards    scigall
print play test yourself
 
Question Answer
GŁOWA KOŚCI RAMIENNEJ
start learning
caput humeri
SZYJKA ANATOMICZNA
start learning
collum anatomicum
GUZEK MNIEJSZY
start learning
tuberculum minus
BRUZDA MIĘDZYGUZKOWA
start learning
sulcus intertubercularis
GUZEK WIĘKSZY
start learning
tuberculum maius
SZYJKA CHIRURGICZNA
start learning
collum chirurgicum
GUZOWATOŚĆ NARAMIENNA
start learning
tuberositas deltoidea
GRZEBIEŃ GUZKA MNIEJSZEGO
start learning
crista tuberculi minoris
GRZEBIEŃ GUZKA WIĘKSZEGO
start learning
crista tuberculi maioris
GRZEBIEŃ PONADNADKŁYKCIOWY BOCZNY
start learning
crista supraepicondylaris lateralis
NADKŁYKIEĆ BOCZNY
start learning
epicondylus lateralis
GŁÓWKA KOŚCI RAMIENNEJ
start learning
capitulum humeri
DÓŁ PROMIENIOWY
start learning
fossa radialis
BLOCZEK KOŚCI RAMIENNEJ
start learning
trochlea humeri
DÓŁ WYROSTKA DZIOBIASTEGO
start learning
fossa coronoidea
NADKŁYKIEĆ PRZYŚRODKOWY
start learning
epicondylus medialis
GRZEBIEŃ PONADKŁYKCIOWY PRZYŚRODKOWY
start learning
crista supraepicondylaris medialis
POWIERZCHNIA PRZEDNIA
start learning
facies anterior
POWIERZCHNIA TYLNA
start learning
facies posterior
DÓŁ WYROSTKA ŁOKCIOWEGO
start learning
fossa olecranii

You must sign in to write a comment