korepetycje Unit 3 str 52

 0    97 flashcards    przemekgrela0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nauki humanistyczne
start learning
humanities
Języki obce
start learning
Foreign languages
przedmioty ścisłe
start learning
science subjects
nauki społeczne
start learning
social sciences
technika
start learning
design and technology
nauka o ochronie środowiska
start learning
environmental science
medioznawstwo
start learning
media studies
ściągać
start learning
cheat
kopia/przepisywać
start learning
copy
dyplom
start learning
diploma
egzamin semestralny
start learning
end-of-term
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
egzamin
start learning
examination
dodatkowe lekcje
start learning
extra lessons
podchodzić do egzaminu/mieć egzamin
start learning
take an exam
zostać przyłapanym
start learning
get caught
uzyskać wyniki
start learning
get results
wystawiać oceny
start learning
give marks
składać się na
start learning
go towards
ocena
start learning
grade / mark
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
egzamin próbny
start learning
mock
egzamin próbny
start learning
practice exam
zdać
start learning
pass
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
start learning
past paper
zdawac ponownie
start learning
retake
powtarzać do
start learning
revise for
egzamin kończący naukę w szkole
start learning
school-leaving exam
wysyłać
start learning
send out
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A levels
Wyniki w nauce
start learning
academic results
nagroda
start learning
award
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
start learning
Bachelor of Arts
swiadectwo
start learning
certificate
wyróżnienie
start learning
distinction
uzyskać stopień naukowy
start learning
get a degree
absolwent
start learning
graduate
ukończyć studia wyższe
start learning
graduate from
matura międzynarodowa
start learning
International Baccalaureate
zdać śpiewająco
start learning
pass with flying colours
z trudem przebrnąć (np. przez egzamin)
start learning
scrape through
zdobyć stypendium
start learning
win a scholarship
nieobecny
start learning
absent
dzwonek
start learning
bell
dręczyć, prześladować
start learning
bully
sprawdź swoją pracę
start learning
check your work
skupić się
start learning
concentrate
podręcznik
start learning
coursebook
praca okresowa
start learning
coursework
program nauczania
start learning
curriculum
termin wykonania pracy
start learning
deadline
dyktando
start learning
dictation
poszukiwać informacji, prowadzić badania
start learning
do research
wykonać/napisać zadaną pracę
start learning
do / write an assignment
napisać wypracowanie
start learning
do / write an essay
zostać zawieszonym
start learning
get suspended
przedstawić prezentację
start learning
give a presentation
wygłosić referat na temat
start learning
give a talk on
oddać pracę domową
start learning
hand in homework
popełniać błędy
start learning
make mistakes
drugie śniadanie
start learning
packed lunch
strój gimnastyczny
start learning
PE kit
wagarować
start learning
play truant
prace projektowe
start learning
project work
zgłosić kogoś/ donieść na kogoś
start learning
report someone
zadawać pracę
start learning
set homework
zwolnienie lekarskie
start learning
sick note
wziąć rok przerwy między szkołą średnią a studiami
start learning
take a gap year
semestr
start learning
term
Praca w parach
start learning
Work in pairs
osoba nieobecna
start learning
absentee
absencja
start learning
absenteeism
zgromadzenie, apel
start learning
assembly
obecność na zajęciach, frekwencja
start learning
attendance
obowiązkowy
start learning
compulsory
czas skupienia uwagi
start learning
concentration span
urwać się z lekcji
start learning
cut classes
kara polegająca na zatrzymaniu ucznia w szkole po lekcjach
start learning
detention
podrabiać
start learning
forge
wolna lekcja, okienko
start learning
free period
obowiązkowy
start learning
obligatory
rozdanie nagród
start learning
prize-giving
sprawdzać obecność
start learning
take the register
wziąć wolne
start learning
take time off
dozorca
start learning
caretaker
kolega z klasy
start learning
classmate
asystent nauczyciela
start learning
classroom assistant
wychowawca
start learning
form tutor
Dyrektor szkoły
start learning
head teacher
dyrektor
start learning
headmaster
uczeń
start learning
pupil
grono pedagogiczne
start learning
staff
doradca zawodowy
start learning
careers adviser
wicedyrektor
start learning
deputy head
przewodniczący samorządu szkolnego
start learning
head girl / head boy
wykładowca
start learning
lecturer
gospodarz przewodniczący klasy
start learning
prefect

You must sign in to write a comment