kończyna dolna

 0    78 flashcards    lack
print play test yourself
 
Question Answer
głowa k. udowej
start learning
caput femoris
szyjka k. udowej
start learning
collum femoris
kresa międzykrętarzowa
start learning
linea intertrochanterica
krętarz mniejszy
start learning
trochanter minor
nadkłykieć przyśrodkowy
start learning
epicondylus medialis
pow. rzepkowa
start learning
facies patellaris
kłykieć przyśrodkowy
start learning
condylus medialis
krętarz większy
start learning
trochanter major
dystans międzykrętarzowy
start learning
distantia trochanterica
nadkłykieć boczny
start learning
epicondylus lateralis
kłykieć boczny
start learning
condylus lateralis
dół krętarzowy
start learning
fossa trochanterica
grzebień międzykrętarzowy
start learning
crista intertrochanterica
krętarz trzeci
start learning
trochanter tertius
guzkowatość pośladkowa
start learning
tuberositas glutea
kresa chropowata
start learning
linea aspera
warga przyśrodkowa
start learning
labium mediale
warga boczna
start learning
labium laterale
trzon k. udowej
start learning
corpus femoris
pow. podkolanowa
start learning
facies poplitea
dołek głowy k. udowej
start learning
fovea capitis femoris
kresa grzebieniowa
start learning
linea pectinea
otwór odżywczy
start learning
foramen nutritium
podstawa rzepki
start learning
basis patellae
wierzchołek rzepki
start learning
apex patellae
pow. stawowa boczna
start learning
facies articularis lateralinis
pow. stawowa przyśrodkowa
start learning
facies articularis medialinis
kostka piszczelowa
start learning
condyli tibiae
pow. stawowa górna
start learning
facies articularis superior
wyniosłość międzykłykciowa
start learning
eminentia intercondylaris
guzek międzykłykciowy boczny
start learning
tuberculum intercondylare laterale
guzek międzykłykciowy przyśrodkowy
start learning
tuberculum intercondylare mediale
guzkowatość kości piszczelowej
start learning
tuberositas tibiae
brzeg przyśrodkowy
start learning
margo medialis
trzon piszczeli
start learning
corpus tibiae
kostka przyśrodkowa
start learning
malleolus medialis
pow. stawowa kostki
start learning
facies articularis malleoli
brzeg międzykostny
start learning
margo interosseus
pow. stawowa tylna
start learning
facies articularis inferior
wierzchołek głowy strzałki
start learning
apex capitis fibulare
głowa strzałki
start learning
caput fibulae
trzon strzałki
start learning
coprus fibulae
brzeg tylny
start learning
margo posterior
brzeg przedni
start learning
margo anterior
kostka boczna
start learning
malleolus lateralis
pow. stawowa głowy strzałki
start learning
facies articularis capitis fibulae
grzebień przyśrodkowy
start learning
crista medialis
pow. stawowa strzałki
start learning
facies articularis fibularis
kresa mięśnia płaszczkowego
start learning
linea musculi solei
wcięcie strzałkowe
start learning
incisura fibularis
bruzda kostkowa
start learning
sulcus malleolaris
wierzchołek głowy strzałki
start learning
apex capitis fibulae
bruzda kostki bocznej
start learning
sulcus malleoli lateralis
dół kostki bocznej
start learning
fossa malleoli lateralis
kość piętowa
start learning
calcaneus
kość skokowa
start learning
talus
bloczek k. skokowej
start learning
trochlea tali
głowa k. skokowej
start learning
caput tali
kość łódkowata
start learning
os naviculare
kość klinowata boczna
start learning
os cuneiforme laterale
kość klinowata pośrednia
start learning
os cuneiforme intermedium
kość klinowata przyśrodkowa
start learning
os cuneiforme mediale
kość śródstopia I
start learning
os metatarsale primum
kość trzeszczki kciuka
start learning
os sesamoideum hallucis
paliczek bliższy
start learning
phalanx proximalis
paliczek dalszy kciuka
start learning
phalanx distalis hallucis
guzkowatość kości śródstopia V
start learning
tuberositas ossis metatarsalis quinti
podstawa kości śródstopia V
start learning
basis ossis metatarsalis quinti
trzon kości śródstopia V
start learning
corpus ossis metatarsalis quinti
głowa kości śródstopia V
start learning
caput ossis metatarsalis quinti
paliczek środkowy
start learning
phalanx media
bruzda ścięgna mięśnia strzałkowego długiego
start learning
sulcus tendinis musculi peronei longi
podstawa członu palcowego
start learning
basis phalangis
trzon członu palcowego
start learning
corpus phalangis
głowa członu palcowego
start learning
caput phalangis
podpórka k. skokowej
start learning
sustentaculum tali
kość sześcienna
start learning
os cuboideum
kość śródstopna kciuka
start learning
os metatarsale hallucis

You must sign in to write a comment