komputer i gwarancja

 0    56 flashcards    kapitanclaw
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
łatwe tworzenie
start learning
creazione semplificata
skomplikowany
start learning
sofisticato
pozwalać, zezwalać
start learning
consentire
łatwo, sprawnie
start learning
agevolmente
edytowanie i sprawdzanie
start learning
modifica e revisione
kliknąć kartę plik
start learning
fare clic sulla scheda file
w obszarze dostępne szablony
start learning
Nel riquadro modelli disponibili
kliknąć przycisk utwórz
start learning
fare clic su crea
okno dialogowe (w programie komputerowym)
start learning
finestra di dialogo
zapisywanie dokumentu
start learning
salvare il documento
wykonać następujące czynności
start learning
eseguire le seguenti operazioni
Kliknąć zapisz jako
start learning
Fai clic su Salva come
w polu nazwa pliku wprowadzić nazwę
start learning
nella casella nome file immettere il nome
format zgodny z poprzednimi wersjami
start learning
formato compatibile con le versioni precedenti
spowoduje to zmianę pliku na format doc
start learning
cosi viene modificato in formato in doc
widok dokumentu
start learning
scheda visualizza
przechodzić między stronami
start learning
spostarsi tra le pagine
dolne rogi strony
start learning
angoli inferiori della pagina
spacja
start learning
barra spaziatrice
strzałki nawigacyjne
start learning
frecce di spostamento
ekran
start learning
lo schermo
dla określonej drukarki
start learning
per la data stampante
aby uzyskać więcej informacji
start learning
per ulteriori informazioni
podgląd
start learning
anteprima
grzejnik, kaloryfer
start learning
radiatore
zastosowanie
start learning
impiego
końcowe elementy instalacji grzewczej
start learning
terminali di impianti di riscaldamento
przekracza 110 stopni
start learning
ecceda 110 gradi
montaż na odpowiednich wspornikach/(stopkach)
start learning
montaggio su piedini adeguati
ostrożność, środek ostrożności, środek zapobiegawczy, zabezpieczenie
start learning
precauzione
unikać szkód i podobnych ewentualności
start learning
evitare danni e simili evenienze
co dotyczy urzązenia
start learning
per quanto concerne l'impianto
porażenie prądem
start learning
folgorazione
oparzenie
start learning
scottatura
osoby z niepełnosprawnością
start learning
persone affette da handicap
czas trwania gwarancji
start learning
durata della garanzia
ważna wyłącznie gdy respektowane są warunki użytkowania
start learning
valida purche vengano rispettate le condizioni d'uso
zapewniamy gwarancję na 24 miesiące
start learning
ci assumiamo una garanzia
od daty zakupu
start learning
dalla data di acquisto
zobowiązujemy się usunąć za darmo
start learning
ci impegniamo ad eliminare gratuitamente
usługi
start learning
prestazioni
wydłużenie okresu gwarancji
start learning
proroga di garanzia
wystarczy dowód zakupu
start learning
tutto ciò che serve è la prova di acquistoe sufficiente lo scontrino di acquisto
wymiana i bezpłatna naprawa
start learning
sostituzione e riparazione gratuita
prosimy skontaktować się
start learning
si prega di mettersi in contatto
pęknięcia części plastikowych
start learning
fratture ai pezzi di materia plastica
utrzymanie, konserwacja
start learning
manutenzione
gwarancja jest nieważna w przypadku działania osób trzecich
start learning
La garanzia si annulla nel caso di intervento da parte dei terzi
wykonywane za opłatą
start learning
eseguite dietro pagamento
świadczyć usługi
start learning
prestare servizi
ustawienia
start learning
Impostazioni
wiersz i komórka
start learning
riga e cella
w kolejności rosnącej
start learning
in ordine crescente
połączenie z Internetem
start learning
Connessione all'internet
nazwa użytkownika i hasło
start learning
nome del utente e password
połączenie szerokoplazmowe albo kablowe
start learning
connessione a banda larga o via cavo

You must sign in to write a comment