Koło 2 synteza kw. tłuszczowych

 0    9 flashcards    FiszerMD
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Biosynteza kwasów tłuszczowych zachodzi w tkankach
start learning
wątroba, nerki, mózg, płuca, gruczoł sutkowy i tkanka tłuszczowa w cytozolu
Źródła NADPH dla lipogenezy
start learning
1. szlak pentozofosforanowy: dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa dehydrogenaza 6-fosfoglukonianowa 2. dehydrogenaza jabłczanowa dekarboksylująca („enzym jabłczanowy”) 3. dehydrogenaza izocytrynianowa – pozamitochondrialna 4. transhydrogenaza NADPH/NADH
Choroba Taya Sachsa
start learning
niedobór Heksozoaminidazy A, niedorozwój, ślepota, osłabienie mięśni
Choroba Fabryego
start learning
niedobór A-Galaktozydazxy, wykwity, niewydolność nerek recesywny z X(tylko u mężczyzn pełne)
Leukodystrofia metachromatyczna
start learning
niedobór Arylosulfatazy A, niedorozwój, demielinizacja
Choroba Krabbego
start learning
niedobór B-Galaktozydazy, brak mieliny, niedorozwój
Choroba Gauchera
start learning
niedobór B-Glukozydazy, niedorozwój, powiększona wątroba i śledziona
Choroba Niemanna Picka
start learning
niedobór Sfingomielinazy, powiększoa wątroba, śledziona, zgon
Choroba Farbera
start learning
niedobór ceramidazy, zgon, defomacja koścca

You must sign in to write a comment