klasa VIII

 0    382 flashcards    kacpermargul
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
za granicą
start learning
abroad
przestrzeń
Nie znoszę małych pomieszczeń, potrzebuję dużo przestrzeni.
start learning
space
I hate small rooms, I need a lot of space.
kolega z klasy
Tim jest kolegą z klasy, razem siedzimy w ławce.
start learning
a classmate
Tim is my classmate and we sit at the same desk.
samemu, samodzielnie
start learning
on my own
dobrze się dogadywać
start learning
get on really well
międzynarodowy
Wprowadzenie nowego produktu na rynek było wielkim międzynarodowym sukcesem.
start learning
international
The launch of the new brand was enormous international success.
krewny
Mam wielu dalekich krewnych mieszkających za granicą.
start learning
a relative
I have many distant relatives living abroad.
bratanek / siostrzeniec
start learning
nephew
bratanica/siostrzenica
start learning
niece
ulotka
start learning
prospectus
plan lekcji
start learning
curriculum
wos
start learning
Citizenship
religia
start learning
RE
stołówka
start learning
a canteen
korytarz
start learning
a corridor
plac zabaw
start learning
playground
pokój nauczycielski
start learning
staffroom
ocena
kogoś
start learning
assessment
podejść do egzaminu
start learning
take the exam
daleko - dalej - najdalej
start learning
far - farther - the farthest
u góry pod względem fizycznym, pod względem moralnym far - further - the furthest
projektant stron internetowych
start learning
web designer
semestr
start learning
term
nie mogę się doczekać
start learning
I'm looking forward to
tygodniowy
start learning
weekly
zamieszczać w internecie
start learning
upload
podczas
Spałem w trakcie całego lotu.
start learning
during
I slept during the whole flight.
pensjonat oferujący noclegi ze śniadaniem
start learning
B & B
kemping
Nie chcę się zatrzymywać na kempingu.
start learning
camping
I don't want to stay at the campsite.
autokar
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
start learning
a coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
rejs
Wydała swoje oszczędności na rejs dookoła świata.
start learning
cruise
She spent her savings on a cruise around the world.
piesze wycieczki
często w górach
start learning
hiking
złapać autobus
Złap autobus o 9:00.
start learning
catch a bus
Catch the bus at 9:00.
najnowszy
start learning
the latest
wyrzucić, zrzucić
start learning
dump
zachęcać
Członkowie zarządu zachęcili ich do kontynuowania ich pracy.
start learning
to encourage
The board members encouraged them to continue their work.
zatroskany, zaniepokojony
Byliśmy o ciebie zatroskani.
start learning
anxious, worried
anxious about sth, anxious for sb
We were anxious for you.
uradowany, szczęśliwy, radosny
Jestem szczęśliwy z dostania dobrej oceny.
start learning
joyful
I’m joyful at/about getting a good mark.
nieszczęślliwy, przygnębiający (o pogodzie); nędzny, lichy
nędzne 50 dolarów
start learning
miserable
a miserable 50 dollars
zaniepokojony, stremowany
start learning
uneasy
pianki
start learning
marshmallow
spróbuj się z tym
start learning
give it a go
wzmocnić pewność siebie
start learning
boost your confidence
przeżyć przygodę
start learning
have an adventure
ustalony
start learning
fixed
wpasować się
start learning
fit in
napotykać
start learning
face
naklejka, etykieta
start learning
label
mieć świadomość
start learning
be aware of
niezręczny
Po tym jak Yasmin oznajmiła, że odchodzi z pracy, nastąpiła bardzo niezręczna przerwa.
start learning
awkward
There was a very awkward pause after Yasmin announced she was leaving her job.
spowodowany, z powodu
Biuro będzie jutro zamknięte z powodu święta narodowego.
start learning
due to
The office will be closed tomorrow due to Bank Holiday.
ojczyzna
start learning
home country
upuścić, spadać
start learning
drop
wznosić, podnosić
start learning
raise
szczyt
Edmund Hillary był pierwszym człowiekiem, który zdobył szczyt Mount Everest.
start learning
a peak
Edmund Hillary was the first man to reach the peak of Mount Everest.
spokojny
Bądź spokojny, zajmę się tym.
start learning
calm
Stay calm, I got this.
pewny siebie
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
start learning
confident
Jack is confident and intelligent.
kreatywny
start learning
creative
ciekawy, ciekawski
start learning
curious
maruda
czepiający się
start learning
fussy
hojny, szczodry
start learning
generous
łagodny, delkatny
start learning
gentle
punktualny
Przepraszam za spóźnienie, zazwyczaj jestem bardzo punktualny.
start learning
punctual
I'm sorry for being late, usually I'm very punctual.
rzetelny
start learning
reliable
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
start learning
sensible
I thought her idea was very sensible.
powodzenia z/u
start learning
good luck with
Zobaczymy się później.
start learning
Catch you later.
Przestraszyłeś mnie.
start learning
You made me jump.
Nie ma się co dziwić.
start learning
No surprise there.
Proszę zająć miejsce!
start learning
Please take a seat!
Zaraz wróci.
start learning
She won't be long.
Czy mogę pomóc z...?
start learning
Can I give you a hand with...?
W każdym razie dziękuję.
start learning
Thanks anyway.
Czy masz coś przeciwko?
jeśli tak - yes, jeśli nie - no
Do you mind if I leave early? No, it's ok.
start learning
Do you mind?
Czy przeszkadzałoby ci, jeśli pójdę wcześniej? Nie, ok.
zmusić się do czegoś
start learning
make yourself to do sth
wychowawca
start learning
tutor
plan lekcji
start learning
timetable
wyzdrowieć; odzyskać ponownie
start learning
recover; recover
nieprzewidywalny
start learning
unpredictable
złowrogi, nieprzyjazny
start learning
hostile
odległy
start learning
remote
pilot od telewizora
start learning
remote control
miejsce przeznaczenia
start learning
destination
zagrożony
Musimy chronić zagrożone gatunki.
start learning
endangered
We need to protect the endangered species.
śmieci
start learning
litter
ropa naftowa, olej napędowy
start learning
oil
benzyna
start learning
petrol
kwaśny deszcz
Kwaśny deszcz szkodzi lasom.
start learning
acid rain
Acid rain causes harm to forests.
wzrastać
start learning
rise
tęsknić za domem
start learning
homesick
ambasada
Gdzie jest ambasada Polski?
start learning
an embassy
Where is the embassy of Poland?
sprawy podstawowe
start learning
the basics
grzywna
narzucić komuś grzywnę
start learning
fine
to impose a fine on sb
obowiązkowy
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
start learning
compulsory
The course was compulsory, so John had to take it.
Pojechała do Londynu.
i nie ma jej
start learning
She has gone to London.
Była w Londynie.
była, wróciła i zna to miejsce
start learning
She has been to London.
Ona jest w Londynie od trzech tygodni.
start learning
She has been in London for three weeks.
dyszeć
start learning
gasp
trząść
Skandal wstrząsnął całą społecznością.
start learning
shake - shook - shaken
The scandal shook the entire community.
drżeć
start learning
shiver
pocić się
Tak bardzo się pocę, że muszę zmieniać bluzę dwa razy dziennie.
start learning
sweat - sweat/sweated - sweat/sweated
I sweat so much I have to change my shirt twice a day.
ziewać
start learning
yawn
zmarszczyć się
start learning
frown
źle zrozumieć
Musieliście mnie źle zrozumieć, bo tego nie zamawiałem.
start learning
to misunderstand
You must have misunderstood me because I didn't order that.
widoki turystyczne
start learning
the sights
położyć się
start learning
lie - lay - lain
kłamać
Marcin często kłamie, więc bądź ostrożny.
start learning
lie - lie - lie
Martin often tells lies so be careful.
układać; składać jaja
start learning
lay - laid - laid
narzeczony
Jej narzeczony odwołał ślub.
start learning
a fiancé
Her fiancé called off the wedding.
narzeczona
Pobierze się ze swoją narzeczoną w przyszłym tygodniu.
start learning
a fiancée
He is getting married to his fiancée next week.
trawnik
start learning
a lawn
przeprowadzać się
Przeprowadziliśmy się do Londynu dwa lata temu.
start learning
to move
We moved to London two years ago.
parter
start learning
ground floor
jeść lunch
start learning
have a lunch
pić kubek herbaty
start learning
have a cup of tee
dom parterowy
Moi dziadkowie przenieśli się do domu parterowego, bo nie mogą już wspinać się po schodach.
start learning
a bungalow
My grandparents moved to a bungalow because they can't climb stairs anymore.
napiwek
Spodobała mi się ta kelnerka, zostawię jej hojny napiwek.
start learning
a tip
I like this waitress, I'm going to give her a generous tip.
zamiast
Czasami lubię zastąpić mięso soją.
start learning
instead of
Sometimes I like to eat soya instead of meat.
rękaw
start learning
sleeve
cera
start learning
complexion
na krawędzi, obrzeżach
start learning
on the edge of
ścielić łóżko
start learning
make a bed
budzik
Mój budzik dzwoni o wpół do ósmej.
start learning
an alarm clock
My alarm clock goes off at half past seven.
czajnik
Czy mógłbyś nastawić czajnik?
start learning
a kettle
Could you put the kettle on?
koszula w kratkę
start learning
checked shirt
rachunek
start learning
a receipt
zakwaterowanie
Ostatnie miejsce zakwaterowania było dla mnie niedogodne.
start learning
accommodation
The last accommodation was inadequate for me.
wymyślić wymówkę
start learning
make an excuse
brać udział
start learning
take part
o co chodzi
start learning
What's the matter
ogrodzenie
start learning
fence
meduza
start learning
jellyfish
odchody zwierzęce
start learning
animal waste
zobaczyć na własne oczy
start learning
see for yourself
poprzedni
Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.
start learning
previous
His previous book was much better than this one.
roślinożerny
start learning
planteating
silnik
start learning
an engine
potknąć się na/o
start learning
trip over
w dzisiejszych czasach
start learning
these days
Jaka szkoda.
start learning
It's a shame
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
sznurek
start learning
string
tak właściwie
start learning
actually
chodzi o to, żeby
start learning
the idea is to
dopasować
start learning
fit
wiązać; krawat
start learning
tie; tie
wyluzować się
start learning
come loose
taśma klejąca
start learning
sticky tape
wypróbować
start learning
try out
przymierzyć
start learning
try on
załamać się; zawalić się; zemdleć
start learning
collapse; collapse; collapse
projekt, projektować
start learning
design
Masz rację.
start learning
You can say that again.
Tak mi się właśnie wydaje.
start learning
I suppose so.
Nie do końca się zgadzam.
start learning
I'm not sure about it.
śmierdzieć
Śmierdzi tu jak w kanale ściekowym!
start learning
stink - stank - stunk
This place stinks like a sewer!
bezołowiowy
start learning
unleaded
już nie
start learning
no longer
według
kogoś, NIE MNIE
start learning
according to
ankieta
start learning
survey
chronić środowisko
Każdy ma obowiązek chronić środowisko.
start learning
to protect the environment
Protecting the environment is everybody's duty.
zbierać pieniądze
start learning
raise money
zaangażować się w
start learning
get involved in
na pierwszym planie
start learning
in the foreground
przeprowadzać badania
start learning
do research
na drugim planie
start learning
in the background
rajstopy
Nie mogłam znaleźć rajstop w moim rozmiarze.
start learning
tights
I couldn't find the tights in my size.
dres
start learning
a tracksuit
kalosze
Proszę, zostaw swoje zabłocone kalosze na zewnątrz.
start learning
wellies
Leave your muddy wellingtons outside, please.
workowaty
Powiedziała, że w workowatych ubraniach czuje się wygodnie.
start learning
baggy
She said that baggy clothes made her feel comfortable.
dżinsowy
start learning
denim
kwiecisty
start learning
flowery
skórzany
start learning
leather
w kropki
start learning
polka-dot
gładki
Uważam, że gładka sukienka będzie wyglądała bardziej elegancko niż taka ze wzorem.
start learning
plain
I think a plain dress will look more elegant than a patterned one.
obdarty, poszarpany
start learning
scruffy
obcisły
start learning
skinny
elegancki
start learning
smart
w paski
Ubrania w paski są w tym sezonie krzykiem mody.
start learning
striped
Striped clothes are all the rage this season.
obcisły
start learning
tight
wełniany
start learning
woolen
znoszony
start learning
worn-out
peruka
start learning
a wig
blada cera
start learning
pale complexion
kolczykowanie
start learning
piercing
pomalowane włosy
start learning
dyed hair
koło trzydziestki
start learning
in his/her thirties
opalony
Jesteś bardzo opalona na tym zdjęciu.
start learning
tanned
You look very tanned in this photo.
zrobić wrażenie
start learning
impress
śmierdzący
start learning
smelly
wielkie brawa dla
start learning
give a big cheer for
wreszcie
start learning
at last
stylizowane na stare
start learning
vintage
fryzjer
start learning
hairdresser
wpływać
start learning
influence
czynnik
Moi rodzice mieszkają na Węgrzech i to był główny czynnik, który wpłynął na moją decyzję, by się tam przeprowadzić.
start learning
factor
My parents live in Hungary and that was the main factor that influenced my decision to move there.
zawód
start learning
job
doświadczenie praktyczne
start learning
hands-on experience
tłumacz na żywo
start learning
interpreter
ratownik
Pracuje jako ratownik.
start learning
a lifeguard
He works as a lifeguard.
kierownik
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
start learning
a manager
At the moment all the managers are in a meeting.
hydraulik
start learning
a plumber
psycholog
start learning
psychologist
reżyser
Wiedzieliście, że John Ford zdobył cztery Oscary dla najlepszego reżysera?
start learning
director
Did you know that John Ford got four Academy Awards for Best Director?
stewardes(a)
start learning
flight attendant
kierowca ciężarówki
start learning
lorry driver
rzucić, zrezygnować
start learning
quit
ubiegać się o pracę
Jim zobaczył ogłoszenie w gazecie i zdecydował, że będzie ubiegał się o tę pracę.
start learning
to apply for a job
Jim saw the offer in the newspaper and decided to apply for the job.
mieć umówioną rozmowę kwalifikacyjną
start learning
have an interview
szkolenie
Kursy szkoleniowe dla nauczycieli są dostępne na terenie Anglii i Walii.
start learning
training
Teacher training courses are available in England and Wales.
podpisać umowę o pracę
start learning
sign a contract
kolega z pracy
start learning
colleague
zarabiać
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
start learning
to earn
I've earned some extra money this month.
pensja
regularna, w stałej pracy
Osoba, która w końcu dostała pracę, była bardzo zadowolona. W końcu jej roczna pensja opiewa na 25 000 funtów.
start learning
a salary
The person who eventually got the job was very happy. After all, he would receive an annual salary of £25,000.
tygodniówka
w pracy dorywczej
start learning
wage
zdobywać doświadczenie
start learning
gain experience
dostać awans
start learning
get a promotion
być wylanym z pracy
start learning
get fired
być bezrobotnym
start learning
be unemployed
zatrudniać
W tym roku zamierzamy zatrudnić więcej ludzi.
start learning
to employ
We're going to recruit more people this year.
pracownik
start learning
employee
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.
start learning
an employer
My employer is a young, well-educated woman.
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?
start learning
unemployment
Do you know the present unemployment rate?
dostać zasiłek dla bezrobotnych
start learning
get unemployment benefits
przejść na emeryturę
Przeszła na emeryturę wcześnie z powodu choroby serca.
start learning
to retire
She retired early because of her heart condition.
emerytura
Bliźniacy żyli z emerytury swojej babci.
start learning
a pension
The twins were living off their grandmother's pension.
praca na pełny etat
start learning
full-time job
praca na pół etatu
start learning
part-time job
praca sezonowa
start learning
temporary job
praca stała
start learning
permanent work
dobrze płatne
start learning
well-paid
słabo płatne
start learning
badly-paid
stawka godzinowa
Jego stawka godzinowa jest naprawdę niska.
start learning
hourly rate
His hourly wage is really low.
zmiana w pracy
start learning
shift
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible hours
praca biurowa
start learning
nine to five job
nadgodziny
Chyba zapytam, czy mogę wziąć nadgodziny.
start learning
overtime
I think I'll ask if I can work overtime.
premia
start learning
bonus
podwyżka
Kiedy mogę się spodziewać podwyżki?
start learning
pay rise
When can I expect a pay rise?
przedsiębiorca
Prawo oferuje wiele możliwości przedsiębiorcom.
start learning
entrepreneur
The law offers many business opportunities to entrepreneurs.
narzekać
start learning
to complain
młody przedsiębiorca
start learning
teen trep
z drugiej strony
Chciałbym wkrótce założyć rodzinę. Z drugiej strony lubię imprezować, więc nie wiem, czy to się stanie.
start learning
on the other hand
I'd like to have a family soon. On the other hand, I like partying so I'm not sure this is going to happen.
myśleć oryginalnie
start learning
think outside the box
umiejętnności interpersonalne
start learning
people skills
być w stanie
start learning
be able to
za poł godziny
start learning
in half an hour
in + jednostka czasu = za
oprócz tego, że
start learning
except that
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
start learning
available
All the materials are available at the reception desk.
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
start learning
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
osoba ubiegająca się o coś
start learning
applicant
schludny, czysty
start learning
neat
stanowisko pracy
start learning
position
wakad
wolne miejsce pracy
start learning
vacancy
okazja
start learning
opportunity
animator
start learning
activity leader
rękodzieło
start learning
arts and crafts
opieka nad dziećmi
start learning
babysitting
biegły
start learning
fluent
gabinet lekarski; zabieg
start learning
surgery
codzienne prace
start learning
day-to-day jobs
chory
Nie idę dzisiaj do pracy, bo jestem chory.
start learning
ill; sick
I'm not going to work today because I'm sick.
z wyjątkiem
Lubię owoce z wyjątkiem bananów.
start learning
except
I like fruit except bananas.
nagroda; nagradzać
start learning
award
przemówienie
Paul jest świetny w wygłaszaniu przemówień.
start learning
speech
Paul is good at giving speeches.
ukończyć
start learning
complete
ogłosić
Z radością ogłaszam, że fuzja okazała się sukcesem.
start learning
announce
I'm pleased to announce that the merger has been successful.
być chorym; być na zwolnieniu lekarskim
start learning
be off sick
omówić, przedyskutować sprawę
start learning
talk something through
ciężki, trudny
start learning
tough
klient
Klienci mogą przymierzać ubrania w przymierzalni.
start learning
a customer
The customers can try the clothes on in the fitting room.
fartuch
start learning
apron
narzekać na
start learning
complain about
przepraszać za
start learning
apologise for
przygotować się na/do
start learning
prepare for
wierzyć w
start learning
believe in
specjalizować się w
start learning
specialise in
odnieść sukces w
start learning
succeed in
składać się z
start learning
consist of
pachnieć czymś
Twoja bluzka pachnie papierosami.
start learning
smell of
Your blouse smells of cigarettes.
skupić się na
start learning
concentrate on
zależeć od
start learning
depend on
porównać z
start learning
compare with
radzić sobie z
start learning
to deal with
marzyć o
start learning
dream about
praktykant
start learning
a trainee
ubrania na co dzień
start learning
casual clothes
cel
start learning
aim
Uważaj!
start learning
Mind out!
Startujemy!
start learning
We're off.
Czy mogę spróbować?
start learning
Can I have a go?
Uwaga na schody!
start learning
Mind the steps!
Uwaga na szybkie auta!
start learning
Watch out for the fast cars!
Nie masz zezwolenia na wejście do pokoju nauczycielskiego.
start learning
You aren't allowed to enter the staffroom
Trzymaj się z dala od trawnika.
start learning
Keep off the grass.
Upewnij się, że nie parkujesz tutaj.
start learning
Make sure you do not park here.
Palenie jest zakazane.
start learning
Smoking is prohibited.
Zakazane jest robić zdjęcia.
start learning
It is forbidden to take photos.
Camping nie jest tu dozwolony.
start learning
Camping is not permitted here.
choroba
Nikt nie wie co powoduje tę chorobę.
start learning
1. illness 2. sickness
Nobody knows what causes this illness.
Nie czułem się nigdy lepiej.
start learning
I've never felt better.
Coś mnie rozkłada.
start learning
I'm coming down with something.
zatrucie pokarmowe
start learning
food poisoning
katar sienny
start learning
hay fever
uraz, kontuzja
start learning
injury
bezsenność
Co trzeci człowiek cierpi na bezsenność.
start learning
insomnia
Every one in three people suffers from insomnia.
wysypka
Wysypka na nodze Angeli była czerwona, plamista i bardzo swędząca, więc udała się do lekarza.
start learning
rash
The rash on Angela's leg was red and blotchy and very itchy, so she went to the doctor.
krwawienie, krwotok
start learning
bleeding
kaszel
Mam suchy kaszel od dwóch dni.
start learning
a cough
I've been having this dry cough for the past 2 days.
mieć umówioną wizytę z lekarzem
start learning
see the doctor
recepta
Lekarz wypisał mi receptę na antybiotyk Bactrim.
start learning
prescription
The doctor gave me a prescription for Bactrim.
iść na kontrolę do lekarza
start learning
have a check-up
zmierzyć ciśnienie krwi
start learning
take blood pressure
Boli kiedy przełykam.
start learning
It's painful when I swallow.
W czym problem?
start learning
What seems to be the matter?
ból
Lekarz poprosił mnie o opisanie bólu.
start learning
a pain
The doctor asked me to describe the pain.
Jestem uczulony na...
start learning
I am allergic to...
bolesny
Upadek z drzewa jest bolesny.
start learning
painful
Falling down a tree is painful.
przepisywać
start learning
prescribe
głuchy
Jestem głuchy na jedno ucho.
start learning
deaf
I'm deaf in one ear.
głuchota
start learning
deafness
ślepota
start learning
blindness
mieć dość
start learning
fed up with
wyrostek robaczkowy
start learning
appendicitis
zjeżdżanie na linie
start learning
abseiling
jeżdżenie na BMX
start learning
BMXing
serfowanie na brzuchu
start learning
bodyboarding
skakanie na bungee
start learning
bungee jumping
wolne bieganie akrobacyjne
start learning
free running
lotniarstwo
start learning
hang-gliding
wspinaczka górska
start learning
(ice) climbing
serfowanie z lotnią
start learning
kite-surfing
spadochroniarstwo
start learning
parachuting
paralotniarstwo
start learning
paragliding
serfowanie po piasku
start learning
sandboarding
akrobacje spadochronowe
nurkowanie w powietrzu
start learning
skydiving
spływ górski
start learning
white-water rafting
Co sugerujesz?
start learning
What do you suggest?
Co byś robił na moim miejscu?
start learning
What would you do if you were me?
Jaka jest twoja rada?
start learning
What's your advice?
Jakieś pomysły co zrobić?
start learning
Any ideas what to do?
Gdybym był na twoim miejscu, ja bym...
start learning
If I were you, I'd...
Lepiej byś...
Lepiej się pospiesz albo przegapisz pociąg.
start learning
You had better...
You'd better hurry or you'll miss the train.
Powinieneś...
2 sposoby
start learning
You should ... / You ought to...
Spróbuj...
start learning
Try + czasing...
Rekomendowałbym/radziłbym/sugerowałbym
start learning
I would recommend / advise / suggest
Nie mogę się pozbyć...
start learning
I can't get rid of...
czkawka
start learning
hiccups
doprowadzić kogoś do szału
start learning
drive sb mad
wstrzymać oddech
start learning
hold my breath
mieć coś zrobić
start learning
be supposed to do sth
łyk
start learning
sip
sytuacje wymagające natychmiastowej pomocy
start learning
emergency situation
wybuch, epidemia
o chorobie
start learning
outbreak
kontakt cielesny
np. przytulas
start learning
body contact
kontakt wzrokowy
start learning
eye contact
wyraz twarzy
start learning
facial expression
gesty
start learning
gestures
ruchy głowy
start learning
head movements
postura
start learning
a posture
głos
Potrzebujemy waszych głosów w wyborach.
start learning
voice
We need your votes in the election.
zaangażowany, zainteresowany
start learning
engaged
natychmiastowo, błyskawicznie
start learning
instantly
zasięg, zakres
start learning
a range of
osobowość
start learning
personality
ukłonić się
start learning
bow
wzruszać ramionami
start learning
shrug your shoulders
przytulić kogoś
Smutno mi dziś, chodź i mnie przytul.
start learning
give somebody a hug
I feel sad today, come and give me a hug.
przytaknąć
skinąć głową na tak
start learning
nod
zaprzeczyć
potrząsnąć głową na nie
start learning
shake your head
podnieść / ściszyć głos
start learning
raise / lower your voice
podnieść brwi
ze zdziwienia
start learning
raise eyebrows
wskazać palcem
start learning
point a finger
spieszyć się
start learning
be in a rush
warsztat, warsztaty
warsztat jako pomieszczenie dla np. majsterkowicza, warsztaty jako zajęcia
start learning
workshop
polepszyć, poprawić
start learning
improve
dostarczać, zapewniać
start learning
provide
przeszkoda
start learning
obstacle
zasłonięte oczy
mający przepaskę na oczach
start learning
blindfolded
rzeźba
Padało, więc spędziliśmy większą część dnia w galerii rzeźby.
start learning
sculpture
It was raining, so we spent most of the day in a sculpture gallery.
język migowy
start learning
Sign Language
zajęcia, lekcje
start learning
classes
coś zostanie zorganizowane
start learning
sth wil be held

You must sign in to write a comment