KHANG'S ENGLISH VOCABULARY

 0    102 flashcards    khangquach
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Banana
start learning
Trái chuối
Apple
Is this apple delicious?
start learning
Táo
Yes, it is.
Car
start learning
Xe hơi
Miss
start learning
Bỏ lỡ, Nhớ
Love
n, v
I love you very much!
start learning
Yêu
Tôi yêu bạn rất nhiều
Cat
n
I love cats
start learning
Con mèo
Tôi yêu những con mèo
Crazy
start learning
Khùng
Argument
I have a argument.
start learning
Tranh luận
Tôi có một cuộc tranh luận
Next to
(n)
My house is next to the school
start learning
Ở cạnh
Nhà tôi ở cạnh trường học
Take out the garbage
(v)
My responsibility is taking out the garbage
start learning
Vứt rác
Nhiệm vụ của tôi là đi vứt rác
Teacher
(n)
The teacher talk too fast for me to understand
start learning
Giáo viên
Giáo viên nói nhanh đến nỗi tôi không thể hiểu
Data
(n)
start learning
Dữ liệu
University
(n)
start learning
trường đại học
International
(a)
start learning
Quốc tế
Homeless
(a)
I'm homeless now
start learning
Vô gia cư
Tôi đang bị vô gia cư bây giờ
Native
(a)
start learning
Tự nhiên
Hot
start learning
Nóng bức
Window
(n)
start learning
Cửa sổ
potato
(n)
start learning
khoai tây
Pour
(v)
start learning
Đổ
Position
(v)
start learning
Chức vụ, vị trí
Polite
(n)
start learning
Lịch sự
Possession
(n)
start learning
Quyền sở hữu
Possible
(a)
start learning
Khả thi
Politely
(adv)
I said hello to her politely
start learning
Lịch sự
Tôi chào cô ấy một cách lịch sự
Phonetic
(a)
start learning
Ngữ âm
Japan
(n)
start learning
Nhật Bản
The United State
(n)
start learning
Nước Mỹ
Pear
(n)
start learning
Quả Lê
Rope
start learning
Dây thừng
Need
start learning
Nhu cầu
Wish
(v, n)
start learning
Ước
Obtain
(v)
start learning
Đạt được
Obvious
(a)
start learning
Rõ ràng
Ocean
start learning
đại dương
October
(n)
start learning
Tháng Mười
Office
(n)
start learning
Văn phòng
Occasion
start learning
Dịp
Occur
(v)
start learning
Xảy ra
Object
start learning
Vật
Keen on
start learning
Ham mê
Knowledge
start learning
Hiểu biết
Know
(v)
start learning
Biết
Knife
start learning
Dao
Kiss
(v, n)
start learning
Hôn
Joke
(n, v)
start learning
Đùa cợt
Job
(n)
start learning
Việc làm
Jam
(n)
start learning
Mứt
Journey
(n)
start learning
Hành trình
Judge
(n, v)
start learning
Thẩm phán
Juice
(n)
start learning
Nước ép
I promise not to tell anyone the story
start learning
Tôi hứa sẽ không kể cho ai nghe câu chuyện
I'll give you all that you want.
start learning
Tôi sẽ cho bạn tất cả những gì bạn muốn.
Keep a promise!
(v)
start learning
Giữ lời hứa!
Jelly
(n)
start learning
Thạch
Popular
(a)
start learning
Phổ biến
Population
start learning
Dân số
Port
start learning
Hải cảng
Powder
start learning
Bột
Preparation
start learning
Sự chuẩn bị
Previous
(a)
start learning
Trước
Show
(v, n)
start learning
Cho thấy
Life
(n)
start learning
Đời sống
Book
start learning
Sách
Picture
start learning
Hình ảnh
Photo
start learning
Ảnh
Meet
start learning
Gặp
Laugh
(v, n)
start learning
Cười
Hate
start learning
Ghét bỏ
When
start learning
Khi nào
Where?
start learning
Ở đâu?
Time
start learning
Thời gian
King
start learning
nhà vua
Queen
start learning
nữ hoàng
Prince
start learning
Hoàng tử
Princess
start learning
công chúa
Hell
start learning
Địa ngục
Hand
start learning
Tay
Eye
start learning
Mắt
Paper
start learning
Giấy
President
start learning
chủ tịch
Director
start learning
Giám đốc
Film
start learning
Phim ảnh
Chicken
start learning
Lie
start learning
Nói dối
Truth
start learning
Sự thật
Nothing
start learning
Không có gì
Household
start learning
Hộ gia đình
Homework
start learning
Bài tập về nhà
Full name
start learning
Họ và tên
Sweet
start learning
Ngọt
Another person
start learning
Một Người khác
Fame
start learning
danh tiếng
Famous
start learning
Nổi danh
Interactive
start learning
Tương tác
Medicine
start learning
Dược phẩm
Nurse
start learning
Y tá
Doctor
start learning
Bác sĩ
Farmer
start learning
Nông dân
Comedy
start learning
Phim hài
Shut up!
start learning
Câm miệng!
Between
(a)
start learning
Giữa

You must sign in to write a comment