kartkowka 9

 0    99 flashcards    gosiek76
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nastolatek
start learning
a teenager
poświęcony temu
start learning
devoted to it
dziewiętnaście procent
start learning
nineteen percent
rozwinięty
start learning
developed
początkowo,
start learning
initially,
kluczowa część życia rodzinnego
start learning
a key part of family life
zmienić
start learning
to change
przekształcać
start learning
transform
modyfikować
start learning
modify
rozwijać
start learning
to develop
ewoluować
start learning
evolve
dostosować się do
start learning
to adapt to
coś zmieniłem
start learning
transformed something
na dostosowanie się do
start learning
to adjust to
zaszkodzić
start learning
do harm to
spowodować uszkodzenie (ujemne)
start learning
cause damage to (negative)
mieć pozytywny wpływ na
start learning
have a positive effect on
umożliwić (komuś) (pozytywny
start learning
enable (someone) (positive
zrewolucjonizowały
start learning
revolutionised
biedny
start learning
poor
opuściliśmy szkołę
start learning
we left school
w górach
start learning
in the mountains 
przez ostatnie sześć miesięcy
start learning
for the last six months
przez rok
start learning
for a year
około dwa razy więcej
start learning
about twice a year
w górach
start learning
in the mountains 
najlepsza meksykańska restauracja
start learning
the best Mexican restaurant
Nie mogę żyć za 500 dolarów miesięcznie
start learning
I can’t live on 500 dollars a month
Zadzwoń na policję!
start learning
call the police!
koszykarz
start learning
a basketball player
Napisz o ich zaletach i wadach
start learning
Write about their advantages and disadvantages
Użyj co najmniej czterech słów wymienionych poniżej
start learning
Use at least four words listed below.
Wadą
start learning
a drawback
perspektywa na
start learning
an outlook on
przekształcać
start learning
transform
przełom
start learning
a breakthrough
przełom w
start learning
a breakthrough in
ratować
start learning
to rescue
na przykład ratować ludzi pod ziemią
start learning
for example to rescue people under ground
negatywny efekt
start learning
negative effect
pozytywny efekt
start learning
positive effect
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction
firmy produkujące broń
start learning
weapon companies
wada
start learning
fault
przemysł zbrojeniowy
start learning
weapons industry
wypadek samochodowy
start learning
car accident
polepszyć
start learning
improve
ewoluować
start learning
evolve
rozwijać
start learning
to develop
dostosować się do (neutralny)
start learning
to adapt to (neutral)
dostosować się do (dodatni)
start learning
to adjust to (positive)
spowodować uszkodzenie (ujemne)
start learning
cause damage to (negative)
szkodzić (bardzo negatywne
start learning
do harm to (very negative)
skok skakal skalal
start learning
leap - leapt - leapt
spaliny
start learning
fumes
równie
start learning
equally
próchnica, rozpad
start learning
decay
Radio nadgarstek
start learning
wrist radio
nakrętka od butelki
start learning
bottle cap
kompromis
start learning
a compromise
kompromis
start learning
a trade-off
oczekiwanie
start learning
a expectation
perspektywa
start learning
a outlook
awaria systemu
start learning
a system failure
awarie
start learning
a breakdowns
odkrycie
start learning
a discovery
przełom
start learning
breakthrough
wada
start learning
disadvantage
Minusem
start learning
downside
Wadą
start learning
a drawback
wynik
start learning
result
wynikiem
start learning
an outcome
skuteczność, wydajność
start learning
efficiency
bezpieczeństwo
start learning
safety
pomiędzy
start learning
between
skoczek spadcochroniarz
start learning
jet pack
Oczekiwano, że ... będzie to przełom w transporcie, ale w kompromisie między bezpieczeństwem a wydajnością, bezpieczeństwo wygrało
start learning
The ... was expected to be a major breakthrough for transport but in the trade-off between safety and efficiency, safety won.
Perspektywy na przyszłość pozostają słabe
start learning
The outlook for its future remains poor
Oczekiwano, że ... zrewolucjonizuje komunikację, ale miała poważną wadę: nie mogła być używana przez długi czas i awarie komunikacji były powszechne
start learning
The ... was expected to revolutionise communication but had a serious drawback: it could not be used over a long range and communication breakdowns were common
Ponieważ szklane butelki zostały zastąpione puszkami, producenci napojów potrzebowali zamiennika na kapsel
start learning
As glass bottles were replaced by cans, drinks manufactures needed a replacement for the bottle cap
Rezultatem był ciągnięcie pierścienia
start learning
And the outcome was the ring pull
Minusem przeniesienia do puszek był ogromny wzrost ilości śmieci
start learning
The downside of the move to cans was a huge increase in the amount of rubbish
To zmieniło sposób
start learning
It’s transformed the way
Umożliwiło to ludziom
start learning
It has enabled people to
wszędzie
start learning
everywhere
niewidomi
start learning
the blind
bogaci
start learning
the haves
grupa bogaczy
start learning
the rich
niepełnosprawni
start learning
the disabled
bogaty
start learning
rich
Haga
start learning
the Hague
Republika Irlandii
start learning
Republic of Ireland
Tatry
start learning
the Tatry
aktualne potrzeby ludzi
start learning
current needs of people
wynik
start learning
outcome
awaria
start learning
breakdown
wynik
start learning
outcome
Oczekiwania
start learning
expectations
awaria systemu
start learning
system failure

You must sign in to write a comment