kariera zawodowa - career

 0    79 flashcards    olcia96992
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyjąć stanowisko
start learning
accept a post
aplikacja
start learning
application
ubiegać się czegoś
start learning
apply for sth
dostępny
start learning
available
zarządzać czymś
start learning
be in charge of sth
być odpowiedzialnym za coś
start learning
be responsible for sth
kandydat / kandydatka
start learning
candidate / candidate
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects/options
kolezanka z pracy
start learning
colleague
dojeżdżać do pracy
start learning
commute to work
umowa
start learning
contract
stworzyć stanowisko pracy
start learning
create a vacancy/vacant post
poświęcić się czemuś
start learning
dedicate yourself to sth
stopień naukowy
start learning
degree
zwolnić kogoś z pracy
start learning
dismiss
odbyć praktyki
start learning
do an apprenticeship
obowiazki pracownika
start learning
duties
efektywnie
start learning
efficiently
zatrudnić
start learning
employ/hire
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
doświadczenie w pracy w restauracji
start learning
expirience of restaurant work
wygasnąć
start learning
expire
wyrazić zainteresowanie czymś / obawy o coś
start learning
express interest in something/ concern about sth
wypełnienia wakatu / wolne stanowisko
start learning
fill a vacancy / vacant post
znaleźć zatrudnienie
start learning
find employment
zdobycie umiejętności / kwalifikacje
start learning
gain skills / qualifications
absolwent
start learning
graduate
zdolności interpersonalne
start learning
interpersonal skills
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
osoba ubiegająca sie o pracę na rozmowę kwalifikacyjnej
start learning
interviewee
osoba przeprowadzająca rozmowy kwalifikacyjne
start learning
interviewer
dotyczyć/polegać na
start learning
involve
oferty pracy
start learning
job opportunities
(kluczowe / pierwotne) obowiązki
start learning
(key/primary) responsabilties
koszty utrzymania
start learning
living expenses
poziom życia
start learning
living standards
odległa przyszłość
start learning
long-term future
zawód medyczny / pedagogiczny / stanowisko
start learning
medical/teaching profession/post
ranny ptaszek
start learning
morning person
zmotywować się do zrobienia czegoś
start learning
motivate yourself to do sth
motywacja
start learning
motivation
uposażenie w wysokości
start learning
pay packet of
dodatki do uposażenia
start learning
perks
miejsce pracy
start learning
place of work
stanowisko
start learning
position post
przygotowanie listę wyselekcjonowanych kandydatów
start learning
prepare a shortlist of candidates
promować
start learning
promote
rekrutować/nowy pracownik
start learning
recruit
rekrutacja
start learning
recruitment
osoba udzielająca referencji
start learning
reference
istotny w czyjejś pracy
start learning
relevant (for your job)
wymagać
start learning
require
wymagania
start learning
requirements
handel detaliczny
start learning
retail
zatrzymać kogoś na stanowisku
start learning
retain sb as
przejść na emeryturę
start learning
retire
recenzja
start learning
review
recenzent
start learning
reviewer
proces aplikacji / wyboru
start learning
application/selection process
rozpisać konkurs
start learning
run a competition
pensja
start learning
a salary
poczucie spełnienia
start learning
sense of achievement
żądza przygód
start learning
sens of adventure
stabilny zawód
start learning
stable profession
odchodzi z pracy
start learning
leave a job
(wybrany) kandydat
start learning
(successfull) applicant
odpowiadać czyimś kwalifikacjom
start learning
suit your qualifications
kierować na rynek młodzieżowy / branży edukacyjnej
start learning
target the youth market/the college sector
warunki
start learning
terms and conditions
przemysł turystyczny
start learning
tourism industry
Szkolenia
start learning
traning
bezrobocie
start learning
unemployment
impreza dla VIP-ów
start learning
vip event
słabe strony
start learning
weaknesses
praca jako wolny strzelec
start learning
work freelance
pracować w domu
start learning
work from home
siła robocza
start learning
workforce
godziny pracy
start learning
working hours

You must sign in to write a comment