j. angielski zawodowy 18.09.2018

 0    76 flashcards    roksanagorna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wypadek przy pracy
start learning
accident at work
osiągnąć cenę równowagi
start learning
achieve equilibrium price
Analiza wykresu
start learning
analysis of the chart
usługi architektoniczne
start learning
architectural services
Stowarzyszenie
start learning
associaton
prowadzić biznes w branży X
start learning
be in the x business
ponieść stratę
start learning
bear a loss
kosmetyczka
start learning
beautician
salon kosmetyczny
start learning
beauty salon
większe niż
start learning
bigger than
oprawianie
start learning
binding
bindownica
start learning
binding machine
księgowość
start learning
bookkeeping
kredytobiorca
start learning
borrower
murarz
start learning
bricklayer
podmiot gospodarczy
start learning
bussiness entity
kapitał
start learning
capital
spółka kapitałowa
start learning
Capital company
naliczyć
start learning
charge
wykres
start learning
chart
spółka cywilna
start learning
civil partnership
łączenie
start learning
combining
zlecenie
start learning
order
pieczątka firmowa
start learning
company seal
firma przedsiębiorstwo
start learning
company
koncesja
start learning
concession
zgoda
start learning
consent
rynek dóbr i usług konsumpcyjnych
start learning
consumer goods and services market
rynek konsumenta
start learning
consumer market
spółdzielnia
start learning
cooperative
koszt
start learning
cost
kosztorysant
start learning
cost estimator
bigówka
start learning
Creaser
kredyt
start learning
credit
bigowanie
start learning
creasing
rynek kredytowy
start learning
credit market
kredytodawca
start learning
creditor
klient
start learning
customer
zmniejszać się
start learning
decrease
popyt
start learning
demand
niszczenie
start learning
destroying
zniżka
start learning
discount
działalność gospodarcza
start learning
economic activity
silnik
start learning
engine
przedsiębiorczość
start learning
enterprise
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
równy
start learning
equal
cena równowagi
start learning
equilibrium price
kantor wymiany walut
start learning
exchange office
wystawca
start learning
exhibitor
wydatek
start learning
expense
czynniki wytwórcze
start learning
factors of production
czynniki procesu produkcji
start learning
factors of the production process
fabryka
start learning
factory
sporządzać roczne zeznanie podatkowe
start learning
fill in the annual tax return
falcerka
start learning
folder
składanie
start learning
folding
fundacja
start learning
foundation
spółka jawna
start learning
general partnership
obcinarka
start learning
guillotine
czynniki szkodliwe
start learning
harmful factors
czynniki niebezpieczne
start learning
hazardous factors
przepisy BHP
start learning
health and safety at work regulations
wyższy/ niższy niż
start learning
higher / lower than
najwyższy / najniższy poziom
start learning
the highest / the lowest level
pomysł
start learning
idea
wzrastać
start learning
increase
odsetki
start learning
interest
stopa procentowa
start learning
interest rate
rynek dóbr i usług produkcyjnych
start learning
intermediate goods and services market
sklep internetowy
start learning
online shop
faktura
start learning
invoice
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company
prowadzić księgowość
start learning
keep the books
pokrywanie laminatem
start learning
laminating
laminator
start learning
laminator

You must sign in to write a comment