J. angielski rozszerzeie świat przyrody cz. 2

 0    91 flashcards    oliwia09080708
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
arszenik
start learning
arsenic
kierować się dobrem środowiska naturalnego
start learning
be green
palić
start learning
burn
spalać paliwa kopalne
start learning
burn fossil fuels
kupować
start learning
buy
kupować żarówki energooszczędne
start learning
buy energy-efficient light bulbs
kupować hurtowo
start learning
buy in bulk
produkt uboczny
start learning
by-product
uczestnik/uczestniczka kampanii
start learning
campaigner
spaliny samochodowe
start learning
car fumes
węgiel
start learning
carbon
wutlenek węgla
start learning
carbon dioxided
miara emisji dwutlenku węgla, ślad węglowy
start learning
carbon footprint
tlenek węgla
start learning
carbon monoxide
zmiana klimatu
start learning
climate change
elektrownia węglowa
start learning
coal- burning power plant
jeździć rowerem do pracy
start learning
cycle to work
uszkadzać, psuć
start learning
damage
wycinanie lasów
start learning
deforestation
usuwanie odpadów
start learning
disposal of waste
jeść warzywa uprawiane lokalnie
start learning
eat locally- grown vegetables
ekosystem
start learning
ecosystem
emitować freon (chlorofluorowęglowodory)
start learning
emit CFCs (chlorofluorocarbons)
zapraszać ptaki do ogrodu
start learning
encourage birds into the garden
gatunki zagrożone wyginięciem
start learning
endangered species
fabryki
start learning
factories
ogień
start learning
fire
płoszyć zwierzęta
start learning
frighten wildlife
globalne ocieplenie
start learning
global warming
emisja gazów cieplarnianych
start learning
greenhouse gas emissions
niebezpieczny
start learning
hazardous
samochody o napędzie hybrydowym
start learning
hybrid cars
działalność przemysłowa
start learning
industrial activity
efekty uboczne
start learning
knock-on effects
erozja ziemi
start learning
land erosion
wycinka, wyrąb drzew
start learning
logging
zmniejszać wpływ (czegoś)
start learning
minimise the impact of something
bogactwo naturalne
start learning
natural resource
rolnictwo ekologiczne
start learning
organic farming
warstwa ozonowa
start learning
ozone layer
plastykowy, ze sztucznego tworzywa
start learning
plastic
zanieczyszczenie
start learning
pollution
chronić ptactwo
start learning
protect birds
odzyskiwać, ponownie wykorzystywać
start learning
recycle
odzyskiwać szkło
start learning
recycle glass
odzyskiwać papier
start learning
recycle paper
utylizować odpady
start learning
recycle waste
ponownie wykorzystywać
start learning
reuse
smog
start learning
smog
skażenie gleb
start learning
soil contamination
wyłączać urządzenia elektryczne
start learning
switch appliances off
nawozy sztuczne
start learning
synthetic fertilizers
zmniejszyć temperaturę ogrzewania
start learning
turn the heating down
wiatr
start learning
wind
elektrownia wiatrowa
start learning
wind farm
turbina wiatrowa
start learning
wind turbine
popiół
start learning
ash
lawina
start learning
avalanche
być ewakuowanym
start learning
be evacuated
być uwięzionym
start learning
be trapped
ofiara (wypadku, katastrofy)
start learning
casualty
zawalić się, runąć (o budynkach)
start learning
collapse
niszczyć
start learning
destroy
susza
start learning
drought
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
wybuch, erupcja
start learning
eruption
głód
start learning
famine
powódź
start learning
flood
huragan
start learning
hurricane
katastrofa naturalna
start learning
natural disaster
ratunek; ratować, ocalić
start learning
rescue
ratownicy, ekipa ratownicza
start learning
rescue workers/rescue team
wysyłać pomoc
start learning
send aid
osoba, która ocalała z katastrofy
start learning
survivor
tornado
start learning
tornado
tsunami, wysoka fala
start learning
tsunami
ofiara, poszkodowany
start learning
victim
wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption
powietrze
start learning
air
węgiel
start learning
coal
miedź
start learning
copper
Ziemia
start learning
Earth
ropa naftowa
start learning
oil
przesuwać granice nauki
start learning
push the boundaries of science
satelity
start learning
satellites
układ słoneczny
start learning
solar system
eksploracja kosmosu
start learning
space exploration
statek kosmiczny
start learning
spacecraft
próżnia
start learning
vacuum
woda
start learning
water
energia wiatrowa
start learning
wind energy

You must sign in to write a comment