j. ang z Łęcką

 0    69 flashcards    karolinaszymanska19
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
składać się z
start learning
consist of
wręczać, wręczyć, dostarczyć
start learning
to deliver
popularny wśród
start learning
popular with/among
prostota
start learning
simplicity
umożliwiać
start learning
to enable
być w czymś świetnym, lepszym niż inni
start learning
to excel
They all performed well, but the lead dancer really excelled.
luźny
start learning
loose
odludny
start learning
lone
samotny
start learning
lonly
sam
Jestem sam na pustyni.
start learning
alone
I'm alone in the desert.
podnosić się, wzrastać
Ceny paliwa wzrosły bardzo szybko.
start learning
rise - rose - risen
The prices of petrol rose very quickly.
bujny
start learning
lush
zapewniać / dostarczać
start learning
provide
wystarczający
start learning
sufficient
źródło
Chleb jest dobrym źródłem błonnika.
start learning
source
Bread is a good source of fibre.
dostępny / osiągalny
start learning
available
dostępne na życzenie
start learning
available on request
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
start learning
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
uczestnik
Prosimy wszystkich uczestników o pozostanie na miejscach.
start learning
participant
All the participants are asked to remain seated.
poniżej
start learning
below
podjąć /wziąć odpowiedzialność
start learning
undertake
wymagania (w stosunku do kandydata)
start learning
requirements
po czym natychmiast
start learning
whereupon
I told her she looked fat, whereupon she threw the entire contents of a saucepan at me and burst into tears.
świadomy
start learning
aware
wycofać
Chcę wycofać moje poparcie dla prezesa.
start learning
withdraw
I'd like to withdraw my support for the CEO.
wynagrodzenie/opłata
start learning
fee
przydawać się
Uważam, że robot kuchenny zawsze przyda się w kuchni.
start learning
come in handy
This money will come in handy when we go on vacation.
upośledzenie
start learning
impairment
behawioralne
start learning
behavioural
próba
start learning
attempt
samobójstwo
start learning
suicide
szkoda / krzywda
start learning
harm
nieład / zaburzenie
start learning
disorder
leczenie
Opracowano nową metodę leczenia raka.
start learning
treatment
New treatment for cancer has been devised.
tarczyca
start learning
thyroid
odlot samolotu
start learning
departure
gotowość
start learning
willingness
żyjący w złych warunkach / upośledzony (społecznie)
start learning
underprivileged
Children from an underprivileged family background are statistically more likely to become involved in crime.
upewniać / zapewniać
start learning
insure
nędza / cierpienie / maruda
start learning
misery
rozłam / podział
start learning
split
umiejętności
start learning
skills
objętość / pojemność / zakres
start learning
capacity
cud
start learning
prodigy
fagot
start learning
bassoon
przydatność / użyteczność
start learning
suitability
inaczej / w inny sposób / w przeciwnym razie
start learning
otherwise
optować za czymś / wybierać coś
start learning
opt for sth
noclegi / zakwaterowanie
start learning
lodging
bez względu na / pomimo / mimo wszystko
start learning
regardless
sprawozdanie / relacja / ubezpieczenie
start learning
coverage
wspierać / zachęcać
start learning
encourage
egzekucja / egzekwowanie
start learning
enforcement
nadużywać/wykorzystywać
start learning
abuse
przylegać do czegoś / stosować się dobczegoś
start learning
adhere to sth
trzymać się kogoś / popierać kogoś
start learning
adhere to sb
poprzedni / przedwczesny
start learning
previous
ujawniać / odsłonić
start learning
disclose
uzyskać / obowiązywać
start learning
obtain
ważny (np. o paszporcie)
Mój paszport jest ważny do 2012 roku.
start learning
valid
My passport is valid till the year 2012.
zrzec się / zrezygnować
start learning
waive
pominięcie / zaniechanie
start learning
omission
mieć na względzie / cenić / szanować
start learning
regard
niewolnik
start learning
slave
niewolnictwo
start learning
slavery
zapobiec
Zapobiegliśmy katastrofie.
start learning
prevent
We've prevented a disaster.
oszustwo
oszustwo przy użyciu karty kredytowej
start learning
fraud
credit card fraud
sąsiedztwo / okolica
start learning
neighbourhood
zaangażowanie, aby / zobowiązanie wobec
start learning
comitment to

You must sign in to write a comment