It's holiday time!

 0    28 flashcards    malgorzatagolofit
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plastyka, sztuka, zajęcia artystyczne
start learning
art
język angielski
start learning
English
język polski
start learning
Polish
informatyka
start learning
IT
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
historia
start learning
History
matematyka
start learning
Maths
w-f
start learning
PE
przyroda, nauka
start learning
science
fizyka
start learning
Physics
muzyka
start learning
Music
koniec
start learning
end
ocena
start learning
mark
nagroda
start learning
prize
świadectwo
start learning
report
uczyć kogoś
start learning
teach
przerwa
start learning
pause/break
To koniec roku szkolnego
start learning
It's the end of the school year
Mam moje świadectwo / raport.
start learning
I've got my report.
Mam dobre oceny w szkole.
start learning
I've got good marks at school.
Mam nagrodę za czytanie.
start learning
I've got a prize for reading.
Mogę nauczyć Cię angielskiego.
start learning
I can teach you English.
Lubię sztukę i matematykę.
start learning
I like art and maths.
Bardzo lubię informatykę i angielski.
start learning
I like IT and English a lot.
Ona lubi przyrodę / naukę.
start learning
She likes science.
Lubimy uczyć się o największych i najmniejszych zwierzętach.
start learning
We like learning about the biggest and smallest animals.
Zaplanujmy nasze letnie wakacje.
start learning
Let's plan our summer holidays.

You must sign in to write a comment