ice breaker operations - Operacje lodołamacza

 0    44 flashcards    tursilka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tkwię/ MV tkwi w lodach na pozycji...
start learning
I am/ MV is... fast in ice in position...
Potrzebuję asysty lodołamacza aby dotrzeć do...
start learning
I require ice breaker assistance to reach...
pomoc lodołamacza przybędzie o godzinie... UTC/ w ciągu... godzin.
start learning
ice breaker assistance will arive at... hours UTC/ within... hours.
pomoc lodołamacza nie jest osiągalna aż do godziny... UTC
start learning
ice breaker assistance is not available until... hours UTC
pomoc lodołamaczajest osiągalna tylko do szerokosci... długości...
start learning
ice breaker assistance is available only to latitude... longitude...
pomoc lodołamacza jest zawieszona aż do... (data i czas).
start learning
Ice breaker assistance is suspended until ... (date and time).
pomoc lodołamacza jest zawieszona po zachodzie słońca
start learning
Ice breaker assistance is suspended after sunset
pomoc lodołamacza jest zawieszona do poprawy warunków pogodowych.
start learning
Ice breaker assistance is suspended until favourable weather conditions.
pomoc lodolamacza będzie wznowiona o godzinie... UTC.
start learning
Ice breaker assistance will be resumed at ... hours UTC.
pomoc lodolamacza w konwoju zacznie sie teraz/ o godzinie... UTC.
start learning
ice breaker assistance for convoy will start now/ at ... hours UTC.
twoje miejsce w konwoju jest numer...
start learning
your place in convoy is number...
statek... bedzie podążał za tobą
start learning
MV... will follow you.
bedziesz podążał za statkiem MV...
start learning
you will follow MV...
płyńcie naprzód i podazajcie za mną
start learning
go ahead and follow me
nie płyńcie za mną
start learning
do not follow me
posuwajcie się kanałem lodowym
start learning
Proceed along the ice channel
posuwajcie się sami (do kanału)
start learning
proceed by yourself (to the area)
przed dziobem statku jest czysta woda/ lekkie zlodzenie.
start learning
open water/ light ice condiyion ahead.
asysta lodołamacza w konwoju zakończona.
start learning
ice breaker assistance in the convoy finished.
lodołamacz... bedzie ciebie eksportował.w
start learning
ice breaker ... will escort you.
zatrzymajcie sie na pozycji.
start learning
stop in present position.
zwiększ swoją prędkość
start learning
increase your speed
zmieńcie prace maszyny na wstecz.
start learning
Reverse your engines.
maszyna stop
start learning
stop engines
utrzymuj odległość ... metrów pomiędzy statkami
start learning
keep a distance of ... meters between vessels
zmniejsz odległość pomiedzy statkami do ... kabli
start learning
reduce the distance between vessels to ... cables
badzcie gotowi do przyjęcia liny holowniczej
start learning
stand by for receving towing line.
bądźcie gotowi do rzucenia liny holowniczej
start learning
stand by for letting go towing line.
włącznie reflektor dziobowy
start learning
switch on the bow light
wlaczcie reflektor rufowy
start learning
switch on the stern search light.
zatrzymajcie się na obecnej pozycji
start learning
stop in present position
lodolamacz ... bedzie ciebie eskortował.
start learning
ice breaker ... will escort you.
asysta lodolamacza dla konwoju zakończona.
start learning
ice breaker assistance for the convoy finished.
asysta lodolamacza dla konwoju zakończona.
start learning
ice breaker assistance for the convoy finished.
przygotować sie do holowania na krótkim holu
start learning
stand by for close coupled towing.
poluzować kotwicepod kluzami kotwicznymi
start learning
slack out your anchors under the hawse pipes
przerzucić rzutki przez kluzy kotwiczne
start learning
pass heaving lines throught the hawse pipes
przyjąć linę holowniczą na pokład
start learning
Receive towing line on deck
związać razem oko liny holowniczej z odciągiem manilowym.
start learning
Lash together the eyes of the towing line with manila lashing
zaczynam wyciągać dziób twojego statku do wyżłobienia na rufie lodołamacza
start learning
I start to draw your bow into the stern notch of the ice breaker.
trzymaj sie lini środkowej lodołamacza
start learning
Keep yourself in the centre plane of the ice breaker
przygotować się do przeciecia odciągów manilowych jeśli zajdzie potrzeba
start learning
stend by for cutting the manila lashing if required
przyjąć line holownika na pokład
start learning
Receive towing line on deck
zamocować line holowniczą na statkowtmych pachołkach podwójnych
start learning
fasten towing line on your bitts

You must sign in to write a comment