I WOJNA ŚWIATOWA

 0    53 flashcards    aptheril
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
I wojan Światowa
start learning
1914- 1918
skutki I wojny światowej
start learning
Ok. 10 milionów zabitych i drugie tyle kalek- Upadła większość monarchii- Zaczął upadać kolonializm- nowe kryterium tworzenia państw- Powstało wiele nowych krajów- Rozpoczęła się epoka dominacji USA
Podczas I Wojny światowej po raz pierwszy użyto
start learning
broni chemicznej- czołgów- samochodów ciężarowych- samolotów
Podczas I wojny światowej po raz pierwszy użyto na tak wielką skalę
start learning
okrętów podwodnych- CKM-ów- barw ochronnych mundurów
Kraje Entante
start learning
Francja, Anglia, Rosja, Serbia, Rumunia, Grecja, Belgia, Portugalia, Japonia, Włochy, USA
Państwa Centralne
start learning
Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria, Turcja
PLAN SCHLIFFENA (data)
start learning
1905
Sojusze powstałe podczas przygotowań do wojny
start learning
trójprzymierze, trójporozumienie
Kraje trójprzymierza
start learning
Niemcy, Austro-Węgry, Włochy
Kto zdradził trójprzymierze?
start learning
Włochy
Kraje trójporozumienia
start learning
Francja, Anglia, Rosja
Niemiecka inwazja na Francję i Belgię (data)
start learning
1914
patowa sytuacja na froncie zachodnim
start learning
1915
Przyłączenie się stanów zjednoczonych na froncie zachodnim
start learning
1917
Ofensywa rosyjska
start learning
1914
rosyjska ofensywa Brusiłowa
start learning
1916
Rewolucje w rosji w 1917
start learning
Rewolucja lutowa i październikowa
Rewolucja lutowa
start learning
była demokratyczna i republikańska – ona obaliła carat
rewolucja październikowa
start learning
leninowska – wprowadziła rządy bolszewików
traktat brzeski (data)
start learning
3 marca 1918 roku
traktat brzeski
start learning
pomiędzy Rosją Radziecką a Niemcami i Austro-Węgrami- Rosja oddawała ogromne terytoria- Rosja miała zlikwidować całą armię i zawrzeć pokój z Ukrainą. W ten sposób Rosja stawała się poplecznikiem państw Centralnych, a zdrajcą Ententy
Postanowienia Traktatu wersalskiego
start learning
ograniczenie armii-ograniczenie floty-demilitaryzacja Nardenii-przekazanie większości sprzętu zwycięzcą-zakaz produkcji specjalistycznej broni-umiędzynarodowienie rzek
-winni-kontrybucje- Niemcy mieli oddać kolonie i uznać niepodległość ...-Francja dostała zagłębie Saary
Do ilu Niemcy musieli ograniczyć armię wg. postanowień traktaty wersalskiego?
start learning
do 100 tys (Reichswehra)
Jakie ograniczenia floty narzucił na Niemcy traktat wersalski?
start learning
15 tys. ludzi: 6 pancerników, 6 lekkich krążowników, 12 kontrtorpedowców (niszczycieli),12 torpedowców
Nardenia
start learning
pas 50 km bez umocnień i wojska
ilość zbrodniarzy wojennych wg traktatu wersalskiego
start learning
895
Niemcy miały uznać niepodległość...
start learning
Polski i Czechosłowacji
Niemcy mieli uznać niezależność...
start learning
Austrii
Artykuł I traktatu wersalskiego
start learning
powstanie ligi narodów
Liga Narodów
start learning
jej głównym celem było utrzymanie pokoju i systemu
Liga Narodów (data)
start learning
1920-1941 (ONZ-1945- kontunuator)
TRAKTAT W SAINT GERMAIN
start learning
Austria 1919- Straty terytorialne, Austria Republiką, kontrybucje, zwrot dzieł sztuki, armia zawodowa do 30tys, brak floty, lotnictwa i przemysłu zbrojeniowego
TRAKTAT W NEUILLY
start learning
Bułgaria (1919)- straty terytorialne, kontrybucje, 50 tys ton węgla rocznie dla SHS, armia do 20tys, oddanie floty, zakaz ciężkiego sprzętu i lotnictwa
TRAKTAT W TRIANON
start learning
Węgry (20 czerwca 1920)- straciły najwięcej terytoriów ze wszystkich przegranych, kontrybucje, zakaz floty i lotnictwa, armia do 35 tys, tylko jednotorowe linie kolejowe
TRAKTAT W SEVRES
start learning
Turcja (1920)- kontrybucje, straty terytorialne, kapitulacje (sądy cudzoziemców), zakaz ciężkiego sprzętu i lotnictwa, oddali flotę,
Dlaczego traktat w serves nie wszedł w życie?
start learning
nastąpił przewrót- obalenie sułtana i wojna z Grecją
Rzeki umiędzynarodowione
start learning
Łaba, Odra, Niemen, Dunaj
POLONIA RESTITUTA
start learning
Polska odrodzona
wymarsz Kadrówki z krakowskich Oleandrów przeciw Rosji
start learning
6 VIII 1914
Odezwa Mikołaja Mikołajewicza (data)
start learning
14 VIII 1914
Odezwa Mikołaja Mikołajewicza
start learning
obiecuje Polskę „swobodną w wierze, języku i samorządzie” obiecuje łączyć Słowian (powstaje Legion Puławski)
Na odbudowę II RP składają się między innymi
start learning
-POWSTANIE WIELKOPOLSKIE, TRZY POWSTANIA ŚLĄSKIE I PLEBISCYT- PLEBISCYTY NA WARMII I MAZURACH-WALKI Z CZECHOSŁOWACJĄ-WALKI Z UKRAIŃCAMI-WALKI Z ROSJĄ SOWIECKĄ-ZAJĘCIE WILEŃSZCZYZNY
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
start learning
1918- mowa J. Paderewskiego, walki i wyparcie Niemców z Poznania,
Pokój w Trewierze
start learning
Polacy & Niemcy- 16 lutego 1918
I powstanie śląskie(data)
start learning
od 16 sierpnia do 24 sierpnia 1919 r.
I powstanie śląskie
start learning
Wybuchło pod dowództwem Alfonsa Zgrzebnioka i zostało szybko stłumione przez Niemców.
II powstanie śląskie (data)
start learning
od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 r.
II powstanie śląskie
start learning
Także pod przywództwem A. Zgrzebnioka. Walki powstrzymała Komisja Międzysojusznicza.
Powstańcom udało się zapewnić dostęp do administracji, służb porządkowych, co dało dobry
start learning
Powstańcom udało się zapewnić dostęp do administracji, służb porządkowych, co dało dobry
punkt wyjścia do pilnowania plebiscytu.
start learning
punkt wyjścia do pilnowania plebiscytu.
III powstanie śląskie (data)
start learning
od 2/3 maja (już po plebiscycie) do 5 lipca 1921 r.
III powstanie śląskie
start learning
Jego dyktatorem był Wojciech Korfanty, znany działacz Narodowej Demokracji. Wybuchło, ponieważ plebiscyt nie oddał prawdy o Śląsku.
Rząd polski nie odniósł się do powstania, a gdy front ustabilizował się, zawarto porozumienie o podziale Śląska. W 1922 roku w Genewie podzielono Śląsk. Polska dostała 1/3 terytorium, ale cenną, bo w tym ok. 50% hut i 76% kopalń.
PLEBISCYTY NA WARMII I MAZURACH (data)
start learning
11 lipca 1920

You must sign in to write a comment