Historia Starożytni Grecy

 0    39 flashcards    ELaskowska24
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Bitwa pod Maratonem
start learning
490 r. p.n.e.
Bitwa pod Termopiliami i Salaminą
start learning
480 r. p.n.e.
Bitwa pod Platejami
start learning
479 r. p.n.e.
Polis
start learning
Greckie państwo-miasto
Barbarzyńca
start learning
W starożytności to człowiek mieszkający poza Grecją i nie mówiący językiem Hellenów.
Kolonie
start learning
Miejsca zasiedlane przez Greków w rejonie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.
Hellada
start learning
Grecja, nazywana przez Greków w starożytności.
Hellenowie
start learning
Grecy, nazywanie przez siebie samych w starożytności.
Agora
start learning
Rynek w polis
Ateny
start learning
Jedno z największych i najważniejszych polis greckich. Położone są w Attyce
Sparta
start learning
Znajdowała się w Lakonii. Jedno z największych i najważniejszych greckich polis. Spartanie posiadali najpotężniejszą armię.
Herodot
start learning
Grecki historyk, żyjący w V wieku p.n.e. Został nazwany ojcem historii. Opisał wojny Greków z Persami.
Filozofia
start learning
Nauka stawiająca ważne pytania. Opisuje świat i człowieka.
Wielcy filozofowie greccy
start learning
Heraklit z Efezu, Platon, Arystoteles.
Sokrates
start learning
Największy filozof grecki. Pochodził z Aten. Siadywał on ze swoimi uczniami w ruvhliwych miejacach miasta i dyskutował z przechodniami. Często zadawał im bardzo trudne pytania.
Igrzyska w Olimpii
start learning
Pierwsze odbyły się w 776 r. p.n.e.
Konkurencje Olimpijskie
start learning
Wyścigi rydwanów, które jako jedyne nie dochowały się współczesności, rzut oszczepem, zapasy, skok w dal, boks, rzut dyskiem i biegi.
Olimp
start learning
Dom bogów greckich. Władał nim Zeus.
Zeus
start learning
Najważniejszy bóg grecki. Władał Olimpem i piorunami. "Ojciec bogów, bóg ludzi"
Apollo
start learning
Bóg piękna, sztuki, nauk, poezji i tańca.
Posejdon
start learning
Bóg mórz, żeglarzy, rybaków i trzęsień ziemi.
Atena
start learning
Bogini mądrości i sztuki wojowania.
Hermes
start learning
Posłaniec bogów, opiekun kupców i podróżnych.
Hefajstos
start learning
Bóg ognia i kowali.
Afrodyta
start learning
Bogini miłości i piękna.
Artemida
start learning
Opiekunka świata przyrody.
Heros
start learning
Postać zrodzona ze związku człowieka z bogiem.
Odyseusz
start learning
Postać mityczna. Wymyślił sposób na pokonanie armii trojańskiej - konia trojańskiego.
Herakles
start learning
Syn Zeusa obdarzony wielką siłą, mądrością, odwagą i wytrwałością. Pokonał m.in. trzygłowego psa Cerbera, strzegącego wejścia do świata zmarłych (Hadesu).
Teatr
start learning
Jego początki są związane z obchodami religijnymi ku czci Dionizosa - boga dzikiej natury i wina.
Akropol
start learning
Wzgórze świątyń. Wybudowano na nim Partenon.
Partenon
start learning
Świątynia poświęcona Atenie - opiekunce Aten.
Kolumna dorycka
start learning
Najprostrza kolimna, bez ozdób.
Kolumna jońska
start learning
Udekorowana na górze.
Kolumna koryncka
start learning
Najbardziej okazalsza u udekorowana kolumna grecka.
Archtektura grecka
start learning
Charakteryzyje się dużą ilością kolumien, rzeźb i płaskorzeźb. Dachy budowli zazwyczaj były pokryte dachówką z terakoty lub kamienia. Budowano najczęściej z piaskowca, marmuru, drewna i granitu.
Fidiasz
start learning
Wybitny grecki rzeźbiarz. Wykonał posąg Ateny z brązu.
Nike
start learning
Bogini zwycięstwa.
Dekorowanie naczyń
start learning
Grecy mieli 2 style: styl czarnofigurowy oraz styl czeronofigurowy.

You must sign in to write a comment