Historia - daty, pojęcia i osoby

 0    114 flashcards    maras99
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
776 r. p. n. e.
start learning
pierwsze igrzyska olimpijskie
753 r. p. n. e.
start learning
założenie Rzymu
490 r. p. n. e.
start learning
bitwa pod Maratonem
480r. p. n. e.
start learning
bitwa pod Termopilami i Salaminą
73-71 r. p. n. e.
start learning
powstanie Spartakusa
27 r. p. n. e.
start learning
upadek republiki rzymskiej, powstanie Cesarstwa Rzymskiego
476 r.
start learning
upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
622 r.
start learning
powstanie Islamu, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
800 r.
start learning
koronacja Karola Wielkiego na cesarza
843 r.
start learning
traktat w Verdun
966 r.
start learning
chrzest Polski
972 r.
start learning
bitwa pod Cedynią
997 r.
start learning
męczeńska śmierć św. Wojciecha
1000 r.
start learning
zjazd gnieźnieński
1018 r.
start learning
pokój w Budziszynie
1025 r.
start learning
koronacja Bolesława Chrobrego
1054 r.
start learning
schizma wschodnia
1066 r.
start learning
Wilhelm Zdobywca podbija Anglię
1095 r.
start learning
sobór w Clermont
1096 r.
start learning
pierwsza wyprawa krzyżowa
1122 r.
start learning
konkordat wormacki
1138 r.
start learning
testament Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego
1226 r.
start learning
sprowadzenie Krzyżaków do Polski
1291 r.
start learning
upadek Akki – ostatniej twierdzy krzyżowców
1295 r.
start learning
koronacja Przemysła II
1308 r.
start learning
utrata Pomorza Gdańskiego, zajęci go przez Krzyżaków
1320 r.
start learning
koronacja Władysława Łokietka
1333 r.
start learning
śmierć Łokietka, koronacja Kazimierza Wielkiego
1343 r.
start learning
pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu
1364 r.
start learning
założenie Akademii Krakowskiej
1374 r.
start learning
przywilej koszycki
1385 r.
start learning
unia w Krewie
1410 r.
start learning
bitwa pod Grunwaldem
1411 r.
start learning
I pokój toruński
1444 r.
start learning
bitwa pod Warną
1454 r.
start learning
początek wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim
1466 r.
start learning
II pokój toruński
1492 r.
start learning
odkrycie Ameryki przez Kolumba
1517 r.
start learning
wystąpienie Marcina Lutra
1525 r.
start learning
hołd pruski
1534 r.
start learning
powstanie kościoła anglikańskiego (Henryk VIII)
1555 r.
start learning
pokój w Augsubrgu
1545-1563 r.
start learning
sobór trydencki
1569 r.
start learning
unia lubelska
1573 r.
start learning
pierwsza wolna elekcja (Henryk Walezy)
1605 r.
start learning
dymitriada
1610 r.
start learning
bitwa pod Kłuszynem
1618-1648 r.
start learning
wojna trzydziestoletnia
1634 r.
start learning
pokój w Polanowie
1640 r.
start learning
wybuch rewolucji angielskiej
1648 r.
start learning
wybuch powstania Chmielnickiego (kozackiego)
1652 r.
start learning
liberum veto – po raz pierwszy
1654 r.
start learning
ugoda w Perejesławiu
1655-1660 r.
start learning
potop szwedzki
1657 r.
start learning
traktaty bydgosko-welawskie
1683 r.
start learning
bitwa o Wiedeń (odsiecz wiedeńska)
1688 r.
start learning
"sławetna rewolucja"
1707 r.
start learning
powstanie Wielkiej Brytanii (Anglia + Szkocja)
1717 r.
start learning
sejm 'niemy'
1764 r.
start learning
ostatnia wolna elekcja (Stanisław August Poniatowski)
1772 r.
start learning
I rozbiór Polski
1773 r.
start learning
"herbatka bostońska"
1776 r.
start learning
deklaracja niepodległości USA
1787 r.
start learning
konstytucja USA
1789 r.
start learning
wybuch rewolucji francuskiej
1791 r.
start learning
konstytucja 3. maja
1792 r.
start learning
powstanie republiki francuskiej; konfederacja targowicka
1793 r.
start learning
II rozbiór Polski
1794 r.
start learning
powstanie kościuczkowskie
1795 r.
start learning
III rozbiór Polski
1797 r.
start learning
powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1804 r.
start learning
Napoleon cesarzem Francji; kodeks cywilny Napoleona
1805 r.
start learning
bitwa pod Austerlitz
1807 r.
start learning
powstanie Księstwa Warszawskiego
1812 r.
start learning
wyprawa rosyjska Napoleona
1813 r.
start learning
bitwa pod Lipskiem
1815 r.
start learning
bitwa pod Waterloo
1814-1815 r.
start learning
kongres wiedeński ("kongres tańczący")
1830 r.
start learning
wybuch powstania listopadowego
1846 r.
start learning
powstanie chłopów w Galicji (rabacja)
1848 r.
start learning
Wiosna Ludów w Europie
1861-1865 r.
start learning
wojna secesyjna
1863-1864 r.
start learning
powstanie styczniowe
1866 r.
start learning
wojna prusko-austriacka
1871 r.
start learning
zjednoczenie Niemiec
1905 r.
start learning
rewolucja w Rosji
1914-1918 r.
start learning
I wojna światowa
1917 r.
start learning
rewolucja lutowa i październikowa w Rosji; akt 5. listopada
1918 r.
start learning
pokój w Brześciu Litewskim; koniec I wojny światowej, pokój w Compiegne; Polska niepodległa
wiek
start learning
wiek in Polish
100 lat
era
start learning
okres w dziejach, zwykle zapoczątkowany jakimś doniosłym wydarzeniem
epoka
start learning
zamknięty w określonych ramach czasowych fragment dziejów
historia
start learning
nauka o przeszłości
źródła historyczne
start learning
wszystko, skąd możemy czerpać wiedzę o przeszłości
homo sapiens
start learning
człowiek rozumny
koczowniczy tryb życia
start learning
tryb życia oparty na braku stałego miejsca zamieszkania, ciągłym przemieszczaniu się
osiadły tryb życia
start learning
tryb życia polegający na stałym miejscu zamieszkania bez migracji
rewolucja neolityczna
start learning
proces przechodzenia ludzkości z koczowniczego na osiadły tryb życia (10 000 - 4000 r. p. n. e)
Mezopotamia
start learning
starożytna kraina na Bliskim Wschodzie, leżąca w dorzeczu Tygrysu i Eufratu
pismo klinowe
start learning
jedna z najstarszych na świecie odmian pisma, postała na Bliskim Wschodzie, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów ok. 3500 r. p. n. e.
politeizm
start learning
wiara w wielu bogów
ziggurat
start learning
mezopotamska świątynia o zmniejszających się schodkowo kolejnych tarasach
kodeks Hammurabiego
start learning
babiloński zbiór praw z XVIII w. p. n. e. zredagowany za panowania króla Hammurabiego; "oko za oko, ząb za ząb"
sieć nawadniająca (irygacyjna)
start learning
system nawadniania, polegający na dostarczaniu wody do gleby w miejsca suche, w celu uprawy roślin, po raz pierwszy zastosowany w starożytnym Egipcie i Mezopotamii
faraon
start learning
władca starożytnego Egiptu
monarchia despotyczna
start learning
ustrój, w którym cała władza skupiona jest w ręku jednej osoby, tytułującej się królem lub cesarzem (np. starożytny Egipt i faraonowie)
piramida
start learning
budowla w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, służąca jako grobowiec lub podbudowa dla świątyni, charakterystyczne dla kultury starożytnego Egiptu oraz prekolumbijskiej Ameryki
hieroglify
start learning
pismo obrazkowe w starożytnym Egipcie
papirus
start learning
materiał pisarski otrzymywane z tzw. trzciny papirusowej, w starożytności powszechnej dla delty Nilu, używany w starożytnym Egipcie
sarkofag
start learning
zdobiona trumna w kształcie skrzyni ceramicznej lub kamiennej, dekorowana techniką malarską lub rzeźbiarską, znana od czasów starożytnych
mumifikacja
start learning
proces konserwacji zwłok, zapobiegający ich rozkładowi
monoteizm
start learning
wiara w jednego Boga
Arka Przymierza
start learning
obiekt będący dla Żydów jednym z elementów ich przymierza z Bogiem Jahwe, miała zawierać kamienne tablice z tekstem Dekalogu
Ziemia Obiecana
start learning
biblijne miejsce, do którego Mojżesz prowadził Izraelitów po wyprowadzeniu ich z Egiptu i przeprowadzeniu przez Morze Czerwone.

You must sign in to write a comment