historia daty klasa 3

 0    22 flashcards    oliwia725
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
konfederacja barska
start learning
1768-1772
Pierwszy rozbiór Polski
start learning
1772
powstanie Komisji Edukacji Narodowej
start learning
1773
ogłoszenie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych
start learning
1776
wybuch rewolucji francuskiej
start learning
1789
Sejm Wielki
start learning
1788 1792
uchwalenie Konstytucji 3 Maja
start learning
3 maja 1791
konfederacja targowicka
start learning
1792
drugi rozbiór Polski
start learning
1793
Powstanie Kościuszkowskie
start learning
1794
trzeci rozbiór Polski
start learning
1795
powstanie legionów polskich we Włoszech i stworzenie Mazurka Dąbrowskiego
start learning
1797
Napoleon cesarzem Francuzów
start learning
1804
powstanie Księstwa Warszawskiego i pokój w Tylży
start learning
1807
Obrady Kongresu wiedeńskiego
start learning
1814-1815
wybuch powstania listopadowego
start learning
1830
Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych
start learning
1861-1865
powstanie styczniowe
start learning
1863 1864
1 wojna światowa
start learning
1914-1918
odezwa dwóch cesarzy
start learning
akt 5 listopada 1916
rewolucję w Rosji
start learning
1917
odzyskanie niepodległości przez Polskę
start learning
1918

You must sign in to write a comment