have i have got

 0    12 flashcards    marcelabulat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie mogę wejść na dach
start learning
I can't get onto the roof
Dlaczego tak trzymasz twarz?
start learning
Why are you holding your face like that?
czy mogę rzucić okiem na twoją gazetę?
start learning
can I have a look at your newspaper, please
dlaczego nie odebrałeś telefonu?
start learning
why didn't you answer the phone?
miałaś dobry lot?
start learning
did you have a good flight?
Jim jest obecnie na wakacjach
start learning
Jim is away on holiday at the moment
Zaczęło padać bardzo mocno, kiedy byłem poza domem
start learning
It started to rain very heavily while I was out
Czy miałeś parasol?
start learning
Did you have an umbrella?
Zwykle nie jem dużego śniadania
start learning
I don't usually have a big breakfest
O której godzinie Jenny je lunch?
start learning
What time does Jenny have lunch?
Czy miałeś trudności ze znalezieniem miejsca do zamieszkania?
start learning
Did you have difficulty finding a place to live?
czy masz jakieś pytania?
start learning
have you got any questions? Do you have any questions?

You must sign in to write a comment