grupa facebook

 0    112 flashcards    marcelabulat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mój LO nie zrobił kupy przez 3 dni
start learning
My LO hasn't pooped in 3 days
Jest na antybiotykach z powodu obuusznej infekcji
start learning
She is on antibiotics for a double ear infection
problem rozwiązany
start learning
problem solved
dobrze powiedziane (w punkt)
start learning
well put
o co (z tym do cholery) chodzi?
start learning
what's the point?
wyciągnij zabawki z pudełka z zabawkami
start learning
pull toys out of the toy box
Nie ma właściwego sposobu, aby to zrobić
start learning
There's no right way to go about it
niechlujna głowa
start learning
messy head
Nawet mu to nie przeszkadza (osikane spodnie)
start learning
It doesn't even bother him
jeśli tak / W takim razie
start learning
If so
To nie problem
start learning
It's a non issue
Wystarczy posłuchać - skinąć - i zapomnieć
start learning
Just listen- nod - and forget
pilnuj swojego nosa
start learning
mind your own business
zgadzam się z tym (tak właśnie jest) markian
start learning
I can relate
przebiorę Cię
start learning
I change you
wykręcić wodę
start learning
wring the water out
otwarty koniec kubka
start learning
open end of mug
wybredziuch
start learning
picky eater
Jestem w drodze, już jade
start learning
I'm on my way
przytulny dzień w łóżku
start learning
cozy day in bed
to jest przeterminowane
start learning
it's out of date
"Siedzę" na telefonie
start learning
I'm sitting down on my phone
popatrz na Miko /zaopiekuj się Miko
start learning
pay attention to Miko
Masz mnóstwo
start learning
You have plenty
zamierzam odebrać Leona
start learning
I'm going to pick Leo up
pilnuj go
start learning
watch him
duża różnica wieku
start learning
big age gap
To usunie zgagę
start learning
It will take heartburn away
przytulaskowy nocny czas
start learning
snuggle waggle night night time
To dla Ciebie za wcześnie, żeby zagrać w tę grę
start learning
It's too early for you to play this game
To doprowadza mnie do szału
start learning
It drives me nuts
Przykro mi to słyszeć
start learning
I'm so sorry to hear that
robisz to, co trzeba
start learning
you are doing what it takes
Czy interesuje cię ta rzodkiewka?
start learning
Are you interested in this radish
Natknąłem się na to
start learning
I came across this
Miło z twojej strony, że zależy ci na innych
start learning
So nice of you to care about the others
ciążowy brzuszek
start learning
baby bump
wyrośnie z tego
start learning
he will grow up of it
Kazano mi nie jeść ani pić
start learning
I was told to not eat or drink
Kazano mi być na czczo
start learning
I was told to fast
Problem leży w moim synu
start learning
The problem lies with my son
Mówiłem ci raz po raz, żeby nie trzaskać drzwiami!
start learning
I told you time and time again not to slam the door!
to się zmieni za kilka lat
start learning
this is gonna change in a few years
Pierdziała i nienawidziła własnego smrodu
start learning
She farted and hated her own stink
budowanie babek z piasku jest zawsze zabawne
start learning
mud pie building is always fun
Jestem mamą "siedzaca" w domu
start learning
I'm a stay at home mom
Miki jest zimnym dzieckiem
start learning
Miki is a chilly baby
Dowiedziałam się że...
start learning
I found out that...
przemieścić się przez to (przeszkode)
start learning
wiggle up over it
Żyjemy w szczerym polu
start learning
We live in the middle of nowhere
nie pozwól, aby twoje jedzenie wystygło
start learning
don't let your food get cold
jesteś bardzo pomocny
start learning
you are so helpful
odłącz go po użyciu
start learning
unplug it after use
wlej (nakrop, popryskaj) do niego (oka) trochę mleka
start learning
squirt some breast milk in it
Czy karmisz piersią?
start learning
Are you breast feeding?
wrzuć krople mleka do oka jak krople do oczu
start learning
put a drop of breast milk in his eye like a eye drop
zrobiony z papieru
start learning
made of paper
oniemiałam
start learning
I'm speechless.
Ledwo mogę chodzić
start learning
I can barely walk
umówić się
Chciałabym umówić się na wizytę z doktorem Greenem.
start learning
make an appointment
I'd like to make an appointment with doctor Green.
Podaj teraz nową piłkę do kasjera. Ona musi to zeskanować.
start learning
Give your new ball to the cashier right now. She has to scan it.
Ugryzasz więcej niż możesz przeżuć
start learning
You bite off more than you can chew
Nie obcięłam twoich paznokci od ponad roku
start learning
I haven't clipped your nails in over a year
i (paznokcie) zawsze wyglądają tak, jakbym to właśnie zrobił (obciał paznokcie)
start learning
and they always look like I just did
przestań ogryzać palec
start learning
stop picking at your finger
Twoje paznokcie są zawsze krótkie i postrzępione
start learning
Your nails are always short and jagged
co to mogło być?
start learning
what it might be?
to dziwne
start learning
that's creepy
Nie mam pojęcia, co robić
start learning
I have no clue what to do
łysy
Zaczął łysieć po 40 roku życia.
start learning
bald
He started to go bald after he turned 40.
od razu/ na raz
start learning
in at once
on jest gotowy / skończony
start learning
he is all done
Mam dzieci rok po roku
start learning
I have babies back to back
Moi chłopcy są w odstępie 3 lat
start learning
My boys are 3 years apart
idź sam na nocnik
start learning
go on your potty by yourself
Pozwól mi wyjąć twoje kozy
start learning
Let me take your boogers out
„Jeśli pokropisz, kiedy sikasz, bądź ukochanym i wytrzyj go”.
start learning
"If you sprinkle when you tinkle, be a sweetie and wipe the seaty."
każ mu go czyścić za każdym razem
start learning
make him clean it every time
przestan sikać na tę cholerną deskę sedesową
start learning
stop peeing on the dang toilet seat
o ile wiem, to nie
start learning
as far as I know I don't think so
Czworo dzieci to jest mnóstwo
start learning
Four kids is plenty
co muszę zrobić?
start learning
what do I need to do?
po pierwsze
start learning
for one, for two
patrzeć w inną stronę
start learning
look the other way
spójrz w drugą stronę, zanim zejdziesz z krawężnika.
start learning
look the other way before you step off the curb.
mam tego dosyć
start learning
I'm over it
pulpet o dziecku
start learning
chunker
tylko jeden gryz
start learning
one bite be polite
podciągnij spodnie
start learning
pull pants up
wybierz to (np cebulę z jedzenia)
start learning
pick it out
jesteś tak opalony
start learning
you're so sunburned
zachowaj komentarz dla siebie
start learning
keep the comment to yourself
mały krwiopijca
start learning
little blood sucker
mały krwiopijca
start learning
little blood sucker
kręcić się w kółko
start learning
spinning in circles
kręcić w kółko
start learning
spinning in circles
co jeśli?
start learning
what if?
odwróć jej uwagę
start learning
redirect her attention
To sprawia, że chcę wymiotować.
start learning
It makes me want to vomit.
To sprawia, że chcę zostać w środku
start learning
It makes me want to stay inside
po krótkim czasie
start learning
after a short amount of time
w końcu przestał (po krótkim czasie)
start learning
he eventually stopped
to wcale nie jest prawda
start learning
this is not true at all
W tym dniu miałem pięć lat
start learning
I was five years old on that exact date
przesadzasz
start learning
you are over reacting
to, co może działać dla jednego dziecka, może nie zadziałać dla innego
start learning
what may work for one child may not work for another
odłóż go tam, gdzie było
start learning
put it back where it goes
skrócić długą historię
start learning
turn a long story short
odwróć głowę na bok
start learning
turn your head sideways
z czym śpi twój maluch?
start learning
what does your toddler sleep with?
udało mu się z niego wyjść
start learning
he managed to climb out of it
wow, jest wiele opcji
start learning
wow, a lot of options there

You must sign in to write a comment