growing up

 0    89 flashcards    malgorzatapobolaidi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
senior
start learning
senior citizen
zawierać przyjaźnie
start learning
make friends
dziecko w wieku szkolnym
start learning
school-age children
nastolatek
start learning
a teenager
niemowlę
start learning
an infant
Noworodek
start learning
newborn
przedszkolak
start learning
toddler
dorosły
start learning
an adult
wychować
start learning
raise
emeryt
start learning
the retired
10,12,12 latek
start learning
preteen
starszy
start learning
elderly
noworodek
start learning
baby
potomstwo
start learning
offspring
buntownicze zachowanie
start learning
rebellious behavior
Kobieta w średnim wieku
start learning
middle-aged woman
rodzina wielopokoleniowa
start learning
extended family
ojciec chrzestny
start learning
godfather
pan młody
start learning
the groom
osiągnąć pełnoletność
start learning
come of age
skończył 30 lat
start learning
turned 30
kryzys wieku średniego
start learning
midlife crisis
główna obawa
start learning
main concern
osiągnąć ten wiek
start learning
to achive by this age
drużba
start learning
groomsman
brat przyrodni
start learning
step-brother
ślub kościelny
start learning
church wedding
ślub cywilny
start learning
civil wedding
trumna
start learning
coffin
panna młoda
start learning
the bride
film dokumentalny
start learning
documentary
zatytuowany
start learning
entitled
obejmujący, zawierający
start learning
festuring
zaskakująco
start learning
startlingly
tło, środowisko
start learning
background
dzielenie zobrazować
start learning
sharing
sugerować
start learning
suggest
wpływ na
start learning
influence on
wpływać
start learning
influence on
czuję
start learning
feel about
twierdzić
start learning
claim
przepraszać
start learning
to apologize
grozić
start learning
to threaten (to do)
radzić
start learning
advise
zgadzać się
start learning
to agree
oferować
start learning
to offer
zaprzeczać
start learning
to deny
telewidz
start learning
viewer
obiecywać
start learning
to promise (to do)
ostrzegać
start learning
alert
zapraszać
start learning
invite
odzwierciedla
start learning
reflected in
pozwalać
start learning
let - let - let
chcieć
start learning
to want
żądać
start learning
demand
powiedzieć
start learning
to say
źle opłacany, źle opłacany
start learning
poorly paid, badly-paid
mieć
start learning
to have
myśleć
start learning
think - thought - thought
rozumieć
start learning
to understand
robić
start learning
to do
słyszeć
start learning
to hear
iść
start learning
to go
czytać
start learning
to read
mówić
start learning
speak - spoke - spoken
zdrowie fizyczne
start learning
physical health
widzieć
start learning
to see
dawać
start learning
to give
wrażenie
start learning
impression
spokojny bez wydarzeń
start learning
uneventful
z uwagą / uważnie / ostrożnie dokładnie
start learning
carefully
zaznaczony
start learning
highlight
nieuczciwy
start learning
unfairness
śpiewać
start learning
to sing
kłaść
start learning
to put
sprzedawać
start learning
to sell
kraść
start learning
to steal
przeszkoda
start learning
obstacle to
brać
start learning
to take
poważnie pozbawiony
start learning
severely deprived
mniej niż entuzjastycznie nastawieni
start learning
less then enthusiastic about
wysyłać
start learning
send - sent - sent
trzymać
start learning
hold - held - held
stać
start learning
stand - stood - stood
mało prawdopodobne, aby się przyczynił wnieść coś
start learning
unlikely to contribute
kupować
start learning
to buy
przynosić
start learning
bring - brought - brought
zaleta
start learning
advantage
zachęcać
start learning
engourage

You must sign in to write a comment