good citizens

 0    52 flashcards    guest1576649
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odwaga
start learning
courage
odwazny
start learning
courageous
okrutny
start learning
cruel
Hojności wielkoduszność
start learning
Generosity
uczciwy
start learning
honest
honorowy
start learning
honourable
mieć nadzieję
start learning
hopeful
Pomysłowy
start learning
imaginative
skromny
start learning
modest
cierpliwy
start learning
patient
uprzejmy
start learning
polite
pozytywne cechy charakteru
start learning
qualities
Niezawodny
start learning
Reliable
Głupota
start learning
Stupidity
dobrze wychowany
start learning
well-mannered
doceniać
start learning
to appreciate
mieć szczęście
start learning
be fortunate
bosy
start learning
barefoot
wrócić na łono rodziny
start learning
be reunited with one’s family
Żebrać
start learning
beg
korzysc
start learning
benefit
odwiedzic kogoś
start learning
call on somebody
zbierać pieniądze
start learning
to collect money
zbiórka pieniędzy
start learning
collection
zrobić dobry uczynek
start learning
do a good deed
podarować
start learning
donate
starsi ludzie
start learning
older people, elderly people
Przyjaźń
start learning
Friendship
pomóc komuś
start learning
give sb a hand
bezdomny
start learning
homeless
bez pracy
start learning
jobless
za oferować komuś nagrodę
start learning
offer somebody a reward
organizować wyprzedaż
start learning
organize a sale
schronienie
start learning
shelter
Okazać Wdzięcznaść
start learning
Show your appreciation
głusi
start learning
the deaf
sprawić by komuś zrobiło się ciepło na duszy
start learning
worm somebody’s heart
alarm antywłamaniowy
start learning
Burglar Alarm
kradzież z włamaniem
start learning
burglary
włamać się i okraść
start learning
burgle
uszkodzenie Mienia
start learning
criminal damage
uciec
start learning
escape
wyrzucić kogoś ze szkoły
start learning
exclude somebody from school
uwięzić
start learning
imprison
prowadzić śledztwo ws. czegoś
start learning
investigate something
zamknąć kogoś na klucz
start learning
Lock somebody up
Strażnik więzienny
start learning
Prison guard
ukarac
start learning
punish
przesłuchiwać
start learning
question
zwolnić z więzienia
start learning
release from prison
rabunek
start learning
robbery
wyrok
start learning
sentence

You must sign in to write a comment