godziny i liczebniki

 0    134 flashcards    Klaudynka1997
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pierwsza
start learning
Première
pierwsza godzina
start learning
La première heure
druga
start learning
autre
druga godzina
start learning
deux heures
trzecia
start learning
troisième
trzecia godzina
start learning
la troisième heure
czwarta
start learning
quatrième
czwarta godzina
start learning
quatre heures
piąta
start learning
cinquième
piata godzina
start learning
cinq heures
szósta
start learning
sixième
szósta godzina
start learning
sixième heure
siódma
start learning
sept
siodma godzina
start learning
sept heures
ósma
start learning
huitième
ósma godzina
start learning
huit heures
dziewiąta
start learning
neuvième
dziewiąta godzina
start learning
neuf heures
dziesiąta
start learning
dixième
dziesiąta godzina
start learning
dix heures
trzynasta godzina
start learning
13 heures
14 godzina
start learning
14 heures
15 godzina
start learning
15 heures
16 godzina
start learning
16 heures
24 godzina
start learning
24 heures
pierwszy
start learning
premier
drugi
start learning
deuxième
trzeci
start learning
troisième
czwarty
start learning
quatrième
piąty
start learning
cinquième
ósmy
start learning
huitième
siódmy
start learning
septième
szósty
start learning
sixième
dwunasty
start learning
douzième
trzynasty
start learning
treizième
piętnasty
start learning
quinzième
czternasty
start learning
quatorzième
dwudziesty
start learning
vingtième
dziewiąty
start learning
neuvième
jedenasty
start learning
onzième
szesnasty
start learning
seizième
osiemnasty
start learning
dix-huitième
dziewiętnasty
start learning
dix-neuvième
trzydziesty
start learning
trentième
siedemnasty
start learning
dix-septième
dwudziesty pierwszy
start learning
vingt et unième
dziesiąty
start learning
dixième
czterdziesty
start learning
quarantième
setny
start learning
centième
siedemdziesiąty
start learning
soixante-dixième
dwudziesty drugi
start learning
vingt-deuxième
dwudziesty piąty
start learning
vingt-cinquième
sześćdziesiąty
start learning
soixantième
dwudziesty szósty
start learning
vingt-sixième
osiemdziesiąty
start learning
quatre-vingtième
dwudziesty czwarty
start learning
vingt-quatrième
pięćdziesiąty
start learning
cinquantième
dwudziesty trzeci
start learning
vingt-troisième
dwudziesty ósmy
start learning
vingt-huitième
dwudziesta dziewiąta
start learning
vingt à neuf
trzydziesty pierwszy
start learning
trente et un
dwudziesty siódmy
start learning
vingt-septième
dwudziesty dziewiąty
start learning
vingt-neuvième
trzydzieści cztery
start learning
trente-quatre
trzydziesty szósty
start learning
trente-six
33-ty
start learning
33 e
tysięczny
start learning
millième
trzydzieści piąta
start learning
trente-cinq
dziewięćdziesiąty
start learning
quatre-vingt-dixième
trzydziesty dziewiąty
start learning
trente-neuf
trzydzieści osiem
start learning
trente-huit
trzydzieści siedem
start learning
trente-sept
czterdzieści cztery
start learning
quarante quatre
dwadzieścia siedem
start learning
vingt-sept ans
dwadzieścia pięć
start learning
vingt-cinq ans
dwadzieścia sześć
start learning
vingt-six
trzydzieści sześć
start learning
trente-six
dwadzieścia osiem
start learning
vingt-huit
trzydzieści jeden
start learning
trente et un
dwadzieścia dwa
start learning
vingt deux
dwadzieścia
start learning
vingt
siedemnaście
start learning
dix-sept
szesnaście
start learning
seize
dwadzieścia trzy
start learning
vingt-trois
czternaście
start learning
quatorze
dwanaście
start learning
douze
dziewiętnaście
start learning
dix-neuf
osiemnaście
start learning
dix-huit
jedenaście
start learning
onze
trzydzieści
start learning
trente
dwa
start learning
deux
osiem
start learning
huit
siedem
start learning
sept
dziewięć
start learning
neuf
pięć
start learning
cinq
dziesięć
start learning
dix
trzy
start learning
trois
sześć
start learning
six
jeden
start learning
un
cztery
start learning
quatre
trzynaście
start learning
treize
czterdzieści
start learning
quarante
piętnaście
start learning
quinze
pięćdziesiąt
start learning
cinquante
dziewięćdziesiąt
start learning
quatre-vingt-
tysiąc
start learning
mille
siedemdziesiąt
start learning
soixante dix
zero
start learning
zéro
osiemdziesiąt
start learning
quatre vingt
pięćset
start learning
cinq cents
dziewięćset
start learning
neuf
sześćdziesiąt
start learning
soixante
czterysta
start learning
quatre
osiemset
start learning
huit
trzysta
start learning
trois cents
dwieście
start learning
deux cent
sześćset
start learning
six
dwadzieścia jeden
start learning
vingt et un
sto
start learning
cent
milion
start learning
million
dwa tysiące
start learning
deux mille
siedemset
start learning
sept
osiemdziesiąt siedem
start learning
quatre vingt sept
pięćdziesiąt cztery
start learning
cinquante-quatre
trzy tysiące
start learning
trois mille
sześćdziesiąt pięć
start learning
soixante-cinq
dwieście dwadzieścia cztery
start learning
deux cent vingt quatre
trzydzieści dwa
start learning
trente-deux
siedemdziesiąt sześć
start learning
soixante-seize
dziewięćdziesiąt osiem
start learning
quatre vingt dix huit
czterdzieści trzy
start learning
quarante-trois
sto dziesięć
start learning
cent dix
dziewięćdziesiąt dziewięć
start learning
quatre vingt dix neuf
dwa miliony
start learning
deux millions

You must sign in to write a comment