Geografia: Wody

 0    9 flashcards    Kinia990
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Bagno
start learning
to obszar stale i silnie przesiąknięty wodą. Najwięcej bagien znajduje się w północej AZJI i północnej AMERYCE.
Jeziora
start learning
to naturalne zagłębienie w Ziemi wypełnione wodą
Typy jezior
start learning
a) przepływowe b) nieodpływowe c) odpływowe
Typy jezior według sposobu powstania
start learning
a) tektoniczne b) przybrzeżne c) krasowe d) wulkaniczne e) polodowcowe
ruch wody: a) falowanie b) tsunami c) pływy
start learning
przyczyna: a) jest wywołane najczęśćiej przez wiatr b) podwodny wybuch wulkanu lub trzęsienie ziemi c) to zmiany poziomu wody morskiej związane z przyciąganiem księżyca słońca.
ZASOBY WODY W PRZYRODZIE (DIAGRAM)
start learning
woda słona 97,5% woda słodka2,5%
Przejście wody ze stanu gazowego w stan ciekły nazywamy
start learning
skraplaniem
Ruch wody morskiej
start learning
a) falowanie b) pływy c) prądy morskie
Rodzaje wód podziemnych
start learning
a) mineralne b) solanki c) wody żelaziste d) siarczany e) artezyjskie f) termalne (cieplice) g))gejzery

You must sign in to write a comment