funkcje zawodowe

 0    9 flashcards    guest1638215
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
f. opiekuńcza
start learning
rozpoznawanie stanu zapotrzebowania na opiekę, pomaganie w rozpoznawaniu problemów wynikających z procesu diagnozowania, terapii, rehabilitacji. ta funkcja to również asystowanie i pomaganie w czynnościach życia codziennego.
f. wychowawcza
start learning
rozumie się przez nią kształtowanie u pacjenta pożądanych zachowań zdrowotnych, przygotowanie podopiecznego do współpracy w procesie pielęgnowania i do sprawowania samokontroli, samoopieki
f. promowanie zdrowia
start learning
promowanie zachowań prozdrowotnych i stworzenie podopiecznym warunków do prozdrowotnego stylu życia
f. profilaktyczna
start learning
rozpoznawanie stanu zagrożenia zdrowia, ryzyka, powikłań wynikających z preferowanego stylu życia, stanu zdrowia, stosowanej diagnostyki i terapii
f. rehabilitacyjna
start learning
pomaganie podopiecznemu w uzyskaniu niezależności i kształtowania umiejętności radzenia sobie w zmienionej sytuacji życiowej
f. kształcenia
start learning
uczestniczenie w procesie kształcenia kandydatów do zawodu pielęgniarki. współudział w procesie doskonalenia zawodowego oraz doskonalenia zawodowe
f. zarzadzania
start learning
planowanie i organizowanie zespołów pielęgniarskich na potrzeby różnych kategorii odbiorców i warunków w jakich opieką jest realizowana. planowanie i organizacja własnej pracy
f. naukowo - badawcza
start learning
rozpoznawanie zapotrzebowania na rodzaj, zakres, charakter badań naukowych dla pielęgniarstwa, organizowanie i kierowanie zespołem prowadzącym badania
f. terapeutyczna
start learning
współpraca pielęgniarki z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, terapii i rehabilitacji

You must sign in to write a comment