fiza z lasockim

 0    33 flashcards    mateusz998
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Tylko siła niezrównoważona pozwala pędowi...
start learning
zmienić swoją wartość
Różny od zera wypadkowy moment siły działający na bryłę sztywną...
start learning
1 zmienia moment pedu 2 powoduje ruch obrotowy jednostajnie zmienny bryły
w układzie odosobnionym wielkością stałą jest
start learning
energia całkowita układu
Energia kinematyczna ruchu obrototowego bryły sztywnej opisana jest równaniem
start learning
E=Jw^2/2
Moment siły bryły sztywnej równa się iloczynowi momentu bezwładności bryły i jej
start learning
przyśpieszenia kątowego
w ruchu harmonicznym prostym, przy MAKSYMALNYM wychyleniu ciała z położenia równowagi, przyśpieszenie
start learning
ma największą wartość
w ruchu harmonicznym prostym periodyczną funkcją czasu jest opisane
start learning
wychylenie ciała z położenia równowagi
Na ciało o masie m diała siła harmoniczna F=-kx i siła oporu proporcjonalna do prędkości Fop=-bv. W drganiach tych
start learning
okres drgań ciała jest większy od okresu drgań własnych(bez oporu) NIEPEWNE
Na ciało o masie m diała siła harmoniczna F=-kx, siła oporu proporcjonalna do prędkości Fop=-bv i siła wymuszająca drgania F=Fosin(omega)t. Amplituda tych drgań
start learning
osiągnie maksymalną wartość gdy omega=√k/m-b^2/2m^2
Na ciało o masie m diała siła harmoniczna F=-kx, siła oporu proporcjonalna do prędkości Fop=-bv i siła wymuszająca drgania F=Fosin(omega)t. Drganie odbywają się w kierunku osi X
start learning
jest periodyczną funkcją czasu
ruch falowy polega na
start learning
transporcie energi bez przenoszenia masy
fala rozchodzi się w ośrodku rzadkim i odbija od gęstego. W wyniku interferencji powstaje fala stojąca. Na granicy ośrodków powstaje
start learning
węzeł fali
zjawisko interferencji fali polega na
start learning
NIC
gdy wzajemna odległość między źródłem dźwięku a odbiorcą rośnie, częstość odbierania jest
start learning
mniejsza od nadawanej
Kinematyczna interpretacja temperatury jednoatomowego gazu doskonałego
start learning
T=2E/3k
ciśnienie wywierane na dno naczynia zależy od
start learning
kształtu naczynia
gęstość strumienia przepływu masy zależy od gradientu
start learning
prędkości
zjawisko transportu związane z przepływem pędu to
start learning
lepkość
siły działające między drobinami różnych substancji związane są ze zjawiskiem
start learning
adhezji
jeżeli siły przylegania są mniejsze od siły spójności cieczy, ciecz tworzy ze ściankami naczynia menisk
start learning
wypukły
w poziomej strudzę cieczy ciśnienie całkowite Pcal jest
start learning
stałe
potencjały w danym punkcie pola elektrostatycznego jest
start learning
NIC
natężenie pola magnetycznego w środku pętli kołowej o promieniu R, od cienkiego przewodnika z prądem J wynosi
start learning
NIC
Drugie prawo elekrolizy Faradaya mówi że współczynnik elektrochemiczny pierwiastków są
start learning
proporcjonalne do ich równowskażników chemicznych
Na płytke krystaliczna ćwierćfalówke pada światło spolaryzowane liniowo, którego wektor świetlny E tworzy kąt pi/4 z plaszczyzna przecięcia głownego kryształu. Po przejsciu światło jest spolaryzowane:
start learning
a) kołowo
Kryształ izotropowy poddano działaniu mech. W skutek tego stał się on aniizotropowym kryształem jednoosiowym z osia optyczna skierowana: a) wzdłuż kierunku ściskania lub rozciągania W światłowodzie cylindrycznym współczynnik załamania rdzenia n1 i płaszczyzna n2 spełniaja relacje:
start learning
a) n1>n2
Jakie zjawisko umozliwia rozchodzenie się fal świetlnych w zagiętym światłowodzie:
start learning
a) zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia
Apertura numeryczna światłowodu:
start learning
a) Na=n12 –n22
Dwa ciała o jednakowej temp emituja promieniowanie termiczne. Jeśeli zdolność emisyjna pierwszego ciała jest wieksza od zdolności emisyjnej drugiego to zdolność absorpcyjna:
start learning
a) pierwszego jest wieksza od drugiego
Wraz ze wzrostem temp maksimum zdolności emisyjnej ciala doskonale czarnego przesuwa się w strone:
start learning
a) fal krótszych b) wyzszych częstości promieniowania
W zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym:
start learning
a) liczba wybitych elektronow zalezy od natężenia padającego promieniowania
Po zmniejszeniu napiecia na lampie rentgenowskiej w widmie jej promieniowania roznica miedzy długością fali i długością fali odpowiadajacej krotkofalowej granicy widma ciągłego:
start learning
a) ulega zmniejszeniu
Promieniowanie RTg ulega rozproszeniu na nieruchomych elektronach swobodnych. W widmie promieni rozproszonych:
start learning
NIC

You must sign in to write a comment