Fiszki angielskie

5  1    135 flashcards    tehare212
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zrzekać się, wyrzekać, wypowiadać/zrywać (umowę)
start learning
Relinquish something to somebody, give up a right to sth
Bagażnik
start learning
Car boot
Paralizator
start learning
Stun gun
Proszek na wszy
start learning
Delousing powder
Obdarzyć
.
start learning
Bestow
The king bestowed a title upon him
oswobodzenie, wybawienie
Modlił się o wybawienie z niewoli.
start learning
Deliverance
He prayed for deliverance from captivity.
wspomóc obdarzać
.
start learning
Endow
He endowed the church with a new bell tower.
wymierzać, zadawać (np. karę, ból), wyrządzać (np. krzywdę)
.
start learning
inflict
self-inflicted pain on sb
niepoważny, żartobliwy
Dlaczego niepoważnie traktujesz sprawy, które są dla mnie ważne?
start learning
flippant
Why do you act flippantly about things that are important to me?
męczarnia, dręczyć
Ten chłopec dręczy inne dzieci w szkole.
start learning
torment,
This boy always torments other children at school.
dręczyć, dokuczać (np. problem, zmartwienie)
Problem dręczył mnie przez tygodnie.
start learning
nag
This issue has been nagging me for weeks.
błagać, poprosić, prosić usilnie
Prosimy Cię w imieniu Pana.
start learning
beseech
We beseech you on behalf of Christ.
trędowaty
Słyszałam, że trędowata dziewczyna jest najpiękniejsza, kiedy jej choroba dopiero rozkwita.
start learning
leper
I heard a leper girl is most pretty when her sickness first flares up.
błagać, napraszać się
Prosił ją latami o miłość.
start learning
implore
He has implored her for years to make a love story.
zmarszczyć się na kogoś
start learning
frown at somebody
skołować, zbić z tropu
.
start learning
flummox + ed
To say I was flummoxed is to put it mildly.
warknać
Mój ojciec był wściekły i warknął na nas.
start learning
snap
My dad was really angry so he snapped at us
wzruszyć ramionami
.
start learning
shrug your shoulders
She shrugged her shoulders, but I thought she was annoyed.
prowokujący (o zachowaniu), wyzywający (o spojrzeniu), nieposłuszny (o osobie
Czy to wygląda wyzywająco?
start learning
defiant
Is this look defiant?
gwałtownie, gorąco, żarliwie
Modliła się żarliwie o powrót córki.
start learning
vehemently
She was praying vehemently for her daughter's return.
wygłaszać (mądrości), rozgadywać (się)
Mój ojciec ma tendencję do wygłaszania mądrości o polityce.
start learning
spout
My father has a tendency to spout about politics.
odcinać się, odparować, ripostować (w rozmowie), riposta
start learning
retort (in conversation), retort
zanikać, zamilknąć (np. głos)
start learning
trail off
wyrzec się
Dostałem list od ojca, w którym się mnie wyrzekł.
start learning
disown
I got a letter from my father completely disowning me.
dylemat, kłopot, trudne położenie
.
start learning
predicament
I'm not sure how we found ourselves in this predicament.
cierpieć
.
start learning
ach
Her heart ached whenever she thought about him.
opanowanie, spokój
start learning
composure
wyraźny, ewidentny, wyczuwalny, namacalny wyraźny, ewidentny, wyczuwalny, namacalny
Kiedy w końcu usiadła, jej napięcie było wyraźne.
start learning
palpable
But when she finally sat down, her tension was palpable.
gwałtowny
Dokonali gwałtownej zmiany planów.
start learning
abrupt
They made an abrupt change of plan.
nieprawdopodobny, mało prawdopodobny
To wysoce nierawdopodobne.
start learning
improbable
It is exceedingly improbable.
niepomyślny, niezbyt obiecujący, złowieszczy, złowróżbny, niefortunny
Przejął agencję z krótką ale nieobiecującą historią.
start learning
inauspicious
He took over an agency with a short, but inauspicious, history.
skrucha
start learning
repentance
pokuta
start learning
penance, atonement
przypadkowy losowy
start learning
arbitrary
Wniebowstąpienie
start learning
ascension
odkładać, przechowywać
start learning
tuck away
odludzie, pipiduwa
start learning
boondocks, backwater
porywczy
.
start learning
impetuous
You see, Frank is quite impetuous, like his father.
łajdak
start learning
scoundrel
bratobójcza, wyniszczająca
.
start learning
internecine
Finally, history has shown us that, in internecine conflicts such as in the DRC, a political solution is the only hope for peace.
epistoła, list apostolski
start learning
epistle
dzielny
.
start learning
stalwart
He was just such a stalwart and picturesque child of nature, just such a fearless and daring preacher of righteousness.
ignorancja
start learning
ignomity
wypowiadać, kompletny
.
start learning
utter
She hit the ground hard, but never uttered a sound. This is what saddens us, this utter refusal to understand.
przesiać
.
start learning
sift
In a bowl sift the flour and form a volcano.
żwawy
start learning
alacritous
Poganie
start learning
Gentiles
rozpoczęcia czegoś
start learning
embark on sth
naradzać się, przyznawać coś komuś
Aby takie gwarancje zostały uznane za pomoc, muszą przyznawać ich beneficjentowi korzyść.
start learning
confer
For such guarantees to constitute aid, they must confer an advantage upon the recipient
opuszczony, złudna (np. nadzieja)
.
start learning
forlorn
Once I was happy but now I'm forlorn
kpić, przedrzeźniać
Mamo, on mnie przedrzeźnia!
start learning
to mock,
Mom, he is mocking me!
wyrzuty sumienia
Byłem pełny żalu.
start learning
Remorse
I was filled with remorse
odbić się od czegoś (piłka, światło)
Światło odbiło się od tafli jeziora.
start learning
glance off something
The light glanced off the surface of the lake.
Preferencja/ upodobanie
ważna wymowa
start learning
Preference / preference
Zawód miłosny
Boję się obdarzyć następną dziewczynę miłością.
start learning
Heartbreak
I am afraid of gifting another girl with my love.
Wrodzona choroba
Cierpiała na skutek wrodzonej choroby skóry.
start learning
Congenital disease
She suffered as a result of a congenital skin defect.
Łysy
Była prawie łysa.
start learning
Bald/Hariless
She was almost bald.
Łysina
start learning
Bold spot
Zadłużyć się
Mój wujek zadłużył się na 100000.
start learning
Run up a debt
My uncle ran up a 100000 debt.
Spłacić dług
Zmarł i nie zapłacił długów.
start learning
Pay up the debt
He died and did not pay up the debt.
Przepona
Miejcie litość nad moją przeponą!
start learning
Midriff
Have mercy on my midriff!
Szron
Dach lecznicy pokryty jest szronem.
start learning
Hoarfrost
The roof of the health center is covered with hoarfrost.
Potworny, nieznośny
To potworna forma tortury psychicznej.
start learning
Excruciating
This is an excruciating form of mental torture.
Poniżenie
Zajęło mi trochę czasu, aby uświadomić sobie, że ich intencją, poza poniżeniem, było mnie sprzedać.
start learning
Debasement, abasement
It took some time for me to realise that their intention, besides our debasement and humiliation, was to trade me
Iskierka
Była iskierka nadzei w jego oczach.
start learning
Sparkle, glimmer
There was a glimmer of hope in her eyes.
Konsekwencja, rozwidlenie
Konsekwencja tej fundamentalnej różnicy jest oczywista i widoczna na całym świecie.
start learning
Ramification
The ramification of this fundamental difference is obvious and evident worldwide.
Głaz
start learning
Boulder, stone
Skonsumować, spełniać (np. małżeństwo, umowę))
.
start learning
consummate
One can still find Muslims who deny that Muhammad married Aisha when she was six and consummated the marriage with she was nine.
nie brać pod uwagę, wykluczać
.
start learning
take out of equation
Leaving Zaynab out of the equation, we find that Muhammad's other wives died when they were between 51 and 84 years old.
Szyszka
.
start learning
Cone
There were some cones laying on the ground in the forest.
Zołądz
.
start learning
acorn
If you plant this acorn, it will grow into an oak.
kasztan (drzewo i orzech)
.
start learning
chestnuts
We would go to the park and collect chestnuts.
gest
.
start learning
gesture
Small gestures like these open the door for conversation,
postawa, postępowanie, zachowanie (się), aparycja
.
start learning
demeanour
With his serious demeanour, many took him to be much older.
zakwasy
Zmniejsza opuchliznę i pomaga na zobolałe mięśnie i co tam jeszcze.
start learning
muscle sores
Reduces swelling, helps relieve muscle sores and whatnot.
jąkać się
.
start learning
stutter
Mr. Hindley is beginning to whine and stutter.
wyć, ryczeć
.
start learning
howl, yell
The wolves howl to the moon.
labirynt, zamieszanie
.
start learning
maze, labyrinth
We must keep trying to find a way through the maze.
osobliwość, ciekawostka, unikat (o przedmiocie)
.
start learning
curio
Night Market is a maze of delicious food, shops filled with curio, and bright lights.
uwieczniać, zachowywać,
.
start learning
perpetuate
These visionary buildings perpetuate an ancient model of parish space that is in harmony with the surrounding landscape.
gepard
.
start learning
cheetahs
A gazelle leaps across the plains. They are one of the world's fastest land animals, able to hit speeds of 55 miles per hour. They need to be fast: they're a favourite prey of cheetahs.
rzemieślnik
start learning
a craftsman, artisan
Jaskółka, połykać / obrzęk
.
start learning
Swallowing, swallowing / swelling
Swallows built a nest under the roof of my house.
stulejka
start learning
phimosis
Pochwa
.
start learning
vagina
The outer part of the vagina contains many nerve endings
jajnik
.
start learning
ovary
My mother died of an ovary cancer.
pęcherz moczowy
.
start learning
bladder
Women have more bladder problems than men.
cewka moczowa
.
start learning
urethra
When you go to the toilet and urinate, you clean your urethra from any bacteria.
Komplement
start learning
Compliment
szum uszny
start learning
tinnitus
tchawica
start learning
windpipe
trzustka
start learning
pancreas
Knot
.
start learning
Wick
He struck a match and held it to the wick.
Zauroczyć, zahipnotyzować
.
start learning
Mesmerise
She has mesmerised me, I can not resist her charm.
łagodny (smak, ton, charakter),
.
start learning
Mellow
I have felt very mellow towards her and even a little protective.
Rzucać, podrzucać, np. monetę, mieć coś w dupie
.
start learning
Toss
Toss A Coin To Your Witcher.
Obrażony dotknięty
.
start learning
Offended, resentful
She gave him a resentful look, but got up and walked off.
Uprzejmy, grzeczny
.
start learning
Courteous
As you stroll down the streets you are greeted by the shopkeepers, some are courteous and nice.
zamożny, majętny, bogaty
.
start learning
Affluent
You see the people from affluent backgrounds in the fancy part of the city hobnobbing and buying this and that and eating at the expensive restaurants.
Laboratorant
.
start learning
Laboratory worker
She comes from a very affluent environment. Her mom is a laboratory worker.
Rozzuchwalić
.
start learning
Embolden
The far left is on the rise, emboldened by a prime minister who has divided our communities.
gałka; łyżka
.
start learning
Scoop
One scoop of mashed potatoes for me, please.
wahania
.
start learning
fluctuations
In our fluctuations of feeling, it is well to remember that Jesus admits no change in His affections
zmniejszać
start learning
prune
opowiadać się za czymś
.
start learning
espouse
They also espoused a love of speed, technology, and violence.
Zadowalać
.
start learning
Suffice
One room will suffice for us.
Nieszczęście, dolegliwość,
.
start learning
Affliction
I have something that can help you with your affliction
Przypominać kogoś, coś
.
start learning
Resemble
And must all countries come to resemble the American system?
błogosławieństwo, błogość,
.
start learning
beatitude
This beatitude comes in terror, and with shocks to the mind of the receiver.
efektywny, skuteczny, wydajny
.
start learning
efficacious
The clever placement of news is much more efficacious than advertising.
zasługa
.
start learning
Merit
City officials said the decision was not based on merit but money.
Pozostałość, osad
.
start learning
Residue
On March 21, the police said they had found drug residue in his car.
Ćwiartować, dawać zakwaterowanie,
.
start learning
Quarter
She asked him to quarter the tomatoes. The pilgrims were quartered in a hostel.
ulec, poddać się czemuś
.
start learning
Succumb
It seemed like only a matter of time before he succumbed.
Jarzmo
.
start learning
Yoke
They started a war against his yoke.
powierzyć się, zwierzyć się komuś
.
start learning
Confide
I do not know that she has ever confided in anyone.
Bezczelnośc
start learning
Audacity
Mm, and she's got the audacity to have a go at other people.
wstrętny
start learning
abhorrent
aureola
.
start learning
halo
Angels are commonly depicted wearing a halo over their heads,
zemścić się
.
start learning
avenge
He wanted to avenge his brother's death.
berło i ornat
start learning
sceptre and vestment
zastanawiać się, rozmyślać
.
start learning
ponder
The situation led me to ponder some of life's big questions.
kabura
.
start learning
holster
I could also see a holster with a gun in it.
zaryczeć
start learning
bellow, roar,
A wounded soldier bellowed in pain.
wypatroszyć (dosł. usunąć jelita)
start learning
disembowel
pożerać (jedzenie, książki)
.
start learning
devour
My grandmother devours five mystery books each week.
odwodzić kogoś od czegoś
.
start learning
dissuade
He tried to dissuade me from jumping off the cliff.
surowo zganić, poddać surowej krytyce, skarcić
start learning
castigate
czaić się
.
start learning
lurk
And if you do not do well, sin is lurking at the door; its desire is for you, but you must master it.
gołębica
.
start learning
dove
Like the breast of a dove, her arms were soft.
smoła
start learning
bitumen, pitch,
wróg kobiet
start learning
misogynist
ząb trzonowy
start learning
molar
szczegółowo
start learning
meticulously
gwarantowany ale również uzasadniony
start learning
warranted

You must sign in to write a comment